close google translator menu
Dnes je Pondělí 30.3., svátek má Arnošt.
Arnošt - jméno odvozené z německého Ernst, což znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost v boji. Ženský protějšek z francouzštiny a němčiny Ernestina.

Osobnosti narozené dnes:


 • Norah Jones (*1979) - Americká pianistka, zpěvačka a skladatelka
 • Tracy Chapman (*1964) - Americká zpěvačka a skladatelka
 • MC Hammer (*1962) - Americký zpěvák a rapper
 • Anton Tkáč (*1951) - Československý cyklista
 • Eric Clapton (*1945) - Anglický zpěvák, kytarista a skladatel
 • Wasim Sajjad (*1941) - Prezident Pákistánu
 • Franz Oppenheimer (*1864, +30.9.1943) - Německý sociolog
 • Leon Charles Thevenin (*1857, +21.9.1926) - Francouzský inženýr, konstruktér telegrafu
 • Vincent van Gogh (*1853, +29.7.1890) - Holandský malíř a jeden ze zakladatelů expresionismu
 • Paul Verlaine (*1844, +8.1.1896) - Francouzský básník
 • Francisco Goya (*1746, +16.4.1828) - Španělský malíř
 • Tommaso Traetta (*1727, +6.4.1779) - Italský hudební skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

1. zastavení: Kaplička Pustyňa

1. zastavení: Kaplička Pustyňa

První zastavení na trase přírodní památkou Hraniční meandry Odry začíná ve Starém Bohumíně u kapličky svatého Kříže, které se lidově říká Pustyňa (virtuální prohlídka). Kaplička v těchto místech stojí zřejmě od roku 1733. Současný název Pustyňa si vysloužila kvůli poustevně, která vyrostla v roce 1756 v její těsné blízkosti. Postavili ji a obývali dva bohumínští poustevníci - bratr Antonín a bratr Felix z III. řádu svatého Františka z Assisi. První z řeholních bratrů Josef Czimmerer byl synem někdejšího starosty a druhý Antonín Broský zase někdejší radní. Řád, do kterého oba muži vstoupili, byl ovšem na základě císařského dekretu v roce 1782 zrušen a s ním i všechny poustevny. Ta bohumínská zanikla ve druhé polovině 19. století. Dřevěná plastika ukřižování Páně, která se v kapli původně nacházela, v ní scházela už před rokem 1971.

 

Ptáci v zemědělské krajině

Okolní zemědělskou krajinu obývají četní polní ptáci. V roce 2008 hnízdil v blízkosti kaple moták pochop. Z výšin můžeme slyšet klokotný zpěv skřivana polního. Z ptáků preferujících otevřenou krajinu s remízky žije v jejím bezprostředním okolí ťuhýk obecný, budníček větší, pěnice hnědokřídlá, bramborníček černohlavý, vrabec polní, zvonohlík zahradní, konopka obecná, strnad obecný a řada dalších druhů. Zdánlivě fádní území využívají k získávání potravy ptáci, kteří jinak žijí ve městě nebo v rozptýlené vesnické zástavbě. Proto zde můžeme sledovat akrobatické lety rorýsů obecných, vlaštovek obecných a jiřiček obecných. Na polích si hledají potravu bažanti obecní, zdivočelí holubi domácí a holubi hřivnáči. Na jaře zde slyšíme houkání hrdliček zahradních, kukání kukaček obecných, hlasitý flétnový zpěv kosů černých, skřípavé trylky rehků domácích a čiřikání vrabců domácích.

 

Život v nivě Odry

„Živo" je zde i na podzim a v zimních měsících. Každý den nad nivou Odry přelétají velká hejna havranů polních a kavek obecných. Pravidelně vídáme také hejna racků chechtavých a racků bouřních. Koncem roku 2003 zde zimoval orel skalní. Častěji však můžeme narazit spíše na konopku žlutozobou nebo čečetku zimní. K pravidelným zimním hostům patří například ťuhýk šedý. Drobné pěvce se pokouší ulovit krahujec obecný. Během budování nedalekého dálničního kruhového objezdu vzniklo v jeho vnitřním prostoru velké jezero. Na dva roky se tu přechodně vytvořila lokalita vodních ptáků, především bahňáků. Vyhnízdili zde kulici říční, čejky chocholaté, vodouši rudonozí a pisíci obecní. Tyto druhy můžeme na polních biotopech pozorovat hlavně na mokřinách po letních povodních nebo po vytrvalých deštích. Ozývaly se tu rosničky zelené, skokani zelení i cvrlikání svolávacích hlasů samečků ropuch zelených. Nechybělo ani nejméně tucet různých druhů vážek, z nichž šídlatka páskovaná, vážka žíhaná a vážka tmavá patří k hojným druhům. Tesařík čtveropásý a tesařík dubový napodobují svým zbarvením vosy a jiné žahadlové blanokřídlé, aby svým výstražným zbarvením odradili případné predátory. Zdobence skvrnitého si zase můžeme splést se čmelákem. Z denních motýlů můžeme pozorovat žluťáska čilimníkového, ohniváčka černokřídlého, batolce červeného a okáče bojínkového. Další živočichy, rostliny i houby, vyskytující se v okolí kaple Pustyňa, najdete na fotografiích pod článkem.

 

Dokumenty

 

Další zastavení

 

 

Autoři textu:  Lucie Balcarová, Jiří Šuhaj
Autoři fotek:  Dušan Boucný (DB), Petr Kočárek (OK), Martin Mandák (MM), Jiří Spáčil (JS), Jiří Šuhaj (JŠ)


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 30.10.2011
Počet zhlédnutí: 5 541

Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa

Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa - zvětšit fotografii

Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa

Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 1. zastavení: Kaplička Pustyňa - zvětšit fotografii
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.43 sekund