Město Bohumín

24.10.
2011

7. zastavení: Kališok a loděnice

Mrtvé rameno Odry vzniklo u loděnice protržením šíje meandru při červencové povodni v roce 1966. Ústí do něj propouštěcí zařízení z Velkého Kališoku, a patrně díky tomu vytéká z ramene potok, jehož vody se krátce nato vlévají do Odry. Během extrémně suchých období potok dočasně vysychá, a proto na něm před několika lety vybudovali bobři dvě malé hráze. Ty jsou už ale minulostí, protože je beze stop smetla nejbližší velká voda. V periodicky zaplavované oblasti mezi ramenem a Odrou rostou na jaře smrže polovolné. Z vodních ptáků hnízdí v rameni pravidelně lysky černé, na tahu se tu objeví potápka roháč a v minulosti tady bylo možné spatřit i velmi vzácnou labuť malou. V létě zde můžeme pozorovat například žlunu šedou, drozda kvíčalu, sojku obecnou, vránu šedou a celou paletu dalších druhů. Z jara zní z korun stromů nádherný flétnový trylek žluv hajních. Hlavně za tichých večerů se do daleka rozléhají hlasité skřeky skokanů skřehotavých a volání rosniček zelených podobné zvukům, jež vyluzuje řehtačka. Voda mokřadu slouží k rozmnožování i dalším obojživelníkům - ropuše obecné a skokanu hnědému. Je také domovem aklimatizované želvy nádherné a v jejím okolí žije ještěrka obecná.

 

Jezero Velký Kališok

Velký Kališok (virtuální prohlídka) sice do přírodní památky zařazen nebyl, nicméně je součástí ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší. Jde o významnou migrační zastávku kachny divoké a velkých druhů racků. Na jeho východní straně byl při bagrování nových ploch navršen z hlíny a jílů pahorek - nejvyšší místo přírodní památky. Lokalita Na kopci časem zarostla a stala se zajímavým mykologickým nalezištěm. Roste tu například ryzec osikový, čirůvka zelánka, čirůvka topolová, bělolanýž obecný nebo pýchavka obrovská. Houbaři nejraději sbírají kozáky březové a křemenáče osikové. Vzácně se objeví i hřib meruňkový nebo kozák topolový. Z hmyzu zde narazíme třeba na vážku bělořitnou, kobylku křídlatou, kozlíčka topolového, vřetenušku obecnou nebo drvopleně obecného. Z vodních rostlin je nejnápadnější na jaře žlutě kvetoucí kosatec žlutý a blatouch bahenní. V roce 2004 se v zátoce Odry objevil velmi nápadný skřípinec jezerní. Z dálky vypadá jako přerostlá pažitka s lodyhami oválného průřezu. Roste na březích mírně tekoucích a stojatých vod a jeho duté lodyhy dorůstají do délky až 4 metrů. V meandrech Odry se však natrvalo neudržel. Pravděpodobně mu zde nesvědčí značná rozkolísanost průtoků během roku.

 

Těžba štěrku a mořeplavec Richard Konkolski

Těžbu štěrku na Kališoku zahájil v roce 1936 kopytovský sedlák Karel Kalisch. Štěrk se nalézá v subglaciální (podledovcové) rýze široké asi 300 metrů, táhnoucí se přes Dolní Lutyni až k Beskydům. Původem jde o štěrk mořský, jehož ložiska jsou hluboká až 50 metrů. V roce 1959 byly u těžebních prostor vyhloubeny vodárenské studně, ale z Kališoku se čerpala pitná voda až do roku 1971. V roce 1969 zde byla zahájena také výstavba loděnice. Nejpopulárnější osobností bohumínského jachtingu byl Richard Konkolski, který v roce 1972 absolvoval transatlantický závod z Anglie do Ameriky. Po jeho absolvování pokračoval sám v plavbě kolem světa, kterou úspěšně dokončil v roce 1973. V severní části Kališoku se od roku 1975 nachází upravená, veřejně přístupná pláž s nedalekým tábořištěm chatového typu.

 

Dokumenty

  

Další zastavení

 

 

Autoři textu:  Lucie Balcarová, Jiří Šuhaj
Autoři fotek:  Dušan Boucný (DB), Petr Kočárek (OK), Lukáš Kania (LKa), Martin Mandák (MM), Jiří Spáčil (JS), Jiří Šuhaj (JŠ)Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice


Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 7. zastavení: Kališok a loděnice - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 8 056

Zpět

    Městský úřad