Město Bohumín

15.10.
2011

16. zastavení: Brod přes Olši

Zde trasa naučné stezky přes meandry končí. Brod sloužil dříve povozům polských rolníků k přístupu na jejich polnosti. Ve druhé polovině 20. století zde vzniklo stanoviště tzv. malého příhraničního styku. Lidé ho ho ovšem využívali minimálně. V plánech se tu počítá s výstavbou lávky přes Olši, která by umožnila okružní trasu a návrat do Bohumína přes polskou část meandrů (více informací).

Trasa naučné stezky přes meandry řeky Odry končí v lokalitě Špica, kde odbočuje na zalesněný výběžek mezi soutokem řek Odry a Olše (virtuální prohlídka). Původně se řeka Olše jmenovala Olza, ale z nacionalistických pohnutek pro ni v roce 1961 tehdejší političtí pracovníci úředně zavedli zkomolené a jazykově nesprávné pojmenování Olše. Název Olza totiž považovali za polský. Obdobně propagovali v polském Slezsku název Olsza. Nové názvy se ale v dotčených oblastech neujaly a místní obyvatelé na obou stranách hranice stále používají pro řeku Olši vžitý výraz Olza.

Z fauny savců můžeme u soutoku pravidelně pozorovat srnce obecné a zajíce polní. Lišky obecné, jezevce lesní a psíky mývalovité pro jejich plachost a převážně noční aktivitu spatříme jen náhodně. Vyskytují se zde také drobné šelmy jako kuna skalní, hranostaj a łasice. Z hmyzožravců je nejhojnější krtek obecný. Nechybí ani dva naši největší hlodavci - bobr evropský a ondatra pižmová. Opeřence můžeme pozorovat na řekách a v okolním luhu i v zimě. Stavy kormoránů velkých k velké radosti rybářů v poslední době mírně poklesly. Naopak se zvyšují počty zimních přeletů hejn hus velkých. Během mírných zim zde spatříme také „létající drahokamy" - ledňáčky říční. Pravidelnými hosty lokality jsou mohutní orli mořští. Tito dravci se živí převážně rybami, které při svých lovech zraní kormoráni, ale nepohrdnou ani padlou zvěří.

Skupinou s největším druhovým zastoupením je i v této lokalitě stejně jako jinde v hraničních meandrech hmyz. Mezi zdejšími vážkami je nejrozšířenější vážka černořitná a vážka rudá. Na spadlých kmenech v řece i na pobřežní vegetaci si po neúnavném létání občas odpočinou i vzácnější klínatky rohaté. Na jaře nás svými zářícími barvami upoutá červenáček ohnivý, v červnu na mladých výhoncích nalezneme mandelinky topolové. Začátek léta ohlašují zlatohlávek hladký a zlatohlávek tmavý, sající nektar květů. V podrostu lužního lesa jsou na velkých listech devětsilu bílého nápadní klikorohové devětsiloví.

Druhově pestré je také společenství motýlů. Kromě běžného běláska zelného, modráska krušinového a soumračníka rezavého upoutá entomology i vzácnější ohniváček černočárný. Na menší druhy motýlů číhá pavouk běžník kopretinový, který se maskuje tím, že se zbarvením těla přizpůsobuje barvě květu. Samečkové lovčíka hajního přinášejí samičce před pářením jako dar zapředenou kořist. V luční vegetaci si nízko nad zemí tká své kolmé kruhové sítě se zesíleným křivolakým pruhem (tvz. stabilimentem) původně středomořský křižák pruhovaný. Od minulého století se začal šířit na sever a po roce 2000 se objevil i na Karvinsku.

Po stromech v okolí soutoku se pnou liány, které dávají lužním lesům vzhled pralesa. Nejhojnějšími z popínavých rostlin jsou chmel otáčivý a loubinec popínavý. Z dřevin je nejcennější přítomnost jilmu habrolistého a jilmu vazu. Hojný je topol černý a na jednom místě roste i skupina topolů bílých.

Za příznivého stavu vody lze brod překročit na polskou stranu, obejít soutok Odry s Olší po silničním mostě a vydat se po silnici směrem na Bohumín. Za křižovatkou vlevo vás upoutá odpočívka, která je již součástí polské naučné stezky.  

 

Dokumenty

 

Další zastavení

 

 

Autoři textu:  Lucie Balcarová, Jiří Šuhaj
Autoři fotek:  Dušan Boucný (DB), Petr Kočárek (OK), Martin Mandák (MM), Jiří Spáčil (JS), Jiří Šuhaj (JŠ)Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši


Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Přírodní památka Hraniční meandry Odry - 16. zastavení: Brod přes Olši - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 6 356

Zpět

    Městský úřad