Město Bohumín

1.7.
2020

Květnatá louka - ulice Slezská

 

Typ květnaté louky

 • Česká květnice

 

Rozloha

 • 6 363 m2

 

Mapa

    

   Flóra

   Česká květnice obsahuje největší množství druhů lučních květin. Díky své bohatosti se dobře přizpůsobuje podmínkám od nížiny do podhůří. Druhová pestrost zaručuje přizpůsobivost sušším i vlhčím stanovištím. Pro tyto své vlastnosti si získala Česká květnice mnoho příznivců a je nejoblíbenější loukou. Obsahuje 69 druhů lučních rostlin, z toho 59 druhů lučních květin a 10 druhů lučních travin. 

   Druhové složení:

   80 % luční květiny

   • bedrník větší (Pimpinella major)
   • bukvice lékařská (Betonica officinalis)
   • černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
   • devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum)
   • dobromysl obecná (Origanum vulgare)
   • zlatobýl obecný (Solidago virgaurea)
   • hvozdík kartouzek (Dianthus armeria)
   • hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)
   • chrastavec rolní (Knautia arvensis)
   • chrpa luční (Centaurea jacea)
   • jahodník obecný (Fragaria vesca)
   • jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)
   • hrachor luční (Lathyrus pratensis)
   • jetel horský (Trifolium montanum)
   • jetel luční (Trifolium pratense)
   • jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
   • jitrocel prostřední (Plantago media)
   • kmín kořenný (Carum carvi)
   • kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)
   • kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
   • kozí brada luční (Tragopogon pratensis)
   • krvavec menší (Sanguisorba minor)
   • kyprej vrbice (Lythrum salicaria)
   • len vytrvalý (Linum perenne)
   • lnice květel (Linaria vulgaris)
   • lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
   • máchenka srstnatá (Leotodon hispidus)
   • mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)
   • mochna skalní (Potentilla rupestris)
   • mochna stříbrná (Potentilla argentea)
   • oman vrbolistý (Inula salicina)
   • orlíček planý (Aquilegia vulgaris)
   • prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata)
   • prvosenka jarní (Primula veris)
   • pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)
   • rozchodník velký (Hylotelephium maximum)
   • rozrazil ožankový (Veronica teucrium)
   • řebříček bertrám (Achillea ptarmica)
   • řebříček obecný (Achillea millefolium)
   • řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
   • silenka červená (Silene dioica)
   • silenka nadmutá (Silene vulgaris)
   • sléz pižmový (Malva moschata)
   • smolnička obecná (Lychnis viscaria)
   • starček vodní (Senecio aquaticus)
   • svízel bílý (Galium album)
   • svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii)
   • šalvěj luční (Salvia pratensis)
   • štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
   • šťovík kyselý (Rumex acetosa)
   • tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
   • úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
   • violka psí (Viola canina)
   • zeměžluč okolíkatá (Centaurium erytraea)
   • zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
   • zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
   • zvonek rozkladitý (Campanula patula)
   • zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

   20 %  traviny

   • kostřava červená (Festuca rubra)
   • kostřava ovčí (Festuca ovina)
   • kostřava sivá (Festuca glauca)
   • lipnice luční (Poa pratensis)
   • metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)
   • poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
   • psineček obecný (Agrostis capillaris)
   • tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)
   • trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
   • třeslice prostřední (Briza media)

    

   Fauna

    • čmelák rolní (Bombus terestris)
    • čmelák zemní  (Bombus pascuorum)
    • včela medonosná (Apis mellifera)
    • čeleď běláskovití (Pieridae)
    • babočka paví oko (Inachis io)
    • babočka kopřivová (Nymphalis urticae)
    • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
    • okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
    • dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

                         Květnatá louka - Slezská - flóra (1.6.2020)


            Květnatá louka - Slezská - flóra - zvětšit fotografii
            Květnatá louka - Slezská - flóra - zvětšit fotografii

            Květnatá louka - Slezská - fauna (1.6.2020)


            Květnatá louka - Slezská - fauna - zvětšit fotografii
            Květnatá louka - Slezská - fauna - zvětšit fotografii
            Květnatá louka - Slezská - fauna - zvětšit fotografii
            Květnatá louka - Slezská - fauna - zvětšit fotografii
            Počet zhlédnutí: 1 019

            Zpět