Město Bohumín

1.7.
2020

Květnatá louka - park Petra Bezruče

 

Typy květnatých luk

 • Česká květnice
 • Kopretinová louka

 

Rozlohy

 • 283 m2
 • 1 075 m2
 • 166 m2

 

Mapy

   

  Pro mnohé obyvatele měst se parky stávají jedinou dostupnou přírodou, jsou místem odpočinku, sportu a her, místem setkávání a procházek. Zakládáním květnatých luk v parku přinášíme městským obyvatelům téměř zapomenutý esteticky a ekologicky zajímavý prvek dříve častého společenství květnaté louky, jako jednoho z nejkrásnějších rostlinných společenství české venkovské krajiny. Zapojením mnoha druhů bylin na malé ploše se vytvářejí podmínky pro vývoj a výživu motýlů, ostatního hmyzu a dalších drobných živočichů a půdních organizmů. Druhově velmi pestrá květnatá louka je zajímavá svou krásou danou dlouhým kvetením a v neposlední řadě vysokou odolností vůči výkyvům počasí.

  Květnaté luční porosty mohou na vhodných místech plně nahradit běžné městské, téměř sterilní trávníky, které jsou náročné na zavlažování a časté sečení. Celá péče o již zapojené louky spočívá pouze v posečení  2-3 krát do roka.  První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel. Louka kvete teprve druhý rok po výsevu.

  Pro založení luk v parku Petra Bezruče byly využity  prosvětlené plochy vzniklé probírkou neperspektivních dřevin provedenou v rámci regenerace parku.

    

  Flóra

  Směs Česká květnice

  Česká květnice obsahuje největší množství druhů lučních květin. Díky své bohatosti se dobře přizpůsobuje podmínkám od nížiny do podhůří. Druhová pestrost zaručuje přizpůsobivost sušším i vlhčím stanovištím. Pro tyto své vlastnosti si získala Česká květnice mnoho příznivců a je nejoblíbenější loukou. Obsahuje 69 druhů lučních rostlin, z toho 59 druhů lučních květin a 10 druhů lučních travin. 

  Druhové složení:

  80 % luční květiny

  • bedrník větší (Pimpinella major)
  • bukvice lékařská (Betonica officinalis)
  • černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
  • devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum)
  • dobromysl obecná (Origanum vulgare)
  • zlatobýl obecný (Solidago virgaurea)
  • hvozdík kartouzek (Dianthus armeria)
  • hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)
  • chrastavec rolní (Knautia arvensis)
  • chrpa luční (Centaurea jacea)
  • jahodník obecný (Fragaria vesca)
  • jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)
  • hrachor luční (Lathyrus pratensis)
  • jetel horský (Trifolium montanum)
  • jetel luční (Trifolium pratense)
  • jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
  • jitrocel prostřední (Plantago media)
  • kmín kořenný (Carum carvi)
  • kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)
  • kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
  • kozí brada luční (Tragopogon pratensis)
  • krvavec menší (Sanguisorba minor)
  • kyprej vrbice (Lythrum salicaria)
  • len vytrvalý (Linum perenne)
  • lnice květel (Linaria vulgaris)
  • lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
  • máchenka srstnatá (Leotodon hispidus)
  • mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)
  • mochna skalní (Potentilla rupestris)
  • mochna stříbrná (Potentilla argentea)
  • oman vrbolistý (Inula salicina)
  • orlíček planý (Aquilegia vulgaris)
  • prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)
  • rozchodník velký (Hylotelephium maximum)
  • rozrazil ožankový (Veronica teucrium)
  • řebříček bertrám (Achillea ptarmica)
  • řebříček obecný (Achillea millefolium)
  • řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
  • silenka červená (Silene dioica)
  • silenka nadmutá (Silene vulgaris)
  • sléz pižmový (Malva moschata)
  • smolnička obecná (Lychnis viscaria)
  • starček vodní (Senecio aquaticus)
  • svízel bílý (Galium album)
  • svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii)
  • šalvěj luční (Salvia pratensis)
  • štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
  • šťovík kyselý (Rumex acetosa)
  • tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
  • úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
  • violka psí (Viola canina)
  • zeměžluč okolíkatá (Centaurium erytraea)
  • zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
  • zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
  • zvonek rozkladitý (Campanula patula)
  • zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

  20 %  traviny

  • kostřava červená (Festuca rubra)
  • kostřava ovčí (Festuca ovina)
  • kostřava sivá (Festuca glauca)
  • lipnice luční (Poa pratensis)
  • metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)
  • poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
  • psineček obecný (Agrostis capillaris)
  • tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)
  • trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
  • třeslice prostřední (Briza media)

   

  Směs Kopretinová louka 

  Rostliny zastoupené v Kopretinové louce patří k těm nejodolnějším. Odolají nepříznivým podmínkám stanoviště i počasí. Hlavními květinami jsou kopretiny. Vykvétají po každé seči po celou dobu vegetace. Další druhy lučních květin zaručují druhovou a barevnou pestrost. Obsahuje 33 druhů lučních rostlin, z toho 24 druhů lučních květin a  9 druhů lučních travin.

  Druhové složení:

  55 % luční květiny

  • čičorka pestrá (Securigea varia)
  • čekanka obecná (Cichorium intybus)
  • chrastavec rolní (Knautia arvensis)
  • chrpa luční (Centaurea jacea)
  • jetel luční (Trifolium pratense)
  • kmín kořenný (Carum carvi)
  • kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
  • kopretina vratič (Tanacetum vulgare)
  • krvavec menší (Sanguisorba minor)
  • mrkev obecná (Daucus carota subc. carota)
  • rmen barvířský (Cota tinctoria)
  • řebříček obecný (Achillea millefolium)
  • silenka červená (Silene dioica)
  • silenka nadmutá (Silene vulgaris)
  • sléz pižmový (Malva moschata)
  • svízel bílý (Galium album)
  • svízel syřišťový (Galium verum)
  • šalvěj luční (Salvia pratensis)
  • štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
  • šťovík kyselý (Rumex acetosa)
  • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
  • úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
  • vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia)
  • zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

  45 % traviny

  • bojínek hnízdnatý (Phelum bertolonii)
  • jílek vytrvalý (Lolium pratense)
  • kostřava červená (Festuca rubra)
  • kostřava ovčí (Festuca ovina)
  • lipnice luční (Poa pratensis)
  • metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)
  • poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
  • psárka luční (Alopecurus pratensis)
  • tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)

   

  Fauna

   • čmelák rolní (Bombus terestris)
   • čmelák zemní  (Bombus pascuorum)
   • včela medonosná (Apis mellifera)
   • čeleď běláskovití (Pieridae)
   • babočka paví oko (Inachis io)
   • babočka kopřivová (Nymphalis urticae)
   • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
   • okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
   • dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

               Květnatá louka - park Petra Bezruče - flóra (1.6.2020)


           Květnatá louka - park Petra Bezruče - flóra - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - flóra - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - flóra - zvětšit fotografii

           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna (1.6.2020)


           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna - zvětšit fotografii
           Květnatá louka - park Petra Bezruče - fauna - zvětšit fotografii
           Počet zhlédnutí: 1 042

           Zpět