Město Bohumín

1.7.
2020

Květnatá louka - ulice Ostravská

 

Typ květnaté louky

 • Česká květnice

 

Rozloha

 • 4 891 m2

 

Mapa

 

Flóra

Česká květnice obsahuje největší množství druhů lučních květin. Díky své bohatosti se dobře přizpůsobuje podmínkám od nížiny do podhůří. Druhová pestrost zaručuje přizpůsobivost sušším i vlhčím stanovištím. Pro tyto své vlastnosti si získala Česká květnice mnoho příznivců a je nejoblíbenější loukou. Obsahuje 69 druhů lučních rostlin, z toho 59 druhů lučních květin a 10 druhů lučních travin. 

Druhové složení:

80 % luční květiny

 • bedrník větší (Pimpinella major)
 • bukvice lékařská (Betonica officinalis)
 • černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
 • devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum)
 • dobromysl obecná (Origanum vulgare)
 • zlatobýl obecný (Solidago virgaurea)
 • hvozdík kartouzek (Dianthus armeria)
 • hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)
 • chrastavec rolní (Knautia arvensis)
 • chrpa luční (Centaurea jacea)
 • jahodník obecný (Fragaria vesca)
 • jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)
 • hrachor luční (Lathyrus pratensis)
 • jetel horský (Trifolium montanum)
 • jetel luční (Trifolium pratense)
 • jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
 • jitrocel prostřední (Plantago media)
 • kmín kořenný (Carum carvi)
 • kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)
 • kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
 • kozí brada luční (Tragopogon pratensis)
 • krvavec menší (Sanguisorba minor)
 • kyprej vrbice (Lythrum salicaria)
 • len vytrvalý (Linum perenne)
 • lnice květel (Linaria vulgaris)
 • lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
 • máchenka srstnatá (Leotodon hispidus)
 • mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)
 • mochna skalní (Potentilla rupestris)
 • mochna stříbrná (Potentilla argentea)
 • oman vrbolistý (Inula salicina)
 • orlíček planý (Aquilegia vulgaris)
 • prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)
 • rozchodník velký (Hylotelephium maximum)
 • rozrazil ožankový (Veronica teucrium)
 • řebříček bertrám (Achillea ptarmica)
 • řebříček obecný (Achillea millefolium)
 • řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
 • silenka červená (Silene dioica)
 • silenka nadmutá (Silene vulgaris)
 • sléz pižmový (Malva moschata)
 • smolnička obecná (Lychnis viscaria)
 • starček vodní (Senecio aquaticus)
 • svízel bílý (Galium album)
 • svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii)
 • šalvěj luční (Salvia pratensis)
 • štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
 • šťovík kyselý (Rumex acetosa)
 • tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
 • úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
 • violka psí (Viola canina)
 • zeměžluč okolíkatá (Centaurium erytraea)
 • zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
 • zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
 • zvonek rozkladitý (Campanula patula)
 • zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

20 %  traviny

 • kostřava červená (Festuca rubra)
 • kostřava ovčí (Festuca ovina)
 • kostřava sivá (Festuca glauca)
 • lipnice luční (Poa pratensis)
 • metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)
 • poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
 • psineček obecný (Agrostis capillaris)
 • tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)
 • trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
 • třeslice prostřední (Briza media)

 

Fauna

  • čmelák rolní (Bombus terestris)
  • čmelák zemní  (Bombus pascuorum)
  • včela medonosná (Apis mellifera)
  • čeleď běláskovití (Pieridae)
  • babočka paví oko (Inachis io)
  • babočka kopřivová (Nymphalis urticae)
  • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
  • okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
  • dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)

             Květnatá louka - Ostravská - flóra (1.6.2020)


          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Květnatá louka - Ostravská - flóra - zvětšit fotografii
          Počet zhlédnutí: 826

          Zpět