Město Bohumín

Naučná stezka parkem Petra Bezruče

Vítejte v parku Petra Bezruče, jehož historie se začala psát před více než 100 lety. Pokud se chcete o něm a jeho obyvatelích dozvědět mnohem víc, projděte se naučnou stezkou a začtěte se přitom do tohoto průvodce a jednotlivých informačních tabulí na její trase. Ta má dohromady 29 zastávek. Na každé z nich na vás čeká zajímavý strom, který v parku roste, a krátký popis o tom, co je pro něj charakteristické a čím je zvláštní. Také mimo trasu naučné stezky narazíte na nevšední stromy, na něž vás upozorní tento průvodce. Přejeme vám, ať v parku strávíte příjemné chvíle a dozvíte se i něco nového.

 

 

 

 

Park Petra Bezruče

Střípky z historie parku Zobrazit virtuální prohlídku

Střípky z historie parku

Historie parku začala vznikat na konci 19. století. V roce 1886, kdy bohumínské panství koupil hraběcí rod Larisch-Monnichů, žilo v Bohumíně asi 8 tisíc obyvatel. Kvůli rozvoji průmyslu se ulice rychle rozrůstaly a začaly vytlačovat původní zeleň.
1. Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

1. Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Mohutný strom, pocházející z Balkánu, který dorůstá do výšky 15 až 30 metrů. Lidově označovaný jako „kaštan" podle semen svých plodů. Nepatří ovšem k dlouhověkým dřevinám, dožívá se maximálně 200 let.
2. Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

2. Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Rychle rostoucí, asi 25 metrů vysoký strom s mohutnou kořenovou soustavou. Název dostala olše podle svých listů, které jsou v mládí lepkavé. Skvěle se hodí k upevňování břehů vodních toků.
3. Jírovec červený (Aesculus x carnea

3. Jírovec červený (Aesculus x carnea "Briotii")

Listnatý strom, který dorůstá až do výšky 25 metrů. Jedná se o křížence jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) a pavie červené (Aesculus pavia). Říká se mu také jírovec pleťový nebo masový.
4. Buk lesní (Fagus silvatica „Atropunicea

4. Buk lesní (Fagus silvatica „Atropunicea")

Mohutný, robustní a rozložitý opadavý strom z čeledě bukovitých, který dorůstá do výšky asi 30 metrů, výjimečně až do 45 metrů. Fagus silvatica „Atropunicea" zahrnuje souhrnné označení pro semenáče červenolistých buků.
5. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)

5. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)

Mohutný listnatý strom z čeledi šácholanovitých, pocházející ze Severní Ameriky, kde běžně roste ve volné přírodě. Dosahuje do výšky 15 až 40 metrů. Je zajímavý svými světle zelenými listy ve tvaru lyry.
6. Pěnišník (Rhododendron hybridum hort)

6. Pěnišník (Rhododendron hybridum hort)

Jde o velmi obsáhlý rod, který zahrnuje stálezelené druhy, stejně jako opadavé (azalky) či poloopadavé druhy nízkých až stromovitých keřů.
7. Smrk omorika, Pančičův (Picea omorika)

7. Smrk omorika, Pančičův (Picea omorika)

Je vzácný druh smrku, který roste v nadmořské výšce 800 až 1600 metrů. Dosahuje stáří až 300 let. Je charakteristický extrémně štíhlou korunou, nejvýše širokou 3,5 metru a krátkými prohnutými větvemi.
8. Bříza bílá (Betula verrucosa)

8. Bříza bílá (Betula verrucosa)

Označuje se také jako bříza bradavičnatá (Betula pendula) nebo bříza bělokorá (Betula alba). Listnatý, krátkověký, rychle rostoucí strom, který dorůstá do výšky 20 až 30 metrů.
9. Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)

9. Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)

Stálezelený středně velký jehličnan, který dorůstá výjimečně až do 20 metrů. Podobá se jedli bělokoré. Původní areál rozšíření zahrnoval východní část Severní Ameriky, kde jedlovec roste na stinných a vlhkých místech.
10. Javor klen (Acer pseudoplatanus)

10. Javor klen (Acer pseudoplatanus)

Poměrně mohutný, listnatý, rychle metrů vysoký. Bývá 25 až 40 mětrů vysoký. I přes svůj rychlý růst, které se v dobrých podmínkách dožívají 400 až 600 let.
11. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

11. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Malebný statný strom, který dorůstá až do výšky 40 metrů. Ze všech asi 30 známých druhů lip patří mezi domácí dva z nich, a to lípa malolistá (srdčitá) a lípa velkolistá.
12. Dub červený (Quercus rubra)

12. Dub červený (Quercus rubra)

Označuje se také jako dub severní (Quercus borealis maxima) nebo dub americký (Quercus ambigua). Mohutný opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých, který dorůstá do výšky 20 až 35 metrů.
13. Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)

13. Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)

Menší rozložitý strom dorůstající do výšky 8 až 15 metrů, výjimečně i k 20 metrům. Je atraktivní pro své velké listy a exotické květy, které se objevují v červnu až červenci.
14. Dub letní (Quercus robur)

14. Dub letní (Quercus robur)

Patří k nejrozšířenějšímu druhu dubů, bývá označován také jako křemelák. Jde o impozantní dlouhověký strom, pozdě rašící, který má mohutné a hluboké kořeny.
15. Akát bílý (Robinia pseudoaccacia)

15. Akát bílý (Robinia pseudoaccacia)

Pozdě rašící strom z čeledě bobovitých (motýlokvětých), který dorůstá do výšky 25 metrů a říká se mu také trnovník akát. Kořenová soustava akátu je mohutná a pod povrchem dobře rozvětvená, kterou silně vysává a vysušuje půdu.
16. Javor mléč (Acer platanoides)

16. Javor mléč (Acer platanoides)

Typická, středněvěká dřevina našich lesů, kde roste do nadmořské výšky 730 metrů. Dorůstá do výšky 20 až 30 metrů a dožívá se až 400 let.
17. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

17. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Domácí, pozdě rašící strom, který dorůstá do výšky 25 až 45 metrů. Za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Dožívá se až 250 let.
18. Tis červený (Taxus baccata)

18. Tis červený (Taxus baccata)

Stálezelený, pomalu rostoucí strom nebo keř, který se řadí k nejdéle žijícím dřevinám. Například ve východní Gruzii v soutěsce Bacara rostou 400 až 600 let staré tisy a představují zde většinu porostů.
19. Lípa srdčitá (Tilia cordata)

19. Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Ze všech asi 30 známých druhů lip existují dvě domácí lípy, a to srdčitá (malolistá) a velkolistá. Oba druhy jsou rozšířené v celém mírném pásmu severní polokoule.
20. Lípa zelená, krymská (Tilia x euchlora)

20. Lípa zelená, krymská (Tilia x euchlora)

Velký opadavý listnatý strom, který dorůstá až do výšky 15 až 20 metrů. Je nápadný převislými větvemi, zvláště v dolní části koruny. Podobá se lípě velkolistá, ale mladé větvičky jsou zelené.
21. Jeřáb břek (Sorbus torminalis)

21. Jeřáb břek (Sorbus torminalis)

Bývá označován také jako břek obecný (Crataegus torminalis, Pyrus torminalis). Menší, spíše krátkověký strom z čeledi růžovitých. Je největším ze všech druhů jeřábů.
22. Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)

22. Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)

Středně velký, stálezelený strom pocházející z Japonska. Kuželovitě vzpřímený jehličnan, který v dospělosti dosahuje do výšky 3 metrů a šířky 1 metru, letité exempláře i 5 metrů.
23. Borovice černá (Pinus nigra)

23. Borovice černá (Pinus nigra)

Patří do početného rodu borovic, který má více než 100 druhů. Na rozdíl od domácí a nejrozšířenější borovice lesní je schopna se mnohem lépe přizpůsobit znečištěnému městskému prostředí.
24. Platan javorolistý (Platanus x acerifolia)

24. Platan javorolistý (Platanus x acerifolia)

Mohutný dlouhověký strom z čeledě platanovltých. Je pokládán za křížence jihoevropského platanu východního (P. orientalis) se severoamerickým platanem západním (R occidentalis).
25. Líska turecká (Corylus colurna)

25. Líska turecká (Corylus colurna)

Stromovitý typ lísky, který v porovnání s naší domácí keřovou lískou obecnou dorůstá do výšky 20 až 25 metrů. Běžně se dožívá 200 let.
26. Jilm horský (Ulmus glabra)

26. Jilm horský (Ulmus glabra)

Bývá označován také jako jilm drsný (Ulmus montana, Ulmus csabra). Domácí, mohutný, středně hustý strom. Dorůstá až do výšky 40 metrů. Původně se vyskytoval především v horských polohách.
27. Jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba)

27. Jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba)

Mohutný a dlouhověký strom, který dorůstá do výšky až 30 metrů. Roste poměrně pomalu, asi 30 cm za rok, nesnáší trvalý stín nebo zamokřené půdy, vyhovují mu teplejší stanoviště.
28. Modřín opadavý (Larix decidua)

28. Modřín opadavý (Larix decidua)

Statný jehličnatý strom z čeledi borovicovitých. Patří mezi rychle rostoucí dřeviny, dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Je světlomilný, opadavý a dožívá se vysokého věku, a to až 500 let.
29. Habr obecný (Carpinus betulus)

29. Habr obecný (Carpinus betulus)

Naše domácí dřevina z čeledi lískovitých, nověji habrovitých. Jde o statný listnatý strom, která dorůstá do výšky asi 20 metrů, výjimečně až 25 metrů. Svým celkovým vzhledem připomíná buk.
Regenerace parku

Regenerace parku

Revitalizace parku odstartovala v roce 2007 a naplno propukla v roce 2010, kdy se na ni městu podařilo získat dotaci z EU. Regenerace parku si vyžádala přes 2 miliony korun a dotkla se téměř všech dřevin v parku.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 31

    Městský úřad