Město Bohumín

5.7.
2012

1. Antošovice

Poznejte přírodu nivy Odry mezi Ostravou a Bohumínem 

Řeka Odra je od pramene v Oderských vrších až po ústí v Baltském moři dlouhá 854 kilometrů. Český úsek řeky se nalézá na horním toku, který zasahuje až po polské město Koźle. Střední a dolní tok v délce 646 kilometrů je splavný. V lokalitě mezi svými přítoky Ostravicí (Ostrava-Koblov) a Olší (Zabełków) protéká Odra širokou říční nivou, kterou opakovaně postihují povodně. Mohutná povodeň zasáhla Bohumínsko v roce 1997. Tisíciletá voda tehdy proměnila Bohumínsko na několik dnů v jedno obrovské jezero ohraničené ostravskými městskými částmi Heřmanice a Koblov, polskými Chałupkami a Zabełkowem a bohumínskými částmi Skřečoň a Záblatí. Rovinaté území tehdy velká voda odřízla na pár dní doslova od světa. Území nivy Odry je od roku 2007 součástí ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a zároveň se stalo součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Navíc je úsek Odry severovýchodně od Ostravy až po bohumínský Kopytov v zimních měsících lokalitou s největší koncentrací řady druhů kachen a racků na území Moravskoslezského kraje. Zimuje zde například potápka malá, kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá, labuť velká, lyska černá, orel mořský, sokol stěhovavý, racek žlutonohý, ledňáček říční, brkoslav severní, drozd kvíčala nebo konopka žlutozobá.

V minulosti byl meandrující tok Odry severně od Ostravy regulován a v odříznutých ramenech se těžil štěrk a písek. V roce 2011 provedlo Povodí Odry jako součást protipovodňových opatření bagrování štěrkových náplavů a prohlubování koryta, a to od Ostravy až ke starému hraničnímu mostu ve Starém Bohumíně. Tím byl mimo jiné vytěžen bentos (drobní živočichové a jejich vývojová stadia a rostliny), který tvoří potravní základnu ryb. Odstraněním stromů z koryta ztratily ryby přirozené úkryty a vhodná místa pro rozmnožování. Přírodní bohatství Odry ovlivnilo také plošné kácení pobřežních porostů. Na levém břehu ústí do Odry Koblovský potok, který pramení v šilheřovickém Černém lese. Přilehlou oblast toku od koblovského mostu až po osadu Paseky oživují vodní plochy dřívějších štěrkopískoven. Ty jsou významné pro hnízdění vodního ptactva, například potápky roháče a rybáka obecného. Toto území je dlouhodobě monitorováno ornitology Alfrédem a Jaroslavem Kubenkovými, kteří podél toku Odry vyvěšují hnízdní budky. Díky tomu se výrazně rozšířila populace morčáka velkého v Poodří.

Na pomezí Ostravy-Hrušova a Bohumína-Vrbice bylo ve 20. století vybudováno zdymadlo a norná stěna pro zachycování nečistot při ekologických haváriích. Pravý břeh Odry je ohrazován od Hrušová po ústí Orlovské stružky, která je páteří rybniční soustavy od Orlové po Ostravu-Heřmanice. Podél jejího dolního toku plánuje Povodí Odry vystavět protipovodňové hráze, protože při povodních ohrožuje tento potok bohumínské městské části Vrbici a Pudlov více než samotná řeka Odra.

Nejrozsáhlejší vodní plochou nivy je Vrbické jezero v Bohumíně-Vrbici. Tato nádrž vznikla po těžbě štěrkopísku a je rybářským revírem a důležitou zastávkou tažných ptáků. Ze vzácnějších druhů zde byla zastižena například potáplice severní, pelikán bílý, kormorán malý, orlovec říční, alkoun úzkozobý, chaluha pomořanská, racek mořský nebo racek černohlavý.

 

Dokumenty

 

Další zastavení

 Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice


Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Vodácká naučná stezka na Odře a Olši - 1. zastavení: Antošovice - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 7 071

Zpět

    Městský úřad