Město Bohumín

2.7.
2012

4. Zabelkow

Plavba přes chráněné meandry

Plavbu přes chráněné meandry řeky Odry zahajujeme ve Starém Bohumíně u nového limnigrafu - stanice Povodí Odry, za hraničním mostem do polských Chałupek. Na mostě pravděpodobné uvidíme cyklisty, protože most spojuje systém cyklotras na polské a české straně (polské cyklotrasy R4, 24C a 355 po naučné stezce kolem meandrů, české cyklotrasy č. 56, 6109 a místní bohumínskou trasu D). Při průjezdu přírodní památkou dodržujme zásady doporučeného chování, tzn. nevstupujme na naplaveniny štěrku a pisku, nepřibližujme se ke strmým břehům a chovejme se tiše, abychom nevyplašili hnízdící ptáky. Zanedlouho po vyplutí od břehů ve Starém Bohumíně se dostaneme k protrženému meandru, kde v zátočině řeka silně proudí a někdy se musíme vyhýbat naplaveným či padlým stromům a za vyššího stavu vody nebezpečným vírům. Situace se opakuje i v dalších zátočinách, přesto při znalosti základních záběrů pádly celou přírodní památkou hravě proplujeme a stihneme obdivovat strmé břehy s hnízdištěm břehuli a ledňáčku a naplaveniny štěrku a pisku.

 

Na terénu Meandrů Odry žije 20 druhů savců. Ke chráněným patří Vydra říční (Lutra lutra) a Bobr evropský (Castor fiber). Hraniční meandry Odry jsou bohaté na faunu. Rozmnožuje se tam 120 druhů ptáků a 60 hnízduje. Můžeme tady potkat: ledňáček říční (Alcedo atthis) a břehule říční (Riparia riparia). Ukazují se tady také čtyři druhy ohrožených ptačích dravců: orel mořský (Haliaeetus albicilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a moták pochop (Circus aeruginosus). Chráněné hady: ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Za zminku stojí také 19 druhů ryb, v tom dvě které jsou chráněné: hořavka duhová (Rhodeus sericeus) a piskoř pruhovaný nebo také piskoř páskovaný (Misgurnus fossilis). Je tady výjimečně bohatá flóra, třeba: leknín bílý (Nymphaea alba), vrba (Salix) a dub letní (Quercus robur). Terén meandrů Odry od roku 2004 je chráněný jako Přírodní Park, příkaz vydál Slezský vojevoda. Zhruba po hodinové plavbě nejkrásnéjšim úsekem dolní Odry se dostaneme k soutoku Odry s Olzou. Proud Olzy je většinou velmi rychlý a její vody lze rozlišit podle barvy. 

 

Možné místo ukončení plavby

Při projíždění soutoku již před sebou vídime most v Zabelkově, kde lze pohodlně zakotvit při levem břehu. Je tady snadný dojezd autem a pro větší komfotr vodáku zde vybudovala obec Krzyzanovice v roce 2011 v pořadí čivrté nástupní i výstupní místo pro vodáky jako partner projektů „Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olzou" a „Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olzě." Od mostu pak vede polní příjezdová cesta k motorestu „Zajazd przy kominku", kde se můžeme po plavbě občerstvit. Zabelkov se charakterizuje největším množstvím můstků na potoku Bełk. Stojí za prohlídnutí kostel svaté Jadvihy Slezské, postavený v letech 1936-1937 s barokovou, lidovou sochou vzkříšeného Krista.

 

Další zastavení

 Počet zhlédnutí: 6 684

Zpět