Město Bohumín

Vodácké akce a půjčovna lodí

Chcete aktivně strávit volný čas? Zažít příjemné dobrodružství společně se svou rodinou či přáteli? Máte rádi přírodu a její krásy? Využijte nabídku naší městské půjčovny lodí. Během Vaší plavby si prohlédnete romantické úseky chráněných meandrů řeky Odry a při troše štěstí můžete spatřit vzácné druhy ptáků a dalších živočichů. Trasa začíná u nástupního místa nedaleko hraničního mostu ve Starém Bohumíně, které je současně výchozím místem trasy Naučné stezky Hraničními meandry Odry, a končí v polském Zabełkówě.

Půjčovnu provozuje město společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně už deset let a každoročně přivítá přes 2 000 lidí. Příznivci rekreačního vodáctví ji mohou využít přibližně od konce června do konce září (přesné termíny se každoročně liší), v jiném období to není možné s ohledem na hnízdící ptáky, které nechceme při jejich důležitém životním poslání rušit. Otevřeno máme každou sobotu i neděli a v době státních svátků (kromě hromadných vodáckých akcí). Organizujeme vždy dopolední (9:00) a odpolední (14:00) sjezd, takže si můžete vybrat, který termín Vám vyhovuje lépe.

Pokud máte o půjčení lodě zájem, využijte, prosím, rezervační systém.

  

Provoz půjčovny lodí v roce 2020

 • Kdy:  od 11. července 2020 do 18. září 2020 (mimo konání hromadných vodáckých akcí) v soboty, neděle a svátky (průtok vody musí být pod 60 m3/s).
 • Hodina:  dopolední sjezd od 9:00 hodin; odpolední sjezd od 14:00 hodin. 
 • Kde:  začátek sjezdu u nástupního místa ve Starém Bohumíně (GPS 49°55'17.122"N, 18°19'42.352"E). Odevzdání lodí nejpozději po 2 hodinách od půjčení v cílovém místě – polském Zabełkówě (GPS 49°57'9.617"N, 18°19'42.516"E).  Všechny sjezdy je možno absolvovat výhradně od nástupního místa ve Starém Bohumíně.
 • Rezervace lodí: elektronický rezervační systém dostupný na www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/rezervace-lodi/.
 • Výdej lodí: přímo u nástupního místa ve Starém Bohumíně,  možnost parkování v těsné blízkosti zdarma.
 • Vybavení: 9 plastových dvoumístných kánoí, 4 nafukovací kánoe, 2 plastové třímístné kánoe a 4 čtyřmístné rafty + 38 kusů záchranných vest pro dospělé a 10 kusů dětských vest včetně nepromokavých vaků.
 • Časová náročnost sjezdu: max. 2 hodiny.
 • Cena: samotné půjčovné je zdarma, za přepravu 1 kánoe a osob zpět k půjčovně se platí poplatek 100 korun, za přepravu raftu je poplatek 200 korun.
 • Kontakt:  půjčovnu lodí provozují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. Kontakt na velitele jednotky, telefon 731 130 686. Vodáci se řídí níže uvedeným Organizačním řádem půjčovny lodí. Upozorňujeme vodáky, aby si v případě deštivého počasí ověřili fungování půjčovny lodí na uvedeném telefonním čísle.
 • V pracovní dny je možno si lodě zapůjčit po dohodě s velitelem hasičů, přičemž minimální počet lodí je 6.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY SJEZDU: Při převozu zpět z Polska do místa startu ve Starém Bohumíně s využitím služby dobrovolných hasičů je ve voze nutné mít roušku či jinou ochranu dýchacích cest!

 

Rezevace lodí

 

Mezinárodní vodácké akce v roce 2020

 • 27. června 2020:
  Odemykání meandrů řeky Odry - AKCE ZRUŠENA
 • 19. září 2020:
  Zamykání meandrů řeky Odry - AKCE ZRUŠENA

  

Organizační řád půjčovny lodí

  • Loď je zapůjčena pouze osobě, která se prokáže občanským průkazem, zapíše se do připraveného seznamu, kde podpisem potvrdí souhlas s organizačním řádem půjčovny (dále „vodák“). Loď je vrácena do 2 hodin od zapůjčení v cílovém místě.
  • Loď je zapůjčena pouze vodákovi, který čestně prohlásí a stvrdí svým podpisem, že ovládá řízení lodi a zásady postupu při převrhnutí lodi a záchraně osob, a že si je si vědom své zodpovědnosti za svou bezpečnost a bezpečí posádky.
  • Loď, pádla, lodní vaky a vesty jsou zapůjčeny zdarma (za kauci 1 000 korun), v případě ztráty lodě či pomůcek je vodák povinen nahradit způsobenou škodu.
  • Osobám mladším 18-ti let lze půjčit loď jen se souhlasem zákonného zástupce.
  • Vodáci jsou si vědomi, že poplují Přírodní památkou Hraniční meandry Odry, a že budou respektovat zásady doporučeného chování v meandrech, zejména:
   - nebudou v meandrech hlučet a plašit hnízdící ptáky a další chráněné živočichy,
   - nebudou v meandrech volně odhazovat odpadky,
   - nebudou se přibližovat ke kolmým břehům, kde hnízdí ledňáčci a břehule,
  • budou proplouvat kolem kachen a morčáků s mláďaty u opačného břehu,
  • Nebudou vystupovat na břeh, zejména na náplavy a štěrkové lavice, kde jsou hnízda kulíků říčních a pisíků obecných,
  • Nebudou vystupovat na břeh, zejména na místa s jemným pískem, kde se nacházejí pavouci slíďáci břehoví.
  • Nebudou rozdělávat oheň
  • Vodáci respektují Desatero vodáka a další informace z Vodáckého průvodce Odra a Olše (Okolí soutoku Odry s Olší).
  • Vodáci plují ve skupině minimálně dvou lodí, které si v případě potřebě vzájemně poskytnou pomoc.
  • V případě nouze vodáci mohou požádat o pomoc organizátora půjčovny, jehož mobilní číslo si před vyplutím zjistí (zpravidla 731 130 686).

             

            Seznam lodí k zapůjčení

            • 1 - Sumec - červená plastová kánoe Tydra, pro 2 osoby
            • 2 - Candát - červená plastová kánoe Tydra, pro 2 osoby
            • 3 - Bobr - červená plastová kánoe Tydra, pro 2 osoby
            • 4 - Olza - modrá nafukovací kánoe Baraka, pro 2 osoby
            • 5 - Odra - modrá nafukovací kánoe Baraka, pro 2 osoby
            • 6 - Bogun - světle modrá plastová kánoe Vydra Maku, pro 2 osoby
            • 7 - Okoun - světle modrá plastová kánoe Vydra Maku, pro 2 osoby
            • 8 - Štika - světle modrá plastová kánoe Vydra Maku, pro 2 osoby
            • 9 - Rosnička - světle modrá plastová kánoe Vydra Maku, pro 2 osoby
            • 10 - Mamut - červená plastová kánoe Tydra, pro 2 osoby
            • 11 - Ledňáček - červená plastová kánoe Viking, pro 3 osoby
            • 12 - Skokan - tmavě modrá plastová kánoe Viking, pro 3 osoby
            • 13 - Kulík - modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
            • 14 - Kormorán - modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
            • 15 - Morčák - modrý raft Colorado 360, pro 4 osoby
            • 16 - Vodouš - zelený raft Colorado 360, pro 4 osoby
            • 17 - Potápka -  červená nafukovací kánoe Baraka, pro 2 osoby
            • 18 - Volavka - červená nafukovací kánoe Baraka, pro 2 osoby
            • 19 - Kuňka - modrá plastová kánoe Vydra, pro 2 osoby

             

             Pořadí lodí dle stability

            1. raft Colorado 360  (nejstabilnější)
            2. nafukovací kanoe Baraka
            3. plastová třímistná kanoe Viking
            4. plastová dvoumístná kanoe Tydra a plastová dvoumístná kanoe Vydra  (nejméně stabilní)