Město Bohumín

6.9.
2020

Informace k novému zubaři v Bohumíně

BOHUMÍN - V budově polikliniky začal ordinovat nový stomatolog. Město by rádo informovalo veřejnost o celém procesu zajištění zubní péče pro své obyvatele. Přináší i další podrobnosti, které by mohly zajímat jak přijaté pacienty, tak ty aktuálně odmítnuté.

 • povinnost zajistit náhradu za chybějící stomatology mají výhradně zdravotních pojišťovny, přesto jsme se dlouhodobě snažili o to, aby v Bohumíně bylo dost zubařů, tedy jsme suplovali práci zdravotních pojišťoven
 • v prostorách městské polikliniky jsme za téměř 1,5 milionu korun zrekonstruovali ordinaci, dovybavili jsme ji technikou, uskutečnila se řada kroků a jednání s cílem najít alespoň jednoho volného stomatologa, který by byl ochotný jít pracovat do Bohumína

 • po dlouhých měsících se nám podařilo  ve spolupráci s městskou nemocnicí zubaře sehnat, jde o erudovaného odborníka s dlouholetou praxí. Už předem jsme avizovali, že primárně půjde o náhradu za zubní lékařky MUDr. Evu Slívovou a MUDr. Jarmilu Wnukovou, které odešly do penze

 • v průběhu předregistrace, která probíhala prostřednictvím on-line formuláře a telefonicky, projevilo zájem o zubní péči 2 500 lidí. Přestože jsme jasně deklarovali, že se mají hlásit pouze osoby s trvalým bydlištěm v Bohumíně, které nemají stomatologickou péči, zaevidovali jsme stovky lidí z jiných měst a obcí či těch, kteří v péči zubaře aktuálně jsou

 • stomatolog nemá neomezenou kapacitu, některé klienty si nechává z předchozí praxe, administrativně nezvládne v nejbližších měsících zaregistrovat více než 900 nových pacientů – jde o všechny předregistrované, kteří docházeli k MUDr. Evě Slívové a MUDr. Jarmile Wnukové a prokazatelně trvale bydlí v Bohumíně na skutečné, nikoliv úřední adrese 

 • stomatolog přislíbil, že po zaregistrování a ošetření těchto 900 lidí se podle stavu jejich chrupu rozhodne o případném navýšení kapacity o další pacienty. Půjde o ty, kteří prokazatelně a trvale bydlí v Bohumíně a nemají zubaře. Přesný počet v tuto chvíli nelze zveřejnit

 • neúspěšní zájemci, kteří splňují podmínky uvedené v předchozím odstavci, byli zařazeni do zásobníku náhradních pacientů, o jejich případném dodatečném přijetí se rozhodne nejdříve příští rok

 • všichni (tedy jak úspěšní, tak neúspěšní žadatelé) byli o výsledku předregistrace informováni sms a e-mailem. Pokud někdo neobdržel touto cestou informace, pravděpodobně nevyplnil správně svůj e-mail či telefonní číslo (takových případů byly desítky). Stejně tak pokud někdo předregistroval svou rodinu, tedy více členů na jedno tel. číslo či e-mail, tak obdržel pouze 1 sms a 1 e-mail, nikoliv zprávu pro každého člena jednotlivě

 • zubní ordinace musí zpracovat obrovské množství dat a následně se s novými klienty telefonicky spojit, to bude trvat i řadu týdnů. Ceník výkonů, u nichž bude nutná finanční spoluúčast pacienta, bude v nejbližších dnech zveřejněn na internetové adrese Bohumínské městské nemocnice www.nembo.cz. Prosíme nově zaregistrované klienty o trpělivost

 • před první návštěvou nového stomatologa je nutné se dostavit na pobočku zdravotní pojišťovny, u níž je pacient registrován, a vyžádat si výpis zdravotní stomatologické dokumentace, a to 5 let zpětně. V případě, že od poslední návštěvy zubního lékaře uplynula ještě delší doba, pak až po okamžik posledního vyšetření. Bez této dokumentace nemohou být noví pacienti ošetřeni

 • město i nadále pokračuje ve snaze zajistit pro Bohumíňáky další zubní lékaře. Žádá však své obyvatele, aby projevili úsilí si zubaře sehnat a tlačili na zdravotní pojišťovny, které mají povinnost zubaře svým pojištěncům zajistit. V předregistračních formulářích se objevovaly případy, kdy lidé sdělovali (byť se tato informace nevyžadovala), že zubaře nemají 15 či 20 let. Péči o chrup u všech obyvatel město vyřešit nedokáže.

(yak)

Ilustrační foto: Aleš Kartal


Počet zhlédnutí: 1 822

Zpět

    Městský úřad