Město Bohumín

22.11.
2020

Energetici se připravují na náročné zimní období

MS KRAJ - Poruchové čety společnosti ČEZ Distribuce čekají v následujících dnech a měsících nástrahy zimního období, které s sebou mnohdy nesou zvýšený počet poruch a následných výjezdů, a nic na tom nemění ani pandemie koronaviru.

V letošním roce došlo na severní a střední Moravě i přes časté nepříznivé klimatické jevy, zejména silný nárazový vítr a vichřici, ke snížení poruchových událostí oproti roku 2019 na přibližně 10 000. Z toho na hladině velmi vysokého napětí 110 kV řešily poruchové čety 88 událostí, z nichž v 19 případech byla omezena dodávka. „Typicky se jedná o prasklé izolátory, ale i složitější případy, kdy technici řešili havárie stožárů s potřebou výstavby náhradní přenosové trasy,“ uvedl Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ.

Denně je v regionu severní a střední Moravy v terénu na 247 výkonných pracovníků ČEZ Distribuce a v mimopracovní době drží pohotovost 49 elektromontérů, 5 techniků a 1 technik diagnostiky. V případě kalamitního stavu způsobeného nepřízní počasí dochází až ke zdvojnásobení počtu pracovníků v pohotovosti včetně povolání externích firem.

Na prověrku v podobě námrazové či sněhové kalamity se pracovníci poruchové služby pečlivě připravují a dokončují v těchto dnech preventivní údržbu zařízení.

(rzp)


Počet zhlédnutí: 1 004

Zpět

    Městský úřad