Město Bohumín

7.6.
2021

Firmy musejí zvlněnou dálnici opravit na své náklady, rozhodl rozhodčí soud

OSTRAVA / BOHUMÍN - Zvlněný úsek dálnice D1 mezi Bohumínem a Antošovicemi na Ostravsku musí stavaři opravit, rozhodl Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře. Na odstranění závad, které se projevily už před devíti lety po otevření úseku, mají firmy 18 měsíců.       

Právě dnes (7. června) byl vydán rozhodčí nález ve sporu, který se týkal odstranění vad stavebních objektů stavby D47091/2, Hrušov – Bohumín. Podle znění nálezu musí stavební společnosti odstranit drtivou většinu žalovaných vad, především nejvýznamnější vady spočívající v nerovnostech a zvlnění vozovky. Ředitelství silnic a dálnic ČR toto rozhodnutí považuje za klíčové, jelikož může mít vliv na rozhodování ve zbývajících soudních sporech o vady dálnice D47,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Rozhodnutí ve prospěch státní instituce by mne mělo těšit, ovšem co má potěšit řidiče po deseti letech poskakování po dálnici? A co avizovaná hrozba celkové komplexní přestavby dálnice, kdy by se po dobu několika let vrátila doprava na místní komunikace?,“ okomentoval výsledek nejnovější arbitráže Petr Vícha, starosta Bohumína.

Ředitelství silnic a dálnic vedlo od roku 2012 celkem čtrnáct sporů o vady díla, nedodanou nebo zaměněnou mostní ocel a valorizaci staveb dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. 13 ze 14 sporů bylo vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeden u Obvodního soudu pro Prahu 1. ŘSD ČR uspělo ve sporech o neoprávněně uplatněnou valorizaci i ve sporech týkajících se nedodání nebo záměny mostní oceli v ocelových nosných konstrukcích vybraných mostních objektů.

Celkově již bylo před Rozhodčím soudem Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR skončeno deset sporů, ve kterých byla ŘSD ČR přiznána částka přesahující 375 mil. Kč, kterou zhotovitelé staveb D47 museli uhradit. Všechny takto získané finanční prostředky byly využity na údržbu a opravy dálnice D47.

(rzp, ŘSD)


Počet zhlédnutí: 474

Zpět

    Městský úřad