Město Bohumín

20.11.
2021

Prvorepublikový bunkr Na trati má za sebou sezónu plnou novinek

STARÝ BOHUMÍN – Dovybavení ubikace mužstva, stanoviště velitele a ubikace dělostřeleckého důstojníka o prvky výstroje vojáků, kterým místnosti původně sloužili. Doplnění věrných replik dřevěných beden pro uložení potravin v proviantním skladišti. Novinkám v bunkru MO-S5 Na trati pomohla další dotace. 

Členům Klubu vojenské historie Bohumín se podařilo v letošním roce opětovně získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji. V prostorách pěchotního srubu MO-S5, kulturní památky a jedné ze zastávek moravskoslezské Technotrasy, díky tomu realizovali projekt „Provedení revitalizace expozic pěchotního srubu MO-S5 „Na trati“a modernizace infrastruktury objektu pevnostního muzea, další zvýšení atraktivity produktu pro návštěvníky“. 

Díky dotaci došlo také k realizaci připojení na portál systému Technotrasa Card. K tomuto účelu jsme zakoupili potřebné technické zařízení, zejména tablet, Wifi router s příslušenstvím,“ uvedl Michal Hejda z KVH Bohumín. Doplnil, že posledními položkami první části projektu se staly papírové propagační tašky klubu a tištěný dětský průvodce objektem MO-S5. 

Druhá část projektu cílila na modernizaci a rozvoj infrastruktury. „Z krajských finančních prostředků jsme zafinancovali vodotěsný prostup pro elektrickou kabeláž, jež byla následně využita pro elektrickou přípojku objektu,“ dodal Hejda. Rovněž byla provedena obnova skladových prostor pro nářadí a materiál využívaný při rekonstrukci objektu.

Prvorepublikový pěchotní srub je v majetku města Bohumín a starají se o něj dobrovolníci z Klubu vojenské historie Bohumín. Od letoška se k bunkru dostanou turisté pohodlněji, město k němu vystavělo novou přístupovou komunikaci. Díky projektu se kulturní památka dočkala i přívodu elektřiny.                                        

Všechny výše uvedené revitalizace a modernizace přispěly a přispívají ke zvýšení atraktivity pevnostního muzea MO-S5 „Na trati“ a dále tak posilují, v rámci její nejvýchodnější zastávky, pozici Technotrasy jako základního pilíře rozvoje turistiky v Moravskoslezském kraji,“ podotkl Michal Hejda.

(rzp)


Počet zhlédnutí: 260

Zpět

    Městský úřad