Město Bohumín

25.9.
2023

V Lidické ulici se rýsuje opěrná zeď pro vytíženou komunikaci

NOVÝ BOHUMÍN – Rekonstrukce Lidické ulice by měla skončit do 10. listopadu 2023. Stavba je po celou dobu omezeně průjezdná pro firmy v okolí stavby, zprůjezdnění stavby pro ostatní veřejnost se předpokládá před jejím dokončením, uvedl Moravskoslezský kraj. 

Stavba nyní probíhá podle aktualizované projektové dokumentace. „V současné době je provedeno navrtání pilot a podkladní beton v celém rozsahu stavby. Základy a dříky opěrné zdi se provádějí postupně podle dilatačních celků. Začínají práce na provádění opětovných zásypů a na konstrukčních vrstvách vozovky v místě dokončených dříků opěrné zdi. Zároveň budou prováděny práce na bednění a betonáži říms,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. 

(rzp)


Počet zhlédnutí: 647

Zpět

    Městský úřad