Město Bohumín

2.4.
2024

ŘSD navýší protipovodňová opatření proti zaplavení dálnice D1

STARÝ BOHUMÍN / PUDLOV – Hned po Velikonocích zahajuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) úpravu (zdokonalení) protipovodňových opatření podél dálnice D1 u Bohumína. 

Firma MI Roads provede navýšení inundačních hrází po obou stranách D1 v úseku km 369,84 až 370,25 provozního staničení. „Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras, zhotovitel bude mít k dispozici uzavřené jen odstavné pruhy vždy na 90 dní v jednom směru, nárazově mohou být krátkodobě uzavřeny pravé pruhy - maximálně na jeden den,“ uvedl mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. 

Ochranné hráze budou navýšeny o 0,5 až 0,8 metru, technické řešení spočívá v provedení železobetonových úhlových zdí o délce 250 metrů (vlevo) a 310 metrů (vpravo) s šířkou dříku 0,3 metru. „Dolní přesypaná část zdi naváže na těsnící jílovocementovou clonu,“ doplnil mluvčí. Součástí akce je zprovoznění stavidla, úprava odpadů a doplnění plotů. Stavební ruch v dohledu pěchotního srubu MO-S5 vyjde přibližně na bezmála 11,5 milionu korun, hotovo bude v prosinci. 

V souvislosti se stavbou „D1 Bohumín, inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí“, musí stavbaři po Velikonocích (od 01.04.2024 do 07.12.2024) uzavřít cyklostezku v úseku Starý Bohumín – Antošovická lávka. Zákaz vjezdu a vstupu na cyklostezku NEBUDE platný vždy od pátku 14:00 hod do neděle 22:00 hod.

(rzp)


Počet zhlédnutí: 499

Zpět

    Městský úřad