Město Bohumín

1.6.
2006

Anketa o velkých městských investicích v Bohumíně

Celoměstská anketa, která naposledy proběhla v roce 2001 při sčítání lidu bytů a domů, po celou dobu od svého vyhodnocení určovala směr vývoje ve městě. Vedení města se jejími výsledky řídí dodnes a akceptuje přání občanů, která v anketě zazněla. Po pěti letech vedení radnice opět oslovuje domácnosti našeho města. Očekává, že většina obyvatel Bohumína chce mluvit do vývoje ve městě. Proto anketa nabízí 18 možností investování do naší budoucnosti. Deseti z nich by měl dát každý účastník ankety svou prioritu. Není-li mezi nimi zahrnuta vaše představa, doplňte anketní lístek samostatným bodem s pokračujícím číslem 19, příp. dalšími a zapište u něj prioritu. Anketa je anonymní. Vyplněný anketní lístek doručte nejpozději do konce června na radnici poštou nebo ho vhoďte do schránky důvěry v přízemí radnice nebo odevzdejte na infocentru.

Dokumenty ke stažení:


Počet zhlédnutí: 37 855

Zpět