Město Bohumín

7.2.
2023

Bohumín součástí Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

BOHUMÍN / ČR – Až do července také v Bohumíně probíhá Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz. Domácnosti jsou vybrány náhodně. Účast je dobrovolná, nicméně pro výzkum klíčová, protože oslovené domácnosti nelze nahradit jinými.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě,“ uvedli autoři projektu.

Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám.

(rzp)

ilustrační foto: archiv autorů projektuSouvisející články

Statistici organizují každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností 4.2.2023

Statistici organizují každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností

11 360 tuzemských domácností a mezi nimi i ty v Bohumíně, vybrané náhodně počítačem. Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023.
Počet zhlédnutí: 585

Zpět

    Městský úřad