Město Bohumín

Co, kdy, kde ... - Policisté vyhlašují pátou zbraňovou amnestii


Akce ve formátu iCalendar pro vložení do Vašeho diáře    

Policisté vyhlašují pátou zbraňovou amnestii (Policie)
Ne 31.1.2021 - So 31.7.2021


V sobotu 30. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o střelných zbraních a střelivu, která implementuje evropskou zbraňovou směrnici a v souladu s ní zavádí některá nová pravidla pro kontrolu, nabývání a držení zbraní. Zavádí mimo jiné nové kategorie zbraní A1 a C1 a zvláštní  povolení k držení nadlimitních zásobníků. Rozdělení do jednotlivých kategorií a další podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Policejního prezidia na internetových stránkách Policie ČR na adrese https://www.policie.cz/clanek/novela-zakona-o-zbranich-a-zbranova-amnestie.aspx

Součástí novely je také časově omezený zánik trestnosti  nedovoleného ozbrojování, tzv. zbraňová amnestie. V době od 31. ledna do 31. července 2021 mohou být zbraně nebo střelivo, ke kterým nemají občané příslušné oprávnění, odevzdány kterémukoli útvaru Policie České republiky. Poté následují dvě možnosti, které mohou občané využít. Pokud si zbraň nebo střelivo nechtějí ponechat, přenechají ho státu. V opačném případě do doby, než si vyřídí potřebné doklady či povolení opravňující je k vlastnictví, držení, případně nošení zbraně či střeliva, předají je policii do úschovny. 

Vzhledem k tomu, že následné administrativní náležitosti související s výše uvedenými možnostmi vyřizují pracovníci odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, doporučujeme občanům Moravskoslezského kraje, obrátit se přímo na tato pracoviště. Naleznete je nejen v krajském, ale také ve všech okresních městech na těchto adresách: 

  • Ostrava, Výstavní 55
  • Frýdek-Místek, Beskydská 2061
  • Karviná, Mírová 142/37
  • Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1217/9
  • Opava, Rooseveltova 37
  • Bruntál, Partyzánská 1454/9 

Na všech těchto pracovištích jsou vzhledem k současné situaci úřední hodiny upraveny podle vládního nařízení, a to v pondělí a ve středu dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin a tytéž dny odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin. 

Zároveň bychom chtěli upozornit, že tzv. zbraňová amnestie se nevztahuje na munici či výbušniny. Znovu důrazně připomínáme, že v případě nálezu výbušného předmětu (např. miny, granátu, rozbušky) s ním žádným způsobem nemanipulujte, nikam ho nenoste, ale neprodleně volejte na bezplatnou linku 158. 

por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Počet zhlédnutí: 918

Zpět

    Městský úřad