Město Bohumín

20.8.
2014

Města ženou lidi z ubytoven do práce

redakce: TÝDEN.CZ
redaktor: Pavel Cechl

Tiskový dotaz:

Na základě naší domluvy bych Vás chtěl poprosit o reakci k vyjádření Agentury pro sociální začleňování. Ta reagovala na následující článek z iDnes.cz, ve kterém se píše o vašem městě.

„Výše  minimální mzdy 8.500,- Kč se po odečtu odvodů na daně, zdravotní a sociální pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti mění na 7.564,- Kč čisté mzdy, z níž je poživatelům dávek 70 % (5.294,80 Kč) odečteno ze stávajících dávek pomoci v hmotné nouzi, pokud byly vyšší. Čistý příjmový efekt za plný pracovní úvazek je pak: 2.269, 20 Kč, což je při 168 hodinách běžného fondu pracovní doby 13,50 Kč/hod.

Princip "práce za dávky" je míchání hrušek s jablky. Dávky jsou poskytovány NA obživu a bydlení při splnění zákonných podmínek, kam patří i prokázaná snaha o zvyšování příjmu prací, zatímco mzda je poskytována ZA práci. Vyšší dávky než minimální mzda jsou pochopitelně demotivační pro nástup do zaměstnání, ale problém v tomto případě není řešitelný snížením výše dávky např. na 1 dítě do 6 let  (ve výši 1.740 Kč/měsíčně), ale naopak vytvářením příležitostí k vyšším výdělkům ze zaměstnání.

Chtěl bych Vás proto poprosit o reakci a o odpovědi na následující otázky:

  1. Jaká částka je z této minimální mzdy proplácena z dávek pomoci v hmotné nouzi?

  2. Jaký je váš další postup přim práci s lidmi, kteří se účastní veřejně prospěšných prací. Nabídnete jim případně nějaký trvalý pracovní úvazek nebo po zapracování jiná pracovní místa?

Tisková odpověď:

1. Lidé pracující jako veřejně prospěšní pracovníci jsou placeni podle podmínek Úřadu práce a zákonů ČR. Minimální mzda je dána zákonem a tu dostávají. Dávky s tím nemají nic společného. Je pak jasné, že podle platných zákonů ČR posuzuje Úřad práce příjmy osob a když mají příjem, tak jim výši dávek někdy upravuje. A to je otázka státní politiky zaměstnanosti a ne politiky obce.

Mzdy veřejně prospěšných pracovníků platí Úřad práce, který by stejné prostředky stejně vynaložil na sociální dávky pro tyto lidi. Proto považujeme za lepší, když chodí do práce a uklízejí, než aby se poflakovali před ubytovnami. Práce je dost. Chceme nabídnout práci veřejně prospěšných co největšímu počtu sociálně slabých. Proto držíme tolik veřejně prospěšných pracovníků. Mnozí z nich ale pracovat nechtějí. Dvacet procent z těch, kterým úřad práce nabídl místo veřejně prospěšného pracovníka ji buď hned odmítlo nebo do pracovního poměru vůbec nenastoupilo. Navíc víme, že u většiny z nich není produktivita práce vysoká, ale snažíme se zpřísňovat systém dohledu, a tím hlavním motivem je, že spoustu nepřizpůsobivých nutíme něco dělat. Třeba díky tomu děti některých z dnešních veřejně prospěšných pracovníků už nebudou považovat za nenormální, když rodiče vstávají „už“ na šestou do práce a končí v ní „až“ po poledni.

Od 1. ledna 2012 vyplácejí všechny dávky úřady práce, a to díky exministru Jaromíru Drábkovi, který přesunul sociální práci a vyplácení části dávek z měst na úřady práce. Ministr tím způsobil nejen dvoumiliardový výpadek ve státním rozpočtu, ale také narůstající zneužívání dávek na bydlení. Ovšem ne těmi, kteří v nich bydlí, ale majiteli soukromých ubytoven, kteří z toho mají dobrý byznys. Nám to teď způsobuje obrovský problém, protože dochází ke koncentraci sociálně slabších na jednom místě, u nás v Bohumíně přímo v centru na pěší zóně. Apelujeme na stát, aby systém vyplácení sociálních dávek co nejrychleji změnil. My se snažíme zaměstnat co nejvíce lidí z ubytoven na veřejně prospěšných pracích, aby si peníze, které dostávají od státu na sociálních dávkách, zasloužili, a celý den se nepoflakovali před ubytovnami a nedráždili pracující.

2. Veřejně prospěšní mají většinově problém s pracovní morálkou a návyky, takže se z nich málokdy stanou kmenoví pracovníci s trvalým pracovním poměrem. Přesto se najdou výjimky, v posledních třech měsících jsme přijali do trvalého poměru dva z těch, kteří se osvědčili a jsou spolehliví. Stali se tzv. předáky veřejně prospěšných pracovníků.

Petr Vícha
starosta Bohumína

Ilustrační foto: Pavel Čempěl


Počet zhlédnutí: 11 236

Zpět