Město Bohumín

25.6.
2021

Bohumín zahajuje masivní průzkum kvůli odpadům, k domkařům míří tři tisíce dopisů

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Obyvatelé Bohumína budou od příštího roku hradit svoz odpadu podle objednané kapacity popelnic. Poplatek bude 1 koruna za objednaný litr k svozu. Vyplývá to z vyhlášek, které na svém posledním zasedání jednomyslně schválili městští zastupitelé. Kvůli změnám v legislativě muselo město zavést místní poplatek a nyní oslovuje majitele rodinných domů, aby si vybrali variantu, která pro ně bude cenově nejvýhodnější.

 „Chceme nabídnout domkařům, aby si podle počtu členů domácnosti zvolili ideální velikost popelnice tak, aby nemuseli platit zbytečně peníze navíc. K dispozici budou mít variantu 60, 80, 120 a 140litrové nádoby. Současně ale musí podle vyhlášky dodržet minimum na jednu osobu, což je 55 litrů na měsíc. Pokud tedy žije v domku jeden člověk, bude mu stačit nejmenší popelnice se svozem jednou měsíčně. Naopak čtyřčlenná domácnost bude mít 120litrovou nádobu se svozem dvakrát měsíčně,“ nastínil novinky místostarosta Lumír Macura.

Na tři tisíce domkařů by mělo dostat formulář do svých poštovních schránek nejpozději na začátku července. Na jeho vyplnění a odevzdání mají jeden měsíc. Ohlášení k místnímu poplatku je povinné. „Mohou jej naskenovat a poslat mailem, přinést na úřad osobně, zaslat jej poštou nebo vyplnit elektronicky přes portál občana,“ vyjmenoval Macura. Součástí formuláře bude i průzkum zájmu o dodání barevných popelnic na separovaný odpad přímo k rodinným domům. „Dosud v Bohumíně fungovala separační hnízda, ale uvědomujeme si, že občany je třeba k třídění ještě více motivovat, proto jim nabízíme možnost vybavit je popelnicemi na papír a plast, pokud o to bude dostatečný zájem. Svoz tříděného odpadu bude stejně jako svoz bioodpadu zdarma,“ vysvětlil místostarosta.

Dalším bonusem je dodání popelnice na směsný odpad zdarma, dosud si je lidé v rodinných domech pořizovali na své náklady. „Pokud však vlastní nádoby, jejichž životnost ještě není u konce, mohou si je samozřejmě ponechat. Rozhodně nechceme, aby byli nuceni se zbavit věci, za niž zaplatili, a je ještě použitelná. K výměně za naši popelnici dojde až ve chvíli, kdy jim doslouží,“ podotkl Macura.

Město netají fakt, že ceny za svoz odpadu porostou. Musí totiž pokrýt náklady na skládkovné, které výrazně zdražuje. Bohumínští díky vlastní skládce dosud nemuseli poplatek hradit, postupně se však skládkovné do roku 2030 vyšplhá až na 1 850 korun za tunu uloženého odpadu. „Aktuálně v Bohumíně evidujeme 90 litrů směsného odpadu na osobu a měsíc u rodinných domů, na sídlištích je to zhruba dvojnásobek. Z celkového objemu odpadu představují vytříděné složky 35 procent. Cílem je, abychom se dostali přes 60 procent, což nám nastavil zákon o odpadech,“ konstatoval Macura.

Právě změny v legislativě přiměly město celý systém odpadového hospodářství přetransformovat. Od letošního ledna se změnil zákon o odpadech a následně došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích. „Proto musíme od příštího roku nastavit nový obecní systém a jiný způsob plateb za svoz komunálního odpadu. Zásadní změna je v tom, že občané Bohumína už nebudou platit za svoz odpadu na základě smlouvy s našimi technickými službami BM servisem, ale na základě místního poplatku. Domkaři si dosud objednávali službu sami, za nájemníky bytů to byl vlastník domu, družstvo či správa domů v případě městských bytů. Místní poplatek za svoz odpadu bude od příštího roku povinný pro všechny obce a města v České republice,“ dodal Macura s tím, že mezi lidmi panuje mýtus o dobrovolnosti třídění. Zákon o odpadech jej však definuje jako povinnost. „Pomocí kampaně »Ušetříš, když vytřídíš« se snažíme naše obyvatele motivovat, aby vraceli suroviny zpět do oběhu automaticky a třídění pro ně bylo přirozenou záležitostí,“ uzavřel místostarosta.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Logo: Pavel Čempěl


Počet zhlédnutí: 4 393

Zpět

    Městský úřad