Město Bohumín

16.7.2013 - Trať Frýdek­-Místek – Český Těšín a Bielsko­-Biała má 125 let

Zdroj: Karvinský deník
Ročník a číslo: 163
Strana: 3
Autor: Pavel Sládek

Z historie

Když byla v roce 1886 prodloužena koncese společnosti Severní dráhy Ferdinandovy na výstavbu dalších tratí, dostala tato za úkol v zájmu hospodářské i vojenské politiky vystavět dráhu z Kojetína přes Hulín, Bystřici pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Frýdek a Těšín do Bielska (dnešní Bielsko­Biała v Polsku). Vlastní trasování bylo zahájeno ještě v témže roce a práce zahájeny o rok později. Byly rozděleny na více částí s využitím již vybudovaných tratí a to Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem, dokončené v roce 1882, krátkého úseku z Meziříčí do Krásna nad Bečvou na trati Společnosti Rakouských místních drah a 10 kilometrů z Frýdlantu do Frýdku na trati Ostravsko­frýdlantské dráhy, která byla v provozu již od roku 1871. Na této části však bylo nutno regulovat tok řeky Ostravice a dřevěné mostní konstrukce nahradit železnými. Tato trať dostala název Dráha moravsko­slezských měst a do provozu byla dána 1. června 1888.

Stanice Frýdek­Místek byla tehdy rozšířena o další kolejiště, ve výtopně byla vybudována kruhová rotunda s devíti stáními pro lokomotivy, rovná remíza, uhelné skládky, správní budova, dílna a dvě točny o průměru 17,5 a 2O,1 m. Vodárna pro zbrojení lokomotiv se nacházela i ve stanici. Z Frýdku tato nová trať odbočovala krátkým zářezem mezi zástavbou do nedaleké Dobré, kde se nacházela první stanice. Dnes zde ústí dvě vlečkové koleje, a to do pivovaru Radegast v nedalekých Nošovicích a do výrobního závodu automobilky Hyundai. Za zmínku možná stojí i skutečnost, že těsně před vypuknutím 1. světové války vznikl plán o vybudování elektrické dráhy z Místku přes Frýdek, Dobrou, Nošovice, Raškovice a Vyšní Lhoty na Morávku. Válečné události však tyto plány přerušily. Později, ještě v květnu roku 1927, byla svolána porada starostů v obci Morávka, kde na programu byl návrh na výstavbu dráhy spojující Dobrou s Morávkou, ale pro nedostatek financí se od stavby upustilo.

Další větší stanice byly vystavěny v Hnojníku a Ropici, odkud trať dosáhla Těšína. Zde byla postavena nová staniční budova, která byla společná jak pro tuto novou trať, tak i pro Košickobohumínskou dráhu, jenž spojovala Košice s Bohumínem již od roku 1872. Dnes zde tato jubilující trať na našem území končí, ale v roce 1888 pokračovala dále mostem nad řekou Olší do nedalekého Gołeszówa a přes Skoczów dále do Bielska. Po uvedení do provozu dosáhla celkové délky 169,7km. Dnešní Bielsko­ Biała byly v minulosti dvě samostatná města, Bielsko v Těšínském Slezsku a Biala v Haliči. Spojená byla až v roce 1951. Podobný osud má i náš Frýdek­ Místek, který vznikl spojením moravského Místku a slezského Frýdku, a to v roce 1942. Zajímavostí však je, že i když se jednalo dlouho o dvě samostatná města, tak nádraží vždy neslo název Frýdek­Místek…    Městský úřad