close google translator menu
Dnes je Pondělí 30.3., svátek má Arnošt.
Arnošt - jméno odvozené z německého Ernst, což znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost v boji. Ženský protějšek z francouzštiny a němčiny Ernestina.

Osobnosti narozené dnes:


 • Norah Jones (*1979) - Americká pianistka, zpěvačka a skladatelka
 • Tracy Chapman (*1964) - Americká zpěvačka a skladatelka
 • MC Hammer (*1962) - Americký zpěvák a rapper
 • Anton Tkáč (*1951) - Československý cyklista
 • Eric Clapton (*1945) - Anglický zpěvák, kytarista a skladatel
 • Wasim Sajjad (*1941) - Prezident Pákistánu
 • Franz Oppenheimer (*1864, +30.9.1943) - Německý sociolog
 • Leon Charles Thevenin (*1857, +21.9.1926) - Francouzský inženýr, konstruktér telegrafu
 • Vincent van Gogh (*1853, +29.7.1890) - Holandský malíř a jeden ze zakladatelů expresionismu
 • Paul Verlaine (*1844, +8.1.1896) - Francouzský básník
 • Francisco Goya (*1746, +16.4.1828) - Španělský malíř
 • Tommaso Traetta (*1727, +6.4.1779) - Italský hudební skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

13.3.2020 - Severní Morava a Slezsko a jejich vodní bohatství

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 62
Strana: 31
Autor: Ing. Břetislav Tureček

Na území severní Moravy a Slezska se rozkládá od Rychlebských hor ležících na severozápadu po Slezské Beskydy na jihovýchodu povodí Odry. Páteřními toky povodí Odry je řeka Odra s levostranným přítokem Opavou přibírající Moravici z Jeseníků a pravostrannými přítoky Ostravicí a Olší odvodňujícími Moravskoslezské a Slezské Beskydy.

Řeka Odra pramení v Oderských vrších a opouští Českou republiku pod soutokem s Olší v Bohumíně. Celé toto povodí je ve správě státního podniku Povodí Odry a má rozlohu 6 252 km2. Na tomto území žije 1,25 mil. obyvatel, průměrný roční průtok Odry pod Olší činí 63 m3/s s obrovskou rozkolísaností odtoků, kdy poměr nejmenšího a největšího průtoku na horním toku Ostravice dosahuje extrémní hodnoty až 1 : 6 000, přičemž průměr v ČR se pohybuje mezi 1 : 200–500.

Oblast povodí Odry je přirozeně chudá na podzemní zdroje vody a z tohoto důvodu se zásobování vodou orientovalo na povrchové vody. Svědčí o tom současný poměr dodávky vody pro obyvatele a průmysl, který činí 88 % z povrchových zdrojů ku 12 % z podzemních zdrojů. S prvními úvahami o akumulaci vod v údolních nádržích se započalo již na přelomu 19. a 20. století.

Postupně tak vznikly údolní nádrže Kružberk na Moravici, Morávka na Morávce, Šance na Ostravici a Slezská Harta na Moravici pro zásobování obyvatel pitnou vodou a nádrže Žermanice na Lučině, Olešná na Olešné a Těrlicko na Stonávce pro zásobení průmyslu. Hlavní funkcí přehrad je v době nadbytku srážek a průtoků v tocích vodu zachytit, akumulovat a v době sucha se zadrženou vodou hospodařit a využívat ji k zásobení obyvatel, průmyslu a vodních toků pod nádržemi.

Představený princip funkce nádrží umožňuje plnit následující hlavní účely seřazené podle priorit: zásobení pitnou vodou, zabezpečení minimálních průtoků v tocích, zásobení průmyslovou vodou, povodňová ochrana, příznivé ovlivňování jakosti vody v tocích, zajištění rekreačních podmínek na nádržích a řekách a výroba elektrické energie.

Pomocí údolních nádrží se tak řeší zejména dva hlavní extrémní povětrnostní jevy – sucho a povodně. Nádrže s převody vod a vodními toky, na kterých jsou vybudovány, tvoří Vodohospodářskou soustavu povodí Odry a jsou páteří vodního hospodářství státního podniku Povodí Odry.

Tento systém garantuje zaokrouhleně zabezpečenou dodávku 12 000 litrů vody každou sekundu, která se dělí mezi vodní toky (2/3) a uživatele vody (1/3), tj. obyvatele a průmyslové podniky. Vodohospodářská soustava povodí Odry zajišťuje uvedené množství vody i v době sucha, kdy i několik měsíců v roce neprší.

Takže i když nás postihlo v letech 2015 a 2016 sucho, které bylo větší než stoleté sucho, občané a podniky na severní Moravě a ve Slezsku to nepocítili. Naopak za povodní přehradní systém významně tlumí povodňové vlny, kupříkladu na Ostravici ve Frýdku-Místku sníží velkou vodu o 1/3, což znamená, že město není zaplavováno.

Celý systém je připravován k doplnění o údolní nádrž Nové Heřminovy na řece Opavě, která bude v budoucnosti zajišťovat městům Krnovu a Opavě zejména ochranu před povodněmi a nalepšovat průtok v řece Opavě v období sucha.

Údolní nádrž Nové Heřminovy v kombinaci s úpravami toku Opavy a suchými nádržemi zbudovanými v povodí horní Opavy zajistí ochranu zhruba 6 000 v současnosti ohrožovaných obyvatel a zabrání průměrné roční povodňové škodě přibližně ve výši 100 mil. Kč. Zároveň nabídne nalepšovací účinek řece Opavě ve výši zhruba 800 l/s.

Pro případ, že by klimatické změny byly hlubší a rychlejší, než se nyní předpokládá, jsou z hlediska předběžné opatrnosti pro zhotovení dalších nádrží státem územně hájeny tři lokality – Spálov na Odře, Spálené na Opavici a Horní Lomná na Lomné.

Je zřejmé, že tyto hlavní nástroje a opatření proti suchu je nutné doplňovat opatřeními v krajině, jakými jsou například tůně, mokřady, rybníky, revitalizace, renaturace toků a přirozené stárnutí meliorací, nicméně tato doplňková opatření pouze oddalují a zmírňují nástup sucha.

Náš region nemá přirozené vodní bohatství, avšak díky předvídavosti a velkorysosti našich předků, kteří nám zanechali dnes často kritizované přehrady tvořící promyšlenou vodohospodářskou soustavu, máme zajištěno dostatečné množství vody pro potřeby a další rozvoj severní Moravy a Slezska v 21. století.


Severní Morava a Slezsko a jejich vodní bohatství - Zvětąit
Velikost: 367 x 282 bodů - 36 kB

Pro detail článku/fotky klikněte na danou zmenšeninu fotografie.

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.31 sekund