Město Bohumín

13.11.2020 - Ostravský železniční uzel čeká modernizace

Zdroj: Haló noviny
Ročník a číslo: 265
Strana: 6
Autor: redakce

Správa železnic připravuje modernizaci železničního uzlu v Ostravě. Náklady se odhadují na 25 miliard korun. Centrální komise ministerstva dopravy už modernizaci schválila, nyní bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Samotné stavební práce by mohly začít v roce 2025, sdělila mluvčí podniku Nela Friebová.

Modernizace vylepší technický stav železniční infrastruktury v ostravském uzlu, který už je nevyhovující. Zvýší také kapacitu pro osobní i nákladní dopravu v jednom z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice.

"Projekt zahrnuje rekonstrukci celé stanice Ostrava hlavní nádraží (samotné osobní nádraží, pravé a levé nádraží, báňské nádraží a také stanici Ostrava střed), stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků," uvedla Friebová. Opravovat se budou dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřaďovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda uvedl, že jde o jeden z největších projektů, který státní organizace momentálně připravuje. "Po jeho dokončení se výrazně zvýší nejen spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy, ale i komfort a kvalita služeb pro cestující. Modernizací největšího seřaďovacího nádraží v zemi bude posílena klíčová úloha tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě," řekl Svoboda.

V Ostravě bude nainstalováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení i nový informační a orientační systém pro cestující. "Rekonstrukce se dotkne i trakčního zařízení. Při návrhu nového trakčního vedení bude zohledněn plánovaný přechod na jednotnou střídavou trakční soustavu, " uvedla mluvčí.

Ve zmodernizovaném úseku se zvýší rychlost vlaků až na 120 kilometrů v hodině. "Součástí stavby budou i rekonstrukce nebo novostavby
mostních objektů překonávající vodní toky, inundační oblasti, komunikace I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, chodníky a cyklostezky a přístupy pro cestující," informovala Friebová.

Ve stanici Ostrava-Svinov se bude upravovat nástupiště číslo 1 a rekonstruovat tří výhybky ve směru na Přerov. "Kolejová rozvětvení na Bohumín a Ostravu-Třebovice budou modernizována komplexně," uvedla mluvčí. Mezi hlavním nádražím a Svinovem bude doplněna třetí traťová kolej. Zastávka Ostrava-Mariánské Hory bude zrušena.

"Osobní nádraží ve stanici Ostrava hlavní nádraží projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku včetně odvodnění, realizace nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti," doplnila Friebová.

Správa železnic počítá také s prodloužením nástupiště zastávky OstravaStodolní z nynějších 200 na 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. "Výraznější proměnou projde i stanice Ostrava střed, vymění se zde železniční spodek i svršek, postaví nová zastřešená nástupiště a podchod s bezbariérovým přístupem," řekla mluvčí. Dodala, že se uvažuje o prodloužení podchodu až k trolejbusové zastávce Karolina U Lávky.    Městský úřad