Město Bohumín

7.5.
2018

Ve Starém Bohumíně opravujeme komunikace a rozšiřujeme možnosti parkování

Dotaz

Chtěl bych se zeptat, zda se počítá s opravou povrchu komunikace a rekonstrukcí žlabů a vpustí dešťové kanalizace v Tiché ulici v úseku čísel popisných 256-381 a pokud ano, tak kdy. Uvažuje se o vytvoření parkoviště na konci této slepé ulice nebo alespoň o změně povrchu stávající odstavné plochy? V poslední době a hlavně v období sucha zaznamenáváme při zvýšeném provozu větší prašnost. A poslední dotaz, zda se neuvažuje o vytvoření parkoviště na zelené ploše za kostelem vzhledem k narůstajícímu počtu osobních aut, která nevhodně parkují na zelených plochách kolem stávající komunikace přímo před vchodem do kostela. Zde by měl být zákaz stání. Všechny uvedené parcely jsou majetkem města Bohumín.


Odpověď

Starý Bohumín patří k městským částem, do nichž v poměru na jednoho obyvatele investujeme nejvíce peněz. Postupně opravujeme a rekonstruujeme jednotlivé ulice, budujeme parkovací místa a nové chodníky. Letos došlo k obměně komunikací v ulicích Wolkerova, S. K. Neumanna, Dlouhá a Zahradní předměstí. Kompletní obměna živičné vrstvy přišla radnici na necelé 2 miliony korun. Co se týká ulice Tiché, tu jsme v rámci plánování jednotlivých investičních akcí opakovaně kontrolovali a vyhodnotili jsme, že ve Starém Bohumíně jsou lokality, které náš zásah potřebují více, a to s přihlédnutím nejen k aktuálnímu technickému stavu, ale i k hustotě zalidnění. O vytvoření parkoviště za kostelem jsme skutečně uvažovali, nicméně při přípravě projektu jsme narazili na to, že bychom museli vykácet zdravé stromy. Ve Starém Bohumíně možnosti parkování vylepšujeme, vybudovali jsme velkou odstavnou plochu ve Slezské ulici naproti bývalé Myslivně pro 20 aut za 400 tisíc korun. Připravujeme také rekonstrukci parkovací plochy u cyklistického obchodu Kolík včetně nového povrchu a zeleně. K realizaci by mělo dojít v příštím roce.

Jana Končítková
organizační odbor

Foto: Pavel Čempěl


Počet zhlédnutí: 865

Zpět

    Městský úřad