Město Bohumín

18.11.
2020

Budovatelskou ulici zařadí BM servis na seznam míst se zvláštním režimem

Dotaz

Bydlím v Budovatelské ulici v Záblatí, máme tady nádoby na tříděný odpad, ale bohužel to nefunguje tak, jak by asi mělo. Tříděný odpad k nám svážejí lidé ze širokého okolí, což je dobře, ale nádoby jsou pořád přeplněné, jelikož vázne jejich odvoz. Když jsou nádoby na tříděný odpad plné, dávají lidé tento odpad do našeho kontejneru na klasický odpad a následek? Přijede auto, a když není kam odpad vložit, postaví jej vedle kontejneru a jede pryč. Jsou dny, kdy si připadáme, že žijeme na smetišti.    

 

Odpověď

Situaci na daném místě jsme prověřili. Nejlepším řešením by bylo navýšení kapacity nádob, což bohužel není možné z důvodu nedostatku vhodné plochy. Nicméně občané mohou využít i jiná sběrná místa na tříděný odpad, v blízkém okolí je hned několik dalších - v ulicích Na Úvoze, Tovární, Bezručově či Máchově. Na Váš podnět BM servis zařadí Vámi zmiňovanou lokalitu do skupiny míst se zvláštním režimem. Zmapuje situaci, denně ráno provede kontrolu stavu naplněnosti (přeplněnosti) nádob, popř. provede úklid okolo nich tak, ať se odpad nepovaluje mimo určené nádoby. V případě zjištění nevhodného stavu provede během týdne i další výsyp. Rovněž by bylo vhodné ze strany obyvatel Budovatelské ulice, pokud spatří někoho, jak odpad odkládá mimo kontejnery, danou osobu na porušení vyhlášky upozornit, popř. uvědomit městskou policii.

Ing. Marek Pieklo
ředitel společnosti BM servis a.s.


Počet zhlédnutí: 395

Zpět