Město Bohumín

3.12.
2020

Vánoční strom pro Starý Bohumín pochází z lokality určené k obměně zeleně

Dotaz

Chtěla bych se zeptat, proč byl za vánoční strom pro město vybrán urostlý smrk z obydlené čtvrti.


Odpověď

Při oslovování veřejnosti s prosbou o zajištění stromu pro Starý Bohumín jsme měli požadavek, aby šlo o jehličnan s maximální výškou 8 metrů z důvodu jeho bezpečného ukotvení. Požadavek jsme nezveřejňovali prvním rokem, touto formou sháníme vánoční strom na náměstí Svobody již několik let. V minulosti šlo o soukromé dárce, letos jsme zvolili strom na našem vlastním pozemku, a to v lokalitě Okružní ulice, konkrétně v bývalé dělnické kolonii. Tu totiž čeká v příštím roce celková revitalizace včetně zeleně. Dojde kromě vlastní přestavby domů i na jejich připojení na CZT, už zde tedy nebude docházet ke spalování odpadů, dále k vybudování předávacích stanic a parkovacích míst. Součástí modernizace celého prostoru budou i sadové úpravy. Strom, který byl vybrán pro náměstí Svobody, vykazoval zhoršený zdravotní stav a ještě letos by se jako neperspektivní musel dát odstranit. Takže na sklonku svého života ještě poslouží dobré věci, kterou vánoční tradice bezesporu je. Bohumín má všechny ostatní vánoční stromy živé, rostoucí. Je to nejekologičtější varianta, kterou preferujeme, pouze v tomto jednom jediném případě ve Starém Bohumíně strom kácíme, protože v centru této městské části žádný vhodný k ozdobení neroste. Při výběru vždy zohledňujeme, nakolik jde o zásah do životního prostředí, tak jako tomu bylo i letos.

Jana Končítková
organizační odbor


Počet zhlédnutí: 398

Zpět