Město Bohumín

3.12.
2020

V případě požadavku na instalaci odpadkových košů se obraťte na odbor životního prostředí

Dotaz

Ráda bych se zeptala, kdo rozhoduje o umisťování košů na odpadky ve městě a kam tedy případně dále směřovat následující problém. Bylo by možné přidat nějaký koš do ulic Na chalupách a Rolnická v Pudlově? V obou těchto ulicích se nachází barevné popelnice, ale obyčejné koše bohužel ne. Přes den tudy cestou k Odře nebo na cyklostezku do Starého Bohumína projde hodně lidí a myslím si, že by se zde odpadkové koše uplatnily. Pokud totiž jde někdo se psem a on udělá někde po cestě hromádku, je nutné jí nést až k cyklostezce nebo ji nechat na místě, což evidentně dělá většina lidí a jde to vidět.

Odpověď

Pracovníci radnice v terénu vytipují místa, která by v ulicích Na chalupách a Rolnická pro instalaci odpadkových košů přicházela v úvahu, tedy kam by se nádoby daly vhodně umístit, aby nepřekážely obyvatelům rodinné zástavby. Samotná instalace je pak závislá na počasí, protože patky se musí zabetonovat.

Požadavek na umístění jakéhokoliv nového odpadkového koše mohou občané směrovat na odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín (kontaktní osoba: Lucie Oršulíková, 596 092 240, orsulikova.lucie@mubo.cz. Odbor životního prostředí a služeb každý podnět vyhodnotí a po domluvě s BM servisem a.s., který provádí vývoz odpadkových košů, nádobu na odpad dle požadavku instaluje. Podmínkou je, aby koš byl umístěn na pozemku města a byla zajištěna jeho dostupnost pro vývoz.

Jana Končítková
organizační odbor


Počet zhlédnutí: 345

Zpět