Město Bohumín

22.8.
2014

V Bohumíně rozšiřují odvoz zeleného odpadu

V Bohumíně byl rozšířen odvoz zeleného odpadu. Ten ve městě funguje díky nové kompostárně už čtyři roky. Prozatím mohli Bohumíňáci bezplatně odevzdávat rostlinný odpad ve sběrných dvorech nebo si jeho odvoz za poplatek objednat přímo ze své zahrádky. Nově teď bude možné ponechat bio odpad na dalších 22 místech ve městě. Technické služby (BM servis) už přistavují speciální kontejnery.

„Nádoby na bio odpad teď rozmisťujeme v blízkosti rodinných domků a zahrádek. Přibudou také u fotbalových hřišť a zahrádkářských osad. Až na centrum Bohumína se objeví ve všech městských částech. Lidé jej poznají snadno, budou označeny nápisem bio odpad,“ řekla Šárka Plutová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Od pondělí 25. srpna už budou nová stanoviště plně v provozu. BM servis bude průběžně monitorovat, zda do nich lidé házejí to, co tam patří. V případě, že by se v nádobách objevoval i jiný druh odpadu, zredukuje se počet stanovišť a kontejnery budou přístupné jen v konkrétní hodiny.

„Bohumíňáci dobře třídí a nám se zase daří vytříděný odpad poměrně dobře prodávat, takže si můžeme dovolit další rozšíření služeb, aniž by se to nějakým způsobem projevilo na ceně za odvoz odpadu. V letošním roce jsme si díky tomu mohli například dovolit zlevnit cenu za odpad. Domkařům, kteří si zaplatili odvoz zeleně přímo ze zahrádek, teď budeme v rámci rozšíření této služeb odvážet hnědou popelnici častěji, a to jedenkrát týdně namísto čtrnáctidenního intervalu, aniž se to nějak projeví na ceně, kterou za odvoz platí,“ sdělil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Přímo ze zahrádek si nechává zelený odpad odvážet dvě sta lidí. Zelený odpad se sváží od dubna do listopadu a zájemci za něj zaplatí 816 korun. Pokud se však zapojí do kampaně „Chovám se ekologicky“, mají nárok na slevu ve výši 500 korun. Momentálně ji využívá asi polovina domkařů, která si odvoz bio odpadu objednala. Nádobu město zájemcům půjčuje zdarma, lidé si tak platí jen náklady za dopravu odpadu do kompostárny. Službu si mohou Bohumíňáci objednat i v průběhu sezóny, a uhradí tak jen část z celkové sumy. Zájemci o odvoz zeleného odpadu se mohou hlásit buď u BM servisu (bmsas@bmsas.cz, telefon: 596 092 400), anebo přímo na radnici, odbor životního prostředí a služeb (plutova.sarka@mubo.cz, telefon: 596 092 154).

Na sběr zelených zbytků se zaměří při úklidu města nově také veřejně prospěšní pracovníci. „Vznikne asi dvanáct „bio čet“, které vybavíme speciálními pojízdnými bio popelnicemi. Ty se při své práci budou specializovat na sběr bio odpadu po celém městě,“ doplnil ředitel technických služeb Marek Pieklo.

Věříme, že se rozšíření služby lidem zalíbí. Nová kompostárna je bonus ke zrekultivované a rozšířené městské skládce. Díky ní tak máme vyřešený odvoz zeleně a do budoucna i obecně bio odpadu. Pro město je velmi důležité, že má další etapu skládky, umožní to skládkování na dalších deset let. Vlastní skládka nám také snižuje náklady za odvoz odpadu, protože jej nemusíme odvážet na vzdálenější skládky a platit za to poplatky,“ dodal starosta Bohumína Petr Vícha.

Do nových nádob bude možné házet veškeré rostlinné zbytky, posekanou trávu, spadlé ovoce i listí kromě ořezů ze stromů a keřů. Ty lze ale odvézt do stabilního sběrného dvora v Koperníkově ulici. Podmínkou je, že půjde o ořezy z keřů a stromů do průměru dvaceti centimetrů. S touto velikostí je schopna si bohumínská kompostárna poradit.

STANOVIŠTĚ PRO BIO ODPAD

 • Nová Ves (Boční)
 • Nová Ves (Opletalova, restaurace Na Valech)
 • Nový Bohumín (Koperníkova x Za Městem)
 • Nový Bohumín (Šunychelská, zahrádkářská kolonie)
 • Kopytov (Šunychelská, autobusová točna)
 • Pudlov (Na Chalupách)
 • Pudlov (Na Výsluní)
 • Pudlov (Rolnická, stanoviště separačních kontejnerů)
 • Skřečoň (Mládežnická, zahrádkářská kolonie)
 • Skřečoň (Úvozní – rozcestí)
 • Starý Bohumín (Kosmonautů)
 • Starý Bohumín (Petra Cingra – zahrádkářská osada)
 • Starý Bohumín (Ostravská, fotbalové hřiště)
 • Starý Bohumín (S. K. Neumanna, tenisové kurty)
 • Šunychl (Mlýnská)
 • Šunychl (Šunychelská, u mostku)
 • Vrbice (Ostravská, fotbalové hřiště)
 • Vrbice (Ostravská, restaurace U Zvonu)
 • Vrbice (Vrbická – můstek přes Stružku)
 • Záblatí (Bezručova, autobusová točna)
 • Záblatí (Budovatelská, stanoviště separačních kontejnerů)
 • Záblatí (Sokolská, fotbalové hřiště)

Lucie Balcarová
tisková mluvčíSouvisející články

10.2.2022

Odvoz rostlinného odpadu ze zahrádek

Služba odvozu rostlinného odpadu přímo od zahrad rodinných domů a zahrádkářských chatek má pro období od roku 2022 nová pravidla.
Počet zhlédnutí: 4 526

Zpět

    Městský úřad