close google translator menu
Dnes je Úterý 20.8., svátek má Bernard.
Bernard - jméno germánského původu. Znamená statný jako medvěd.

Osobnosti narozené dnes:


 • Jamie Cullum (*1979) - Anglický jazzový pianista a zpěvák
 • Greg Egan (*1961) - Australský programátor a autor hard sci-fi
 • Robert Anthony Plant (*1948) - Anglický rockový zpěvák
 • Sylvie Richterová (*1945) - Česká spisovatelka
 • Slobodan Milošević (*1941, +11.3.2006) - Srbský prezident
 • Július Satinský (*1941, +19.12.2002) - Slovenský herec
 • Ron Paul (*1935) - Americký politik
 • Milan Tichák (*1933) - Český historik
 • František Fajtl (*1912) - Český stíhací pilot
 • Hans Aumeier (*1906, +28.1.1948) - Německý nacista
 • Jakub Deml (*1878, +10.2.1961) - Český spisovatel
 • Boleslav Prus (*1847, +19.5.1912) - Polský spisovatel
 • Václav Babinský (*1796, +1.8.1879) - Český loupežník
 • Jöns Jacob Berzelius (*1779, +7.8.1848) - Významný švédský chemik
 • Antoine Perrenot de Granvelle (*1517, +21.9.1586) - Kardinál a účastník nizozemské revoluce
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Ze zasedání zastupitelstva města 31.1.2002

Ve čtvrtek 31. ledna se konalo letošní první zasedání zastupitelstva města Bohumína (v tomto volebním období již osmadvacáté) za účasti 19 členů.

Činnost komisí rady a výborů zastupitelstva
V pololetních intervalech předkládají předsedové komisí vyhodnocení činnosti jimi řízených komisí. V Bohumíně zřídila rada města tyto komise: majetkovou, bytovou, stavební, pro podnikání a zaměstnanost, kultury, sportu, pro výchovu a vzdělávání, pro občanské záležitosti, životního prostředí, sociální a zdravotní, informační a šest komisí pro městské části. V souladu se zákonem o obcích jsou zřízeny dva výbory zastupitelstva a to kontrolní a finanční. Jejich předsedové (Ing. Drobek a Ing. Dluhý) vystoupili na zasedání zastupitelstva s prezentací a hodnocením práce těchto výborů za uplynulý rok. Zastupitelstvo současně schválilo členům komisí i výborů odměny za období II. pololetí r. 2001, jež jsou výrazem ocenění i poděkování za jejich práci ve prospěch města (odměny předsedům upravuje jiný režim).

Strategický plán rozvoje
Vyvrcholením několikaměsíční práce je vytvoření druhé verze Strategického plánu rozvoje města Bohumína. Z hlediska struktury je materiál rozčleněn do pěti samostatných kapitol - úvod je věnován obecné problematice strategického plánu a jeho charakteristice, situační analýza obsahuje sumarizační přehledy a trendy v jednotlivých oblastech činnosti města, každoročně bude aktualizována Zprávou o stavu města, vize předkládá směr dalšího rozvoje města, SWOT analýza je soupisem silných a slabých stránek města, hrozeb a příležitostí a poslední pátou kapitolou jsou dílčí strategické plány, kde jsou definovány záměry a vytčeny cíle, jimiž bude město postupně realizovat a naplňovat přijatou vizi. Definitivní schválení tohoto dokumentu je naplánováno na letošní květnové zasedání zastupitelstva, předtím se počítá s veřejnou diskusí.

Prevence kriminality
Naše město je již od r.1997 zapojeno do „Komplexního součinnostního programu prevence kriminality“. Za tuto dobu jsme k Ministerstvu vnitra podali 42 projektů a 40 z nich bylo podpořeno státní účelovou dotací v celkové výši téměř 6,5 mil. Kč. Za finanční podpory státu jsme tak v Bohumíně vybudovali kamerový monitorovací systém, rozšířili veřejné osvětlení, nakoupili jízdní kola pro strážníky městské policie, vybudovali sportoviště s koši na basketbal, brankami a dalšími prvky, vystavěli skatepark a uspořádali letní tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. S pomocí těchto prostředků bylo dovybaveno i monitorovací pracoviště Policie ČR a bylo zavedeno značení jízdních kol mikročipy, dva strážníci městské policie absolvovali speciální školení a získané znalosti a dovednosti uplatňují v práci s rizikovou mládeží (formou přednášek a diskusí s učni a studenty).

Tentokrát zastupitelstvo schválilo dva nové projekty - doplnění kamerového systému a pilotní projekt zaměřený na děti ze sociálně slabých rodin, rizikovou a delikventní mládež. Podle tohoto projektu bude na ul. P. Cingra rekonstruován nevyužitý objekt, kde se budou moci scházet děti a mládež k trávení svého volného času při kulturních, sportovních či vzdělávacích akcích.

Územní plán
Zastupitelstvo odhlasovalo pořízení změny č. 2 územního plánu, které bylo vyvoláno nutností upravit způsob odkanalizování městské části Skřečoň a Záblatí a pořízení změny č. 3 územního plánu (zde jsou zapracovány předložené požadavky na změny tohoto dokumentu).

Koncepce obnovy sportovišť
Již v r. 1998 byla odborem školství, kultury a sportu vypracována koncepce obnovy sportovišť a využití volného času. Záměry v ní byly částečně realizovány a v následujících letech „sbíral“ odbor další nové náměty. Letos byla tato koncepce aktualizována a doplněna o požadavky občanů, komisí pro městské části a komise sportu. Je zde navrženo 13 lokalit, v nichž se předpokládá buď zkvalitnění a zkulturnění stávajících sportovních hřišť nebo jsou nově vytypovány plochy vhodné pro volnočasové aktivity. S jejich realizací se počítá v letech 2002-2006 a to nejen z prostředků města, ale je uvažováno se získáním financí z různých projektů a dotačních titulů. Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo vybudování hřiště v lokalitě P. Cingra (i v návaznosti na projekt prevence kriminality, který počítá se státní dotací na sportovní vybavení).

Bytová koncepce
Bytová koncepce je rovněž výsledkem dlouhodobé práce, jejím cílem bylo jednak komplexní zmapování bytového fondu ve městě, ale zejména stanovení základních zásad a priorit v této oblasti. Zohledňuje územní plán, platnou legislativu, při zpracování se vycházelo i z podkladů statistického úřadu, interních statistik Městského úřadu v Bohumíně i z údajů správce bytového fondu, kterým je BM servis, a.s. K zásadám bytové koncepce patří např. to, že město zajišťuje a rozšiřuje bydlení pro staré, bezmocné občany (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců) a byty pro zdravotně tělesně postižené (bezbariérové bydlení). Podporována bude výstavba nových bytů (prioritně v nevyužitých objektech města a v prolukách), upřednostňována bude výstavba nových bytů jinými subjekty a budováním infrastruktury a scelováním pozemků bude podporována stavba rodinných domků. Dodržována bude zásada - příjmy z domovního fondu budou použity na údržbu a rozvoj bydlení a současně bude město trvale usilovat o získání státních dotací na opravy domovního fondu.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.2.2002
Počet zhlédnutí: 2 269

 

Naposledy aktualizované

Gliňoč

19.8.2019
Skřečoňský Gliňoč

Skřečoňský Gliňoč

Územní plánování

19.8.2019
Územní plánování - Dolní Lutyně

Územní plánování - Dolní Lutyně

Co nového na webu

19.8.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Gliňoč

19.8.2019
3. Rybníky v Gliňoči

3. Rybníky v Gliňoči

Gliňoč

19.8.2019
4. Živočichové v Gliňoči

4. Živočichové v Gliňoči

Vygenerováno za 0.31 sekund