close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
 • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
 • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
 • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
 • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
 • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
 • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Město Bohumín uspořádalo první letošní tiskovou konferenci

V malé zasedací místnosti Městského úřadu Bohumín se 28. ledna konala tisková konference. Na programu byla čtyři hlavní témata - hlavní cíle v roce 2002, informace ze školství, kultury a sportu, informovanost občanů Bohumína a strategický plán. K jednotlivým oblastem se vyjadřovali Ing. Petr Vícha, starosta města, místostarostové Mgr. Věra Palková a Ing. Karel Stoszek a tisková mluvčí Mgr. Katherini Davasová.

Hlavní cíle v roce 2002
Rada města ve čtvrtek 24.1.2002 definitivně schválila III. verzi hlavních cílů. Tím prioritním je zabezpečení města na přechod reformy veřejné správy k 1.1.2003, s čímž mimo jiné souvisí zajištění nebytových prostor. K tomu by chtěl MěÚ Bohumín využít kapacit radnice, kde by rekonstrukcí vznikly kanceláře pro nové pracovní síly z okresního úřadu. Starosta města Ing. Vícha opět zopakoval, že nepředpokládá přijetí takového počtu nových pracovníků, jaký je MěÚ nabízen. Z dalších cílů se na tiskové konferenci hovořilo o:

 • maximální informovanosti občanů. Připravuje se akce Mosty k lidem, kde by se měli sejít zástupci firem, podniků, podnikatelské veřejnosti se zástupci státní správy a samosprávy, kde by se hledaly společné cíle pro Bohumín.
 • hospodaření dle schváleného rozpočtu, který je pro letošní rok stanoven na 450 mil. Kč. V březnu čeká zastupitelstvo příjemná povinnost - přebytek loňského roku je o 23 mil. Kč vyšší než bylo očekáváno.
 • připravují se projektové dokumentace, aby mohlo být žádáno o dotace. Např. na regeneraci panelových sídlišť, na kanalizaci, na bazén, pokračování úprav centra, odkanalizování Nové Vsi atd. Při schvalování státního rozpočtu jsme obdrželi částku 8 mil. korun na rekonstrukci základní školy na ul. ČSA.
 • opravách bytového fondu - na nájemném se letos vybere asi 53 mil Kč, všechny tyto prostředky půjdou zpět do oprav bytového fondu.
 • investičních akcích a přípravě projektové dokumentace - dokončení plošné plynofikace, pokračování rekonstrukce centra města, rekonstrukce domu čp. 68. Budou pokračovat investice do oblasti sportu, Hobby parku a dětského koutku. Prioritní akcí je i bazén.
 • strategických záměrech. Např. dopravní řešení města, dálnice D 47, nového mostu, terminálu, širokorozchodné trati. Ve čtvrtek 31.1.2002 bude zastupitelstvo schvalovat záměr úprav územního plánu.
 • generelu odkanalizování města ve spolupráci s SmVaK.
 • „čistém městě“ - využití 30 až 40 veřejně prospěšných prací pro čištění města. Pozornost bude kladena mimo jiné na zeleň, úpravu komunikací, laviček, pískovišť, košů na odpadky apod. Došlo ke zvýhodnění podmínek pro domovníky - byla navýšena odměna a umožněn zaměstnanecký poměr v BM servisu.
 • opravách a vybavování školských zařízení. Prioritou jsou učebny cizích jazyků a výpočetní techniky.
 • hospodaření nemocnice a restrukturalizace zdravotní péče v souladu s vývojem zdravotnictví. Proběhlo výběrové řízení na obsazení místa ředitele bohumínské nemocnice s poliklinikou, ve kterém uspěl MUDr. Svatopluk Němeček .

  Informace ze školství, kultury a sportu
  Program Talent roku má za cíl povzbudit a podpořit děti, které jsou nadané. Tento projekt je dotován částkou 50 tis. Kč a chce vyhodnotit děti, které budou úspěšné na Olympiádách na okresní a vyšší úrovni. Odměnou jim bude zájezd nebo výlet a nejlepší učitelé budou přijati u starosty.

  Pro učitelé je letos připravena anketa „Bohumínský Amos 2002“. Na základě veselých a pěkných zážitků s učiteli bude vyhodnocen nejlepší bohumínský učitel.

  Z Kalendáře kulturních a sportovních akcí na rok 2002 uvádíme únorové vyhodnocení Osobností roku 2001 (26.2.2002), kde budou veřejně oceněni nejlepší sportovci, nejlepší reprezentanti města v oblasti kultury, nejúspěšnější trenér v oblasti sportu a nejvýraznější osobnost v oblasti kultury. Na akci vystoupí populární skupina Kryštof. V březnu chystáme např. Diskotéku pro „náctileté“ a tradiční vystoupení tanečních souborů Radost a Impuls.

  Ocenění dárců krve proběhne během února. Město finanční odměnou hodnotí ty, kteří dobrovolně věnují svou krev pro zdravotní účely. V letošním roce toto ocenění obdrží 10 nositelů zlaté plakety Dr. Janského a to ve výši 2000,-Kč a 16 nositelů stříbrné plakety ve výši 1500,-Kč.

  Informovanost občanů Bohumína
  2. ledna byly zprovozněny nové webové stránky města (www.mesto-bohumin.cz). Zařazeny jsou nové prvky, např Archiv, umístěny jsou i všechna čísla Oka z roku 2001, tiskové zprávy, formuláře na pasy, občanské a řidičské průkazy, žádosti o příspěvky apod. Zatím jsou jen pro informaci, ale do budoucna se počítá s podáním elektronicky, tzv. elektronická podatelna, což se nejprve musí vyřešit legislativně.

  V druhé polovině loňského roku byla Českým drahám Bohumín poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč na vybudování informačního centra v budově nádraží, které bude v průběhu února zprovozněno.

  K informovanosti slouží bohumínské městské noviny OKO a Televizní informační kanál. Vedle obrazového zpravodajství a videotextových zpráv zajišťuje přímý přenos ze zasedání zastupitelstva, pořad Kulatý stůl, což je diskusní pořad vysílaný také v přímém přenosu s možností telefonických dotazů diváků k danému tématu. V letošním roce se chystá zbrusu nový pořad - Ptejte se... Ve studiu budou vždy přítomni odborníci kompetentní zodpovídat otázky k dané problematice. Ptát se budou opět občané, telefonicky. První přímý přenos proběhne v úterý 29.1.2002 na téma Zimní údržba Bohumína. Snad největší novinkou v T.I.K. je, že se od únoru chystá vysílání z digitálních nosičů.

  Vedení města pořádá pravidelně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, setkání s občany Bohumína. Představitelé radnice přijíždějí za občany do jednotlivých městských částí, aby podali informace, diskutovali, vyslechli si názory a připomínky. V loňském roce byla účast na těchto schůzkách velice vysoká.

  V neposlední řadě k informovanosti bohumínských občanů slouží vývěsní skříňky, úřední deska, internetové stránky, tiskové konference i propagační materiál.

  V únoru to bude právě rok od ankety, která byla do bohumínských domácností doručována při sčítání lidu, domů a bytů. Tato mediálně známá anketa, nesčetněkrát zatracována, získala v loňském roce hned dvě ocenění v soutěži „O lidech s lidmi“ vyhlášené Centrem pro komunitní práci, EastWest Institut a týdeníkem vlády České republiky. A sice Čestné uznání ministra vnitra Stanislava Grosse a pořadatelů soutěže za dotazníkovou akci s občany a Čestné uznání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a pořadatelů soutěže za podporu účasti veřejnosti v rozhodování. Letos v únoru chceme do všech domácností doručit dopis s informacemi, jak se s anketou pracuje. Přiloženy budou také informace o strategickém plánu města.

  Strategický plán
  Ve čtvrtek 31.1.2002 zastupitelstvo projedná návrh II. verze tohoto dokumentu. Dokument je programový, má charakter dlouhodobého rozvoje v horizontu 15-20 let. Jsou v něm prezentovány strategické záměry a cíle města podle všech koncepcí, které má město k dispozici - ankety, hovory s občany, Agora atd. Dále bude strategický plán předložen občanům k diskusi, která by byla ukončena větším veřejným slyšením koncem dubna. V květnu by měl být dokument definitivně přijat zastupitelstvem. Očekává se od něj, že zkvalitní přípravu všech koncepcí a koncepčních materiálů ve městě.

  Odpady
  Město Bohumín po řádném zvážení kladů i záporů nepřistoupilo k zavedení místních poplatků za svoz odpadu, v Bohumíně nadále funguje stejný svoz odpadů jako v loňském roce, tzn. platba za popelnici.


    Vytisknout Vytisknout
    Zpět Zpět
    Nahoru Nahoru

  Publikováno / aktualizováno: 28.1.2002
  Počet zhlédnutí: 2 259

 •  

  Naposledy aktualizované

  Vygenerováno za 0.38 sekund