close google translator menu
Dnes je Středa 22.1., svátek má Slavomír.
Dnes má svátek Slavomír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Greg Oden (*1988) - Americký basketbalista
 • Astrid Jacobsen (*1987) - Norská lyžařka
 • Raica Oliveira (*1984) - Brazilská modelka
 • Fabricio Coloccini (*1982) - Argentinský fotbalista
 • Ben Moody (*1981) - Americký kytarista a skladatel
 • Jonathan Woodgate (*1980) - Anglický fotbalista
 • Hidetoshi Nakata (*1977) - Japonský fotbalista
 • David Výborný (*1975) - Český hokejista
 • Rogério Ceni (*1973) - Brazilský fotbalový brankář
 • Abraham Olano (*1970) - Španělský cyklista
 • Frank Leboeuf (*1968) - Francouzský fotbalista
 • Diane Lane (*1965) - Americká herečka
 • Steven Adler (*1965) - Americký bubeník (Guns N´Roses)
 • Michael Hutchence (*1960, +22.11.1997) - Australský zpěvák (INXS)
 • Linda Blair (*1959) - Americká herečka
 • Ladislav Vízek (*1955) - Český fotbalista
 • Jim Jarmusch (*1953) - Americký režisér
 • Ondrej Nepela (*1951, +2.2.1989) - Slovenský krasobruslař
 • Petr Eben (*1929, +24.10.2007) - Český hudební skladatel
 • Ota Hemele (*1926, +3.6.2001) - Český fotbalista
 • Bruno Kreisky (*1911, +29.7.1990) - Rakouský právník a politik
 • Robert E. Howard (*1906, +19.6.1936) - Americký spisovatel
 • Edvard Valenta (*1901, +21.8.1978) - Český spisovatel
 • Jaroslav Vlček (*1860, +21.1.1930) - Český a slovenský literární historik
 • George Gordon Byron (*1788, +19.4.1824) - Anglický spisovatel
 • Gotthold Ephraim Lessing (*1729, +15.2.1781) - Německý básník, kritik, spisovatel a filozof
 • Francis Bacon (*1561, +9.4.1626) - Anglický filozof, vědec a státník
 • Ivan III. (*1440, +27.10.1505) - Velkokníže moskevský a vší Rusi
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Bohumín 2001 v kostce

Konec starého roku a začátek roku nového je vždy časem bilancování a hodnocení. Jak to vypadalo v Bohumíně v roce 2001?

V oblasti investiční byly v roce 2001 provedeny tyto největší akce:

 • Zahájení úprav centra Nového Bohumína. Kolaudace rekonstruované tř. Dr. E. Beneše - I. etapy úprav - proběhla 4.12.2001.
 • Rekonstrukce bytových domů (čp. 363 ve St. Bohumíně, čp. 690 na ul. Čs. armády).
 • Zahájení povrchového odvodnění Nové Vsi a Olšinek vybudováním tří čerpacích stanic a realizací otevřeného odvodňovacího příkopu.
 • Dokončení plynofikace v městských částech Vrbice, Pudlov, Starý Bohumín.
 • Demolice mostu přes Bohumínskou stružku v Šunychlu a zahájení výstavby nového, jednopólového betonového mostu, umístěného na velkoprůměrových pilotách.
 • Investice ve školských zařízeních - např. výměna oken na ZŠ Čs. armády, generální oprava zdravotechniky na Masarykově ZŠ, nové fasády ZŠ na tř. Dr. E. Beneše, ZŠ v Záblatí, ZŠ v Pudlově.
 • Investice v dopravě - např. nový povrch komunikace a nový chodník na ul. Okružní, autobusový záliv ve Skřečoni, dokončení nové komunikace v Záblatí u rest. Partyzán, instalace zpomalovacích retardérů, obnova chodníků - např. ul. Studentská apod. Úpravy komunikací si v loňském roce vyžádaly 8 mil. Kč.
 • Investice do sportovišť - nové hřiště sídliště Nerudova a ul. Kostelní, rozšíření Hobby parku, nový betonový povrch na zimním stadionu k využití pro letní sporty.
Město Bohumín mělo spoluúčast při akcích přesahujících možnosti municipalit:
- hraniční most do Polské republiky a příprava odstavného parkoviště,
- napojení města na dálnici D-47,
- splavnění řeky Odry a přístav, protipovodňové hráze,
- širokorozchodná trať, logistické centrum, terminál.

Přípravné práce k rozvoji města:
- urbanistická studie centra Nového Bohumína (včetně projednávání doplňkové studie),
- zadání pro zpracování urbanistické studie centra Starého Bohumína,
- zadání projektu pro revitalizaci panelových sídlišť,
- studie pro výstavbu rodinných domků ve Skřečoni,
- studie cyklostezek a cyklotras,
- studie ke stavbě aquaparku,
- studie napojení kanalizace na ČOV (I. etapa - Skřečoň, Starý Bohumín),
- průmyslové zóny (oblast terminálu ve Vrbici, Dolní Lutyně),
- zapojení do prací nad územním plánem velkého územního celku Ostrava-Karviná.

Oblast organizační zaznamenala tyto události:
 • Úspěšná anketa v bohumínských domácnostech (4 769 odpovědí) probíhala zároveň se „Sčítáním lidu, domů a bytů“. Tato dobrovolná anketa se stala velmi mediálně známou. Žádný zákon však porušen nebyl a v letošním roce získal Bohumín za anketu dokonce dvě ocenění - Čestné uznání ministra vnitra Stanislava Grose a Čestné uznání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a pořadatelů soutěže za podporu účasti veřejnosti v rozhodování.
 • Zahájení prací spojených s tvorbou Strategického plánu města (využití zkušeností společnosti pro demokracii a kulturu Agora).
 • Informovanost občanů - nové internetové stránky města i MěÚ, zkvalitnění vysílání Televizního informačního kanálu (instalace tzv. zpětného kanálu). Dále v Bohumíně vychází čtrnáctidenník OKO, vypracovává se i kronika a videokronika města.
 • Proběhl pátý ročník soutěže „Podnikatel roku“. V kategorii obchod-prodej nejvíce hlasů získal RNDr. Rudolf Jendryščík se svou lékárnou Clarou. V kategorii pohostinství si ocenění odnášel Nikos Vasiliu (taverna Elpida) a služby a řemeslo nejlépe reprezentoval Jan Nitsche (švec).
 • Spolupráce při zahájení činnosti Informačního centra ve vestibulu nádraží Českých drah - centrum bude zprovozněno během ledna letošního roku.
 • Zpřístupnění služeb internetu veřejnosti prostřednictvím Knihovny v Novém Bohumíně a Skřečoni.
 • Podpora významných osobností města, přijetí nejlepších sportovců a činovníků v oblasti kultury, dárců krve (držitelé zlaté a stříbrné Janského plakety), nejlepších žáků, studentů Gymnázia, SOŠ a SOU starostou města, uspořádání vánočního koncertu s vokální skupinou Sluníčko.
 • Přípravné práce spojené s reformou veřejné správy.
 • 10. výročí založení městské policie v Bohumíně (preventivní činnost strážníků MP ve  školách, natočen seriál DROGY s protidrogovou tématikou - jedinečný dokument, o který projevilo zájem i Ministerstvo vnitra a ostatní instituce a školy, v rámci projektu prevence kriminality předán dar města PČR - napojení na kamerový monitorovací systém).
 • Pravidelná setkání vedení města s občany Bohumína. Těchto veřejných schůzí, pořádaných dvakrát ročně v jednotlivých městských částech i v centru, se účastní stále více Bohumíňanů.
Rok 2001 z pohledu financí, hospodaření s majetkem:
 • Vyrovnané hospodaření, zpracování dvou nezávislých auditů hospodaření města (s kladným výrokem).
 • Poskytnutí zvýhodněného úvěru 19 žadatelům.
 • Město již třetí rok nezvýšilo nájmy u nebytových prostor (neuplatnění inflační doložky).
 • Výkup nemovitostí od firmy Bonatrans, a.s. (7 objektů za 500 tis. Kč).
 • Vydražení nemovitosti v centru do majetku města (proluka na tř. Dr. E. Beneše od spol. Jaga-Controls), výkup bytového domu čp. 689 na ul. Čs. armády s cílem nabídnout občanům po rekonstrukci kvalitní byty).
 • Vypracování koncepce nakládání s městským majetkem.
 • Získání dotace ve výši 2,2 mil. Kč na tepelnou regulaci, zahájení regulace tepla v 72 domech v majetku města.
 • Přípravné práce k prodeji infrastrukturního majetku (kanalizace a vodovody, plynárenská zařízení).
 • Přípravné práce pro převod pozemků do vlastnictví města (od ŽDB, a.s., z majetku ČR - Pozemkový fond).
 • Výkupy pozemků - od TJ Sokol - bývalé „sokolské hřiště“ za parkem P. Bezruče, koupě sokolského hřiště (kuželna), pozemky pro stavbu odvodnění Olšinek, Rafinérský lesík od a.s. Ferona.
 • Formou směny pozemků s ČD získání strategických nemovitostí pro stavbu terminálu.
 • Zkvalitnění bydlení: příprava programu revitalizace panelových sídlišť, zpracování 10 odborných posudků věžových domů pro využití dotačního titulu „regenerace panelových sídlišť“, zpracování plánu oprav domovního fondu v r. 2002 (nový, komplexní přístup k provádění oprav), opravy domovního fondu (např.oprava fasád ul. Šunychelská, oprava výtahů ve věžových domech na Bezručově ul., oprava balkónů ul. Alešova a Bezručova, nové fasády na tř. Dr. E. Beneše, odvodnění domů na ul. Budovatelská), rekonstrukce bytového fondu a předání nových bytů novým nájemníkům (11 bytů v domě čp. 363 ul. Slezská, Starý Bohumín, 16 bytů v domě čp. 690 na ul. Čs. armády), aktualizace a doplnění Zásad pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty.
 • Darování sochy Klementa Gottwalda do majetku MěV KSČM.
Z hlediska životního prostředí se v roce 2001 mimo jiné realizovalo:
 • Rozhodnutí o zachování stávajícího systému plateb za svoz odpadů - motivace občanů k separaci a ekologickému chování, bez nutnosti zvyšovat stav zaměstnanců na MěÚ.
 • Rekultivace skládky ve Skřečoni.
 • Čištění Bohumínské stružky v Šunychlu (III. úsek).
 • Na úpravu zeleně ve městě bylo vynaloženo 5,5 tis. Kč - náhradní výsadba, zeleň v sídlištní zástavbě, parčík před prodejnou Trefa, lavičky apod.
Školství, kultura, sport v Bohumíně:
 • Do školství bylo investováno celkem 13, 7 mil. Kč. 1. září školy znovu ožily dětským smíchem. Celkem zahájilo nový školní rok ve všech bohumínských školách 2370 žáků, z toho 238 prvňáčků. Základní škola na Seifertově ulici otevřela sportovní třídu a ZŠ Skřečoň se mohla pochlubit novou jazykovou učebnou.
 • Obnova sportovišť ve městě, víceúčelové využití objektu zimního stadionu (generální oprava betonové plochy), zpevnění sportovních ploch - sídl. Nerudova, ul. Kostelní).
 • Investiční záměr na řešení areálu Hobby parku v parku P. Bezruče, včetně letního kina.
 • Rozšíření Hobby parku atrakcí pro „náctileté“ - liánová houpačka.
 • Podpora sportovních a kulturních subjektů ve městě (celkem z rozpočtu města 2 005 tis. Kč, včetně investičních příspěvků na opravy budov TJ a sportovních klubů).
 • Pokračování v tradičních sportovních a kulturních akcích (Běh ulicemi Bohumína, Běh Terryho Foxe, Bohumínský vlak, Dny radosti, Jaro v KAR, setkání občanů na Štědrý den všichni spolu na náměstí TGM, Silvestrovský běh), zahájení nových aktivit - Bohumínské léto-kruhy.
 • Podpora hasičského dorostu.
Zdravotnictví, sociální oblast v roce 2001:
 • Stabilizace situace v Nemocnici s poliklinikou, nové aktivity (rozšíření služeb rehabilitace, plastická chirurgie, předporodní péče), dokončení vily NsP.
 • Rekonstrukce sanitárních místností v Domově důchodců.
 • Zabezpečení pečovatelské služby (z rozpočtu města 2 700 tis. Kč).
 • Dobrá spolupráce s Charitou.
 • Využívání služeb denního stacionáře Oáza staršími spoluobčany.
 • Návštěva obyvatel Domova důchodců před vánočními svátky.
 • Zaměstnání 30 osob evidovaných na Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.
 • Poskytnutí roční praxe 9 absolventům středních a vysokých škol.
Co přinesl rok 2001 v oblasti služeb a dopravy:
 • Na základě námětů občanů z ankety proběhlo jednání s Českou poštou, jehož výsledkem bylo zkvalitnění poskytovaných služeb.
 • Pravidelné termíny svozu nebezpečených odpadů.
 • Zdarma distribuce kalendářů města do domácností (s termíny svozu odpadů, informacemi o přistavení velkokapacitních kontejnerů, cenami za svoz odpadů apod.).
 • Úlevy osamělým občanům bydlícím v rodinných domcích vytápěných ekologickými druhy paliv z ceny za svoz odpadů.
 • Zachování dopravní obslužnosti, studie integrace.
 • Provoz útulku pro psy.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.1.2002
Počet zhlédnutí: 2 981

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund