Město Bohumín

29.1.
2020

Přípravná třída pro děti s odkladem se osvědčila, v září se otevře znova

BOHUMÍN – Pilotní projekt Benešovy základní školy, který dal loni poprvé šanci dětem s odkladem školní docházky vzdělávat se v přípravné třídě, bude letos pokračovat. V září opět přivítá až patnáct předškoláků, kteří ještě nejsou zralí nastoupit do první třídy. Zápis se uskuteční 7. května v 16 hodin.

Možnost umístit dítě do přípravné třídy se v Bohumíně poprvé naskytla rodičům loni v září. Maximální kapacita 15 dětí se zaplnila do posledního místa. Rodiče jsou po půl roce výuky nadšení a nešetří chválou. „Na tuto formu vzdělávání dětí máme pozitivní ohlasy. Děti pracují v příjemném prostředí a dostává se jim individuálního přístupu k rozvoji potřebných dovedností a návyků. Spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti, sledujeme vývoj dětí a společně s rodiči konzultujeme výsledky, kterých budoucí žáčci dosahují. V nadcházejícím školním roce mohou bez obav nastoupit do první třídy,“ míní třídní učitelka přípravky Hana Palková.

Rodiče, kteří by měli v příštím školním roce o přijetí svého dítěte do přípravné třídy zájem, mohou získat podrobné informace v úterý 17. března a 14. dubna od 16 hodin na akci Den otevřených dveří v přípravné třídě. Uskuteční se v bývalé polské škole v Masarykově ulici, kde má přípravná třída samostatný vchod, šatnu i sociální zázemí. V budově pak děti s odkladem využívají tělocvičnu, interaktivní tabuli v další třídě i venkovní areál. Samotná třída přípravky je rozdělena na výukovou část s lavicemi a relaxační část s kobercem a hračkami. 

Hlavním cílem je práce na odstranění těch nedostatků, které byly příčinou odkladu nástupu do první třídy. „Výuka neprobíhá striktně 45 minut, ale podle potřeb a schopností dětí. Učí se jemné i hrubé motorice, zvykají si na sezení v lavicích, procvičují znalosti potřebné pro nástup do školy. Čtení a psaní necháváme až na první třídu, zaměřujeme se na chápání časových sousledností a prostorovou orientaci, posilujeme spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi dětmi,“ popisuje ředitelka školy Barbora Bolcarovičová. Jak dodává, děti mohou využívat i stravování a družinu v objektu Fit školky.

Město otevřením přípravné třídy reagovalo na dlouhodobě vysoký počet dětí s odkladem školní docházky. „Zřízení přípravné třídy u nás v Bohumíně jsme bez váhání podpořili. Počet odkladů školní docházky je totiž nejen u nás poměrně vysoký. Loni jsme zaznamenali třicet odkladů z celkových dvou set zápisů do první třídy. Letos počet dětí, které přijdou k zápisu do první třídy, mírně klesne. Předpokládáme ale, že počet odkladů zůstane procentuálně stejný jako loni. Proto je žádoucí, aby přípravná třída pokračovala i nadále. Navíc si už v prvním roce své existence vybudovala vynikající pověst prospěšného mezistupně vzdělávání,“ konstatuje vedoucí odboru školství bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Žádost o přijetí do přípravné třídy by měla být podložena vyjádřením školského poradenského zařízení, v němž pedagogicko-psychologická poradna doporučí vzdělávání v přípravné třídě. Jelikož jde o povinnou předškolní docházku, je bezplatná. Přihlásit je možné také děti, které nejsou ze spádové oblasti Benešovy školy a které budou následně docházet do první třídy v jiné škole. To platí i pro děti z Rychvaldu či Dolní Lutyně, které po vyhovění zájemcům z Bohumína mohou v případě zbylých volných míst přípravku doplnit. Podrobnější informace najdou rodiče na webových stránkách školy www.zsbenesovka.cz.

Jana Končítková

Foto: Hana Palková


Počet zhlédnutí: 1 592

Zpět

    Městský úřad