Město Bohumín

8.6.
2021

U výpadovky na Karvinou založilo město nový lesík, další roste na hranici s Dolní Lutyní

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Tisíce nových stromů a keřů letos přibylo u dopravně nejvytíženější tepny Bohumína v městské části Skřečoň. Z mladých dřevin, které u výpadovky na Karvinou dalo město na jaře vysadit, vznikne v budoucnu přírodní biokoridor. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohla radnice zalesnit také plochu na hranici s Dolní Lutyní.

„Bohumín je průmyslovým městem, potýká se také se zhoršenou kvalitou ovzduší a navíc nám stále chybí obchvat, který by odvedl dopravu z městské části Skřečoň. Snažíme se lidem tyto nevýhody kompenzovat masivní výsadbou zeleně. Díky dotaci na Územní systém ekologické stability se nám podařilo zajistit zalesnění dvou lokalit o celkové ploše 1,35 hektaru. Jedna je u Polní ulice v bezprostřední blízkosti výpadovky na Karvinou, druhá u Úvozní ulice na hranici s Dolní Lutyní,“ popsal novinku v oblasti životního prostředí místostarosta Bohumína Lumír Macura. Jak podotkl, k zalesnění vybraných míst bylo potřeba 3 750 stromů a 1 250 keřů. Okolí Polní ulice se dočkalo výsadby 2 700 stromů a 820 keřů, v blízkosti Úvozní ulice přibylo 1 050 stromů a 430 keřů. Projekt výsadby začal v loňském roce a skončil letos v jarních měsících.

Kvůli požadavkům státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a podmínkám dotace probíhala výsadba lesnickým způsobem, tedy malými stromky do maximální výšky 70 centimetrů.U některých druhů měly výjimečně 120 centimetrů. Při výsadbě odborná firma kombinovala dlouhověké stromy s krátkověkými melioračními. Jde výhradně o tuzemské dřeviny, konkrétně duby, lípy, habry a javory, výplňovými stromy jsou olše, topoly a vrby. Z keřů využili svídu, lísku, hloh, brslen, trnku a jívy. O lesíky se budou podle smlouvy ještě dalšího dva a půl roku starat,“ informovala Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice s tím, že lesíky budou v prvních letech z ochranných důvodů oploceny. Dřeviny mají navíc odpuzující nátěr, který zabraňuje jejich poškození hladovými zvířaty.

Hustý porost, který během let z mladých stromků vyroste, by měl zachytávat emise a prach, zvyšovat vlhkost a do budoucna plnit i funkci větrolamu. „Projekt nám pomůže realizovat záměry z územního plánu, který v krajině počítá se zelenými pásy umožňujícími úkryt živočichů a jejich lepší pohyb krajinou. Primárním účelem je postupně vytvářet biokoridor a propojovat přirozená biocentra. Doprovodná funkce je příspěvek k ochraně ovzduší,“ konstatoval Macura.

Radnici se na projekt podařilo získat 2,3 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, ze svých prostředků na něj nemusela nic doplácet. Stejný program pomohl financovat i výstavbu rozlehlého lesoparku za dálničním přivaděčem směrem na Novou Ves. Ten město dokončilo před týdnem. Na ploše o rozloze třinácti hektarů vzniklo jedenáct tůní různých tvarů a dvě umělá návrší. K tomu tu přibylo 2 500 stromů a 1 500 keřů. Z 18 milionů korun, které si realizace zelené oázy vyžádala, přispěla Evropská unie polovinu částky. Další milion získal Bohumín prostřednictvím kotlíkových dotací ze Státního fondu životního prostředíLetos tak ve městě přibylo celkem 6 250 stromů.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto: Pavel Čempěl


Počet zhlédnutí: 1 122

Zpět

    Městský úřad