Město Bohumín

12.7.
2021

Místní akční skupina přivedla na Bohumínsko 133 milionů korun

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Podpora rodin, nová pracovní místa, ale i kvaltinějí podmínky pro studium dětí. To je jen zlomek aktivit, na které se podařilo získat peníze z Evropské unie. Díky snaze Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko se mohl mikroregion sestávající ze sedmi obcí a měst u hranic s Polskem nevídaně rozvíjet. Napomohlo tomu 133 milionů korun dotací, které v posledních pěti letech podpořily na šedesát projektů z oblastí zemědělství, školství, sociálních služeb i infrastruktury.

„Máme za sebou první programové období a vzhledem k tomu, že vstupujeme do nového dotačního cyklu 2021 – 2027, je na čase bilancovat. Pomohli jsme žadatelům o dotace získat částku přesahující 130 milionů korun. Předpoklad přitom byl zhruba o třicet milionů nižší. V Moravskoslezském kraji patříme z pohledu čerpání dotací z operačních programů mezi nejlepší. V našem mikroregionu žije zhruba padesát tisíc lidí. Pokud bychom to vzali statisticky, tak na každého obyvatele Bohumínska přiteklo více než dva a půl tisíce korun. Užitek z těchto peněz mají skutečně všichni, protože realizované projekty se týkaly různých oblastí života,“ poznamenal předseda MAS Bohumínsko Lumír Macura.

Mezi příjemci dotace byly obce, spolky, neziskovky, ale přidali se i soukromníci. Za evropské peníze vznikly chodníky a cyklostezky, bezbariérové odborné učebny na školách, zavedla se i odlehčovací služba pro lidi s hendikepem. „Několik let po sobě se podařilo financovat v rámci prorodinných opatření příměstské tábory, za něž zaměstnaní rodiče nemuseli platit plnou částku, navíc měli zajištěnou péči pro své děti v době prázdnin. Zhruba dvacítka lidí získala prostřednictvím dotací práci a v Bohumíně díky evropským financím může až do roku 2022 pokračovat projekt Asistentů prevence kriminality,“ vyjmenoval Macura.

Více než polovinu z šedesáti projektů podpořily dotace z Programu rozvoje venkova. „Ten považujeme za nejvíce úspěšný. Jelikož jsme z něj čerpali peníze v maximální možné míře, navýšily se nám alokované prostředky. Máme radost především z podpory zemědělských podniků, které mohly obnovit vybavení, modernizovat farmy a technologie či rozšiřovat provozy. Přidanou hodnotou některých těchto projektů bylo vytvoření pracovních míst. Došlo i k rekonstrukcím lesních a polních cest,“ uvedla projektová manažerka MAS Bohumínsko Eva Růžičková.

Od loňska může MAS nově podporovat i projekty základních služeb a obnovy vesnic. „Mezi ty aktuální patří rekonstrukce a dovybavení Národního domu v Doubravě, úprava zpevněných ploch na obecním hřbitově v Petrovicích u Karviné, výstavba stezky k pěchotnímu srubu Na trati v Bohumíně a dovybavení jednotek dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni a v osadě Kopytov,“ konkretizovala projekty Růžičková.

MAS Bohumínsko nyní zahajuje nové dotační období 2021 – 2027. „Je za námi vidět kus práce, což nás motivuje k tomu, abychom v příštích letech přivedli do mikroregionu ještě vyšší částku. Těší nás, že se skupina stále rozrůstá, už máme 34 partnerů. Na poslední valné hromadě jsme schválili koncepční strategii. Ta odráží reálné potřeby území Bohumínska bez ohledu na zdroje financování. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, by měla vést ke zlepšení kvality života obyvatel všech sedmi obcí, které MAS zahrnuje,“ uzavřel Macura.

Místní akční skupina Bohumínsko je sdružení založené na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Vzniklo v roce 2012 a jeho hlavním přínosem je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů, které doporučuje k podpoře. Výrazně tak pomáhá jednotlivým žadatelům dosáhnout na evropské peníze.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto: SDH Kopytov - nové čerpadlo pořízené z evropské dotace


Počet zhlédnutí: 682

Zpět

    Městský úřad