Město Bohumín

21.10.
2021

Bohumín navýší počet parkovacích míst v centru města

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Přes sto nových parkovacích míst vznikne během příštích dvou let v samém centru Bohumína. Městu se podařilo i přes omezený prostor v husté zástavbě naprojektovat pětadvacet stání u bývalého finančního úřadu, dalších třináct za radniční budovou B a počítá i s desítkami nových míst u budoucí rodinné zástavby v lokalitě P. Cingra a na ploše bývalého autobusového stanoviště.

Třicet nových dlouhodobých stání vzniklo už loni u depa kolejových vozidel nedaleko železniční nádražní budovy, stavební firma nyní v rámci dokončování dopravního terminálu vytváří další »rychlobrátková« místa, jejichž účelem je vysadit příbuzné či známé na vlak či je naopak vyzvednout. Řidiči je budou moci využívat už letos v listopadu u hlavní bohumínské pošty.

Dlouhodobá parkovací místa pak vzniknou příští rok nedaleko centrálního náměstí. „Projekt počítá s pětadvaceti stáními ve Studentské ulici vedle bývalé budovy finančního úřadu. V rozpočtu na příští rok máme na tuto investiční akci vyčleněny tři miliony korun,“ potvrdila vedoucí odboru rozvoje a investic bohumínské radnice Jitka Ptošková. S vybudováním nového parkování je spojena i proměna lokality P. Cingra na rodinné bydlení. Ještě před několika lety tu stávaly staré vybydlené domy, které město nechalo zbourat. Uvolněnou plochu nyní připravuje pro budoucí areál s 39 parcelami, relaxační zónou, parčíkem a dětským hřištěm. V ulici Osvoboditelů, která celou lokalitu z čelní strany lemuje, vznikne v příštím roce zhruba padesátka stání. A v neposlední řadě se počítá s opravou plochy autobusového stanoviště, které po dokončení dopravního terminálu u železniční stanice pozbyde svého původního významu. Namísto něj tu do dvou let město vybuduje další desítky parkovacích míst.

Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce po parkování se radnice snaží přidávat i jednotlivá parkovací místa v rámci úprav vnitrobloků v bytové zástavbě. Každé stání navíc lidé kvůli vzrůstajícímu počtu osobních aut v domácnostech i firmách ocení. „Příkladem je projekt na úpravu dvora za radniční budovou B, který právě dokončujeme. Dojde zde k vybudování sedmi nových kolmých stání v místech, kde nyní stojí nádoby na tříděný odpad. Ty se stanou součástí nového uceleného separačního hnízda. Podél přilehlých domů postavíme dalších šest kolmých parkovacích míst,“ upřesnil architekt Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Jinou cestou, než přidáváním jednotlivých parkovacích míst a hledáním možností, jak modelovat vhodné plochy mezi obytnou zástavbou, jít Bohumín nemůže. „Garáže pod povrchem země, které jsou poměrně hojně využívány v jiných městech, jsou pro nás kvůli vysoké hladině podzemní vody tabu. A myšlenku na parkovací dům jsme opustili už před lety, náklady na jeho výstavbu jsou neúměrně vysoké a návratnost takové investice vzhledem k neochotě lidí parkovat příliš daleko od místa bydliště je také nejistá. Nemluvě o tom, že na rozdíl od podzemních garáží je parkovací dům vidět a je nutné jej nějak přijatelně architektonicky uchopit a najít pro něj vhodné umístění. Zkušenosti z jiných menších měst nás přesvědčily, že parkovací domy ani cyklověže v Bohumíně stavět v dohledné době určitě nebudeme,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto příprav krátkodobého stání u železniční stanice: Jana Končítková


Počet zhlédnutí: 751

Zpět

    Městský úřad