Město Bohumín

22.6.
2022

Bohumín přispěje na opravu fasády nejstaršího místního kostela

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Nejstarší kulturní památku na území města čeká oprava fasády. Na obnovu vzhledu kostela Narození Panny Marie, který je starobohumínskou dominantou, přispěje i radnice. Ze svého rozpočtu pošle římskokatolické farnosti dotaci 400 tisíc korun. V minulosti už pomohla s rekonstrukcí kostela Slezské církve evangelické, finančně se podílela i na vyčištění zašlých cihel fary u kostela Božského Srdce Páně.

 „Péče o historické budovy je nesmírně náročná, a to nejen po finanční stránce. Církevním organizacím pravidelně přispíváme formou dotací, přesto je občas potřeba vypomoci i nad rámec běžné podpory. Stojíme o to, aby památky měly reprezentativní vzhled a působily důstojně. Na první pohled je patrné, že kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně obnovu potřebuje. Moravskoslezský kraj přislíbil církvi jeden a půl milionu korun, my plánujeme podpořit opravu fasády částkou 400 tisíc korun,“ potvrdil starosta Bohumína Petr Vícha.

Obnova obvodového pláště věže starobohumínského kostela, která přijde na řadu jako první, vyjde farnost na 2 miliony korun, celá investice pak na 8 až 10 milionů. Podle vyjádření zástupců církve je fasáda v havarijním stavu vlivem působení povětrnostních podmínek, přičemž severní strana je pokryta plísní a v nejhorším stavu je věž. Rekonstrukce vnější části svatostánku má zahrnovat i opravu a nátěr ciferníků hodin, rámů oken a žaluzií.

Kostel Narození Panny Marie je nejstarší kulturní památkou na území města. Jeho historie se začala psát na přelomu 12. a 13. století, dnešní podobu získal rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1910 až 1911. V kostele se nachází milostný obraz Panny Marie Růžencové-Starobohumínské, který prý dokáže léčit. Lidé se u něj modlí za uzdravení těla i duše. Dvěma pozlaceným korunkám na obraze požehnal v roce 2004 tehdejší papež Jan Pavel II.

Město v posledních letech zafinancovalo i zkrášlení obou budov radnice v centru Bohumína. Jde o více než sto let staré objekty, které jsou památkově chráněny. „Zajistili jsme tlakové čištění fasád, došlo na výměnu starých oken za nové repliky a zrekonstruovali jsme i průjezd do dvora,“ doplnil starosta s tím, že několik let trvající opravy si vyžádaly částku v řádech milionů korun. Nánosů nečistot zbavila odborná firma také sousední kostel Božského Srdce Páně a přilehlou budovu fary, město se na investici podílelo částkou téměř 130 tisíc korun.

Loni Bohumín vyslyšel prosbu o příspěvek na opravu místního evangelického kostela. Stavbaři v něm museli kompletně vyměnit podlahu. Investice přišla farnost na více než 1,5 milionu korun, 250 tisíc poskytla radnice. „Podlaha v kostele byla ve velmi špatném stavu. Při rekonstrukci jsme museli odstranit podloží až do hloubky přibližně půl metru,“ řekl farář Roman Brzezina s tím, že na stavební práce přispěl kromě města Bohumín i kraj, samotná církev a řada drobných dárců.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto: archiv města Bohumína


Počet zhlédnutí: 276

Zpět

    Městský úřad