Město Bohumín

21.9.
2022

Bohumín zavede systém »door to door«. Domkařům rozdá nádoby na plast a papír

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – K obyvatelům rodinných domů v Bohumíně zamíří od nového roku popelnice na separovaný odpad o objemu 240 litrů. Majitelé nemovitostí, kteří o ně v průzkumu projevili zájem, obdrží nádobu na plast, případně i na papír. Město jich na své náklady nakoupí 2 700, vývoz budou mít lidé zdarma.

„Na začátku letošního roku jsme byli nuceni změnit systém odpadového hospodářství kvůli nové legislativě, omezení skládkování a prudkému nárůstu cen za něj. Současně ale chceme lidem usnadnit třídění. Na sídlištích přibyly kontejnery na separovaný odpad s horním výsypem a od příštího roku přijdou na řadu naši domkaři. Pro ně nakoupíme 1 500 nádob na plast a 1 200 nádob na papír,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Jak vysvětlil, celkový počet se odvíjí od předchozího průzkumu, ve kterém mohli lidé dát radnici vědět, zda mají o tento typ služby zájem. Za nádoby pro rodinné domy zaplatí město 2,5 milionu korun.

„Pokusíme se na jejich pořízení získat dotaci. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v srpnu výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, kterou bychom chtěli využít. Pokud bychom byli úspěšní, pokrylo by nám to až 85 procent nákladů na pořízení popelnic,“ doplnil Macura s tím, že pokud město s žádostí o dotaci neuspěje, nakoupí nádoby ze svého rozpočtu.

K lidem by se kontejnery měly dostat na začátku příštího roku. Termíny svozu systému nazývaného »door to door« najdou v novém ekologickém kalendáři, který radnice každoročně vydává a distribuuje do všech domácností. „Je nutné nastavit svozy tak, aby byly efektivní, ale současně ekonomicky únosné. Počítáme s frekvencí jednou za čtyři týdny u plastů a jednou za osm týdnů u papíru,“ informoval ředitel městských technických služeb BM servis Marek Pieklo.

Novinka v podobě černých 240 litrových nádob rozlišených modrými a žlutými madly má za cíl zlepšit separaci odpadů ve městě. Zákon o odpadech totiž definuje třídění využitelných složek odpadu jako povinnost. A v ní má město zatím stále rezervy. Zatímco republikový průměr ve sběru plastu je 30 kilogramů na hlavu, v Bohumíně jde o 17,7 kilogramu. U papíru je to obdobné. V České republice se vytřídí na jednoho obyvatele 40 kilogramů, v Bohumíně 19,3 kilogramu. „Proto kromě popelnic pro domkaře posílíme i třídící kapacity na sídlištích, kam rozmístíme další stovku kontejnerů na plasty a papír s horním výsypem,“ poznamenal Macura.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto: Jana Končítková


Počet zhlédnutí: 578

Zpět

    Městský úřad