Město Bohumín

18.11.
2022

Benešova základní škola slaví 110. výročí založení

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Akcí Otevřená škola dnes oslavila 110. výročí svého založení Benešova základní škola v Bohumíně. Rodiče, bývalí kantoři i kdokoliv z veřejnosti mohl dopoledne sledovat žáky přímo při výuce. Ostatně inovativních postupů se Benešovka nebojí. Jako jediná ve městě má certifikát na výuku finanční gramotnosti, provozuje přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky a ukazuje ostatním, jak učit čtenářským dovednostem.

Do výčtu předností Benešovy základní školy, do níž aktuálně dochází přes dvě stě dětí, se může počítat i možnost žáků získat celosvětově uznávané certifikáty za znalost angličtiny. „Výuka jazyků má u nás vysokou prioritu, spolupracujeme s Jazykovou školou Hello Ostrava a žáci si každoročně testují úroveň svých znalostí v rámci Cambridge exams,“ uvedla ředitelka Benešovy základní školy Barbora Bolcarovičová.

Jak dodala, škole se jako vůbec první v Bohumíně podařilo získat bronzový certifikát Finančně gramotná škola. „Výuku zařazujeme promyšleně a uceleně do různých předmětů a prolíná se všemi ročníky. Chceme žáky vybavit znalostmi a dovednostmi, které využijí v praktickém životě, a k tomu finanční vzdělávání neodmyslitelně patří,“ vysvětlila.

Benešovka  je také zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu, díky němuž podporuje čtenářské dovednosti dětí. „Usilujeme o to, aby se každý žák stal zaujatým, přemýšlivým a nezávislým čtenářem. Do projektu je zapojeno deset základních škol v rámci jedné lokality. Učitelé spolupracují v menších skupinkách nebo dvojicích a vyměňují si zkušenosti. Vyučovací hodiny otvíráme i pro jiné školy v okresech Karviná a Frýdek-Místek,“ dodala ředitelka.

Zatím poslední z novinek školy je týdenní intenzivní přípravný kurz češtiny a matematiky včetně psychologického tréninku pro žáky 9. tříd, díky němuž při přijímačkách na SŠ zvládnou uchazeči práci pod tlakem. „Letos na jaře jsme tuto formu vyzkoušeli poprvé. Do kurzu jsme ve spolupráci se školním psychologem zařadili i praktický nácvik nepříjemných situací, čili jsme uměle vytvářeli stresující prostředí, aby se žáci naučili adekvátně reagovat na diskomfort a neztratili koncentraci,“ popsala Bolcarovičová.

Škola má co nabídnout i těm nejmenším. Ve své menší budově v Masarykově ulici provozuje přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Pilotní projekt z roku 2018 se u rodičů setkal s obrovským ohlasem a úspěšně pokračuje už čtvrtým rokem. „Výuka neprobíhá striktně 45 minut, ale podle potřeb a schopností dětí. Třída má samostatný vchod, šatnu i sociální zázemí. Maximální počet žáků je patnáct, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému z nich,“ vysvětlila Bolcarovičová.

Přípravná třída, stejně jako ta první a druhá, se vzdělává právě na odloučeném pracovišti, které je uzpůsobeno potřebám nejmladších dětí, následně žáci přecházejí do hlavní budovy na třídě Dr. E. Beneše. V ní se poprvé začalo vyučovat 8. listopadu 1912. V posledních letech prošel hlavní objekt modernizací, přibyly v něm větrací jednotky s rekuperací sloužící k výměně vzduchu a úsporám nákladů na vytápění. Přestavby se dočkalo i přísálí, šatny a sociální zázemí tělocvičny. Vedle školy vznikla odpočinková zóna. Obě budovy pak disponují dvory, které jsou vybaveny učebními hnízdy pro možnost výuky venku.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Foto: Jana Končítková 


Počet zhlédnutí: 263

Zpět

    Městský úřad