Město Bohumín

Konference o kvalitě ovzduší - Česko-polská jednání  (23.3.2011)Obsah:

Ing. Milan Machač, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK
Téma: Česko-polská jednání a požadavky Moravskoslezského kraje na vládu a Parlament ČR


video ke stažení video ke stažení (wmv, 231 MB)

Videa / reportáže:


Konference o kvalitě ovzduší - Situace v Bohumíně (Dění ve městě)   19:29

Město Bohumín uspořádalo pro veřejnost konferenci o kvalitě ovzduší. O ...

Konference o kvalitě ovzduší - Vliv podniků na ovzduší (Dění ve městě)   9:04

Ing. Petr Teichmann, ředitel pro strategii, investice a energii ŽDB Group a. ...

Konference o kvalitě ovzduší - Znečištění ovzduší na Ostravsko-Karvinsku (Dění ve městě)   22:46

Mgr. Blanka Krejčí, Český hydrometeorologický ústav Ostrava, odd. ochrany ...

Konference o kvalitě ovzduší - Projekty monitorování průmyslového znečištění (Dění ve městě)   12:21

Ing. Lucie Hellebrandová, zástupkyně Zdravotního ústavu Ostrava, ...

Konference o kvalitě ovzduší - Vývoj emisí ze zdrojů znečišťování (Dění ve městě)   22:16

Ing. Radomír Štěrba, vedoucí odd. ochrany ovzduší, Česká inspekce ...

Konference o kvalitě ovzduší - Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší (Dění ve městě)   20:48

MUDr. Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice MS kraje v ...

Konference o kvalitě ovzduší - Česko-polská jednání (Dění ve městě)   27:07

Ing. Milan Machač, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní ...

Konference o kvalitě ovzduší - Co vedlo město Ostrava k podání žaloby na stát? (Dění ve městě)   20:36

Ing. Vítězslav Dobeš, CSc., vedoucí oddělení odpadového hospodářství ...

Konference o kvalitě ovzduší - Diskuze a dotazy (Dění ve městě)   30:15

Diskuze a dotazy


Počet zhlédnutí: 3 538

Zpět

    Městský úřad