close google translator menu
Dnes je Pondělí 6.4., svátek má Vendula.
Jméno Vendula znamená více slavná.

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Black (*1965) - Americký zpěvák a kytarista, leader skupiny Pixies
 • Josef Rakoncaj (*1951) - Český horolezec
 • Patrika Darbo (*1948) - Americká herečka
 • Anita Pallenberg (*1944) - Italská modelka
 • Radomil Eliška (*1931) - Český dirigent
 • Miroslav Skála (*1924, +24.2.1989) - Český spisovatel
 • Feoder Lynen (*1911, +6.8.1979) - Německý biochemik
 • Jiří Frejka (*1904, +27.10.1952) - Český režisér a divadelní teoretik
 • Anthony Fokker (*1890, +3.12.1939) - Nizozemský letecký konstruktér a výrobce letadel
 • Vilém Rittershain (*1889, +13.2.1963) - Český filmový architekt
 • Rafael Santi (*1483, +6.4.1520) - Italský malíř a architekt florentské školy
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

"Kovová" vyhláška v praxi

"Kovová" vyhláška v praxi

redakce: magazín Pro města a obce

Tiskový dotaz

1. Jak přesně konkrétní ustanovení v obecní vyhlášce zní?
2. Proč jste se pro toto ustanovení rozhodli a zakázali tak občanům odevzdávání kovů do sběren?
3. Co říkají tomu, že je toto ustanovení v rozporu se zákonem? Budou ho nějak sami upravovat, nebo počkáte na zrušení vyhlášky Ministerstvem vnitra?
4. Jaké jsou reakce občanů Vašeho města?
5. Daří se městským úřadům vymáhat plnění vyhlášky?
6. Byla již nějaká pokuta za odevzdání kovů do sběru udělena, nebo chystáte se k jejímu udělení?


Tisková odpověď

1. Jak přesně konkrétní ustanovení v obecní vyhlášce zní?

Plné znění vyhlášky je možné najít na webových stránkách Bohumína. Vyhláška říká, že kovy se odevzdávají:

a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu společnosti BM servis a.s., ul. Koperníkova,

b) v mobilním sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umisťován na stanovištích v jednotlivých městských částech (viz příloha č. 2) podle harmonogramu platného pro daný kalendářní rok.

Sběr a svoz kovů je zajišťován také dvakrát ročně pojízdnou sběrnou jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v ekologickém kalendáři roznášeném do všech domácností, na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz, v sekci ‚o městě/ekologické okénko“, v městských novinách OKO, v místním televizním informačním kanále TIK.

2. Proč jste se pro toto ustanovení rozhodli a zakázali tak občanům odevzdávání kovů do sběren?

Města a obce nemohou ve svých obecně závazných vyhláškách (OZV) nic zakazovat. Obce jsou povinny stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města. Systém jsme nastavili tak, že občané jsou povinni odevzdávat kovový komunální odpad na místech městem určených (zejména sběrné dvory,  viz čl. 4 OZV). Z logiky věci plyne, že tento odpad je odevzdáván zdarma.

3. Co říkají tomu, že je toto ustanovení v rozporu se zákonem? Budou ho nějak sami upravovat, nebo počkáte na zrušení vyhlášky Ministerstvem vnitra?

Znění naší OZV (3/2014) není v rozporu se zákonem, o čemž svědčí i kladné stanovisko Ministerstva vnitra (https://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/7161.pdf ). Spor je veden o to, zda naše OZV je v praxi vymahatelná. Odpůrci našeho záměru tvrdí, že majetek občanů se stává odpadem až v okamžiku odložení na určené místo, a že občané se mohou svobodně rozhodnout, zda své kovové věci, které již nepotřebují, odloží do zařízení pro sběr a výkup odpadů za peníze nebo do sběrného dvora obce zdarma

Požádali jsme proto Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako gestora zákona o odpadech o výklad některých pojmů a ustanovení naší OZV a zákona o odpadech: „Mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit tak, že kovy mohou i prodat do sběrny či výkupny,  a to i poté, kdy novela zákona o odpadech stanovila obcím nově od 1.1. 2015 povinnost zabezpečit rovněž třídění a sběr kovového komunálního odpadu a obce ve svých OZV jako jediná místa pro odložení kovů určila zařízení obcí?

Požádali jsme současně MŽP o přesnější definici pojmu „kovový komunální odpad“. Pokud platí tvrzení, že „věc se stává komunálním odpadem až v případě jejího odložení na místě určeném obcí“   a současně, že „fyzické osoby mohou s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená, že kovy mohou i prodat do sběrny či výkupny“, jak si máme vyložit fakt, že po prodeji kovů do sběrny či výkupny je v těchto zařízeních takto prodaný „majetek fyzických osob“ evidován pod kódem 20 01 40, tedy jako kovový komunální odpad?

Dosud jsme odpověď MŽP neobdrželi.

4. Jaké jsou reakce občanů Vašeho města? 

Někteří občané chápou, že se jedná o zoufalý krok města a okolních obcí, jak napomoci k zamezení krádeží kovů a postup obcí vítají a vyhlášku respektují. Další občané se nechtějí vzdát svého jednorázového zisku za prodej kovového odpadu výkupně a opatření kritizují. Každopádně jsme před nabytím účinnosti vyhlášky zaznamenali zvýšený zájem o odevzdávání kovů ve výkupnách. Koneckonců půlroční odložení účinnosti vyhlášky mělo rovněž umožnit občanům zbavit se svých zásob kovového odpadu. Občané, kteří provádějí rekonstrukci svého domku a mění třeba kotel nebo ústřední topení, mohou prodat kovový šrot výkupně prostřednictvím živnostníka či firmy provádějící rekonstrukci.

5. Daří se městským úřadům vymáhat plnění vyhlášky?

Opatření má smysl, pokud platí plošně na širokém území, protože odpad nezná hranice. Proto jsme se plošně s městy a obcemi, která přijala vyhlášku, dohodli, že zatím budeme naše občany pouze upozorňovat na ustanovení nové OZV. Městští strážníci nadále kontrolují podezřelé osoby a zjišťují ještě před případným prodejem šrotu do výkupny, zda se nejedná o kradené věci nebo neohlášený nález.

6. Byla již nějaká pokuta za odevzdání kovů do sběru udělena, nebo chystáte se k jejímu udělení? 

Pokuty jsme dosud neudělovali a o dalším postupu se opět společně s okolními obcemi poradíme až po obdržení výkladu MŽP k naším dotazům. Do doby obdržení výkladového stanoviska MŽP budeme pouze monitorovat stav chování fyzických osob a právnických osob zabývajících se výkupy kovů. Po vyhodnocení zjištěných skutečností a obdržení výkladového stanoviska, pak přistoupíme k dalším krokům z pohledu výkonu samosprávy v oblasti působnosti zákona o odpadech. Současně věříme, že ministr životního prostředí splní svůj slib veřejně sdělený při projednávání novely zákona o odpadech, že bude zaveden celorepublikově bezhotovostní styk při výkupech kovových odpadů, byť to nebude od 1. ledna, jak slíbil.

Smutné je, že bojujeme za stát proti státu. Největší škody spojené s krádežemi kovů vznikají zejména ve státních firmách, na železnici, kolem dálnic. Od počátku iniciativy města Bohumína, ke které se připojily další města a obce okresu Karviná, bylo deklarováno, že se jedná o zoufalý krok obcí, jak se pokusit alespoň omezit celospolečenské škody způsobované nelegálními výkupy kradených kovů. Přitom největší škody vznikají právě na majetku státem řízených organizací jako je např. ŘSD či SŽDC. Vyvolaná široká diskuse mezi odbornou i laickou veřejností snad přispěje k posunu v řešení tohoto problému.

Lumír Macura
místostarosta Bohumína

Foto: Lucie Balcarová


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 23.1.2015
Počet zhlédnutí: 6 955

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.29 sekund