Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 16.8.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: povolení ke zvláštnímů užívání, vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou Lumír Jedelský

Vyvěšeno: 17.8.2021
Bude sňato: 2.9.2021
 - zobrazit celou zprávu 13.8.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: žádost o stanovení trvalého dopravního značení "vyhrazené parkovací místo", ul. Středová, Rychvald.

Vyvěšeno: 16.8.2021
Bude sňato: 2.9.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Stanovení Trvalého dopravního značení Rychvald, ul. Středová.

Vyvěšeno: 13.8.2021
Bude sňato: 31.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 13.8.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Návrh OOP - TDZ: Žádost o souhlas s místní úpravou provozu na komunikaci Parkoviště na ul. Budov

Vyvěšeno: 13.8.2021
Bude sňato: 30.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Usnesení - Tomáš Gabčo

Vyvěšeno: 12.8.2021
Bude sňato: 13.9.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Oznámení o přerušení el. energie

Vyvěšeno: 12.8.2021
Bude sňato: 30.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.8.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787442

Vyvěšeno: 12.8.2021
Bude sňato: 2.9.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku a uzavření dodatku č. 2 k platné nájemní smlouvě

Vyvěšeno: 11.8.2021
Bude sňato: 27.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2021 Ostatní

Stanovení trvalého dopravního značení - dopravní terminál Bohumín

Vyvěšeno: 11.8.2021
Bude sňato: 27.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.8.2021 Ostatní

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Parkoviště na ulici Budovatelská, Tovární , Bohumín

Vyvěšeno: 10.8.2021
Bude sňato: 26.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.8.2021 Ostatní

Společné povolení "I 30154 Bohumín - Skřečoň, ul. Myslivecká - výměna vodovodního řadu"

Vyvěšeno: 9.8.2021
Bude sňato: 26.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 4.8.2021 Ostatní

Přístavba ambulantního traktu včetně příjezdové komunikace a parkoviště

Vyvěšeno: 5.8.2021
Bude sňato: 23.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 4.8.2021 Ostatní

Dopravní značení nabíjecí staníce - ČD Bohumín

Vyvěšeno: 4.8.2021
Bude sňato: 20.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.8.2021 Nabídka práce

Oznámení - výběrové řízení vedoucí odboru správy domů

Vyvěšeno: 4.8.2021
Bude sňato: 25.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.8.2021 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 429/1 v k. ú. Starý Bohumín

Vyvěšeno: 3.8.2021
Bude sňato: 19.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.7.2021 Ztráty a nálezy

Nálež č. 103/2021

Vyvěšeno: 30.7.2021
Bude sňato: 16.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.7.2021 Ostatní

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ

Vyvěšeno: 2.8.2021
Bude sňato: 1.9.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.7.2021 Volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, volby do Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR, 8. - 9.10.2021

Vyvěšeno: 30.7.2021
Bude sňato: 9.10.2021
 - zobrazit celou zprávu 29.7.2021 Ostatní

139_20 Nabíjecí stanice PENNY Bohumín - návrh dopravního značení

Vyvěšeno: 30.7.2021
Bude sňato: 16.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060783863

Vyvěšeno: 26.7.2021
Bude sňato: 16.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 23.7.2021 Ostatní

Trvalé dopravní značení na ul. Školní, Ryhvald

Vyvěšeno: 26.7.2021
Bude sňato: 11.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 23.7.2021 Ostatní

Vyhrazená parkovací místa na ul. Středová a Sokolská, Rychvald

Vyvěšeno: 23.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2021 Ostatní

Přechodné dopravní značení, kanalizace a chodník ul. Rychvaldská

Vyvěšeno: 22.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2021 Ostatní

Trvalé dopravní značení - parkoviště u Slunečnice část 3 - návrh

Vyvěšeno: 22.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.7.2021 Ostatní

Stanovení TDZ "Vyhrazené parkovací místo"

Vyvěšeno: 21.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.7.2021 Ostatní

Stanovení TDR "Vyhrazené parkovací místo"

Vyvěšeno: 21.7.2021
Bude sňato: 6.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785700

Vyvěšeno: 20.7.2021
Bude sňato: 10.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 20.7.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Bačová

Vyvěšeno: 21.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.7.2021 Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060783861

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 9.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.7.2021 Ostatní

Dopravní značení na ulici Čáslavská

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Natálie Gáborová

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Martina Ferencová

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Luboš Herák

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Gabriel Ferenc

Vyvěšeno: 19.7.2021
Bude sňato: 4.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vyvěšeno: 16.7.2021
Bude sňato: 2.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Ostatní

Přechodné dopravní značení - realizace přechodu pro chodce ul. Bezručova

Vyvěšeno: 16.7.2021
Bude sňato: 2.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.7.2021 Ostatní

Společné povolení - "I 3882 Bohumín - Skřečoň, ul. Myslivecká - rekonstrukce stok beta Aj1 a beta Aj2"

Vyvěšeno: 16.7.2021
Bude sňato: 5.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.7.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 42 - 102/2021

Vyvěšeno: 16.7.2021
Bude sňato: 2.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.7.2021 Ostatní

Přechodné dopravní značení - chodník k parcelám ul. Sokolská

Vyvěšeno: 15.7.2021
Bude sňato: 2.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766066

Vyvěšeno: 14.7.2021
Bude sňato: 3.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.7.2021 Ostatní

Usnesení - Dagmar Korejsová

Vyvěšeno: 14.7.2021
Bude sňato: 17.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060781228

Vyvěšeno: 13.7.2021
Bude sňato: 30.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779232

Vyvěšeno: 13.7.2021
Bude sňato: 2.8.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.7.2021 Ostatní

Zahájení aktualizace BPEJ

Vyvěšeno: 13.7.2021
Bude sňato: 29.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060778979

Vyvěšeno: 13.7.2021
Bude sňato: 30.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.7.2021 Ostatní

Rozhodnutí - "ČOV u RD, splašková kanalizace a vsakovací objekt" parc. č. 2010/7, k. ú. Rychvald

Vyvěšeno: 13.7.2021
Bude sňato: 29.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.7.2021 Ostatní

Stanovisko k Územní energetické koncepci Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044

Vyvěšeno: 9.7.2021
Bude sňato: 30.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.7.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - KAMENOLOMY ĆR s.r.o.

Vyvěšeno: 2.7.2021
Bude sňato: 19.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.7.2021 Ostatní

OOP - PDZ: stanovení přechodného dopravního značení pro opravu chodníku

Vyvěšeno: 7.7.2021
Bude sňato: 23.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.7.2021 Ostatní

Stanovení trvalého dopravního značení - vyhrazené místo Rychvald Středová

Vyvěšeno: 2.7.2021
Bude sňato: 19.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.7.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766168

Vyvěšeno: 1.7.2021
Bude sňato: 22.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.6.2021 Ostatní

Stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 1.7.2021
Bude sňato: 19.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.6.2021 Ostatní

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno: 30.6.2021
Bude sňato: 16.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777385

Vyvěšeno: 30.6.2021
Bude sňato: 19.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779230

Vyvěšeno: 30.6.2021
Bude sňato: 19.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779229

Vyvěšeno: 28.6.2021
Bude sňato: 16.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.6.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Parkovací stání ul. Studentská v Bohumíně"

Vyvěšeno: 28.6.2021
Bude sňato: 14.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.6.2021 Ostatní

Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Nové osvětlení ul. Seifertova v Bohumíně"

Vyvěšeno: 25.6.2021
Bude sňato: 12.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779357

Vyvěšeno: 24.6.2021
Bude sňato: 15.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.6.2021 Veřejná vyhláška

OZV 1/2021 Bohumín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno: 22.6.2021
Bude sňato: 9.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 21.6.2021 Veřejná vyhláška

OZV 2/2021 Bohumín o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vyvěšeno: 22.6.2021
Bude sňato: 9.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776628

Vyvěšeno: 18.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2021 Zastupitelstvo

Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 14.06.2021

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.6.2021 Ostatní

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Bohumín

Vyvěšeno: 18.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 37 - 41

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Luboš Herák

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 2.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 7.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Gabriel Ferenc

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 2.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Natálie Gáborová

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 2.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Martina Ferencová

Vyvěšeno: 17.6.2021
Bude sňato: 2.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.6.2021 Ostatní

PDZ - Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova a tř. Dr. E. Beneše

Vyvěšeno: 16.6.2021
Bude sňato: 2.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.6.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 16.6.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.6.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č.2 ÚP Rychvaldu

Vyvěšeno: 11.6.2021
Bude sňato: 22.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060768922

Vyvěšeno: 11.6.2021
Bude sňato: 30.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.6.2021 Ztráty a nálezy

Veřejná dražba nalezených věcí

Vyvěšeno: 10.6.2021
Bude sňato: 28.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.6.2021 Ostatní

Licitace motorového vozidla - Ford Mondeo

Vyvěšeno: 10.6.2021
Bude sňato: 30.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.6.2021 Ostatní

PDZ - Parkoviště Okružní část 1 a 3 Bohumín, Nový Bohumín

Vyvěšeno: 8.6.2021
Bude sňato: 24.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 7.6.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060771591

Vyvěšeno: 7.6.2021
Bude sňato: 23.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 7.6.2021 Finance

Dražební vyhláška - Pavel Pavelek

Vyvěšeno: 7.6.2021
Bude sňato: 20.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.6.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 17. zastupitelstva města Bohumína dne 14.06.2021

Vyvěšeno: 3.6.2021
Bude sňato: 15.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.6.2021 Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje - oznámení a výzva k uplatnění připomínek

Vyvěšeno: 2.6.2021
Bude sňato: 18.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.6.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Bačová

Vyvěšeno: 2.6.2021
Bude sňato: 18.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.5.2021 Opatření obecné povahy

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek

Vyvěšeno: 1.6.2021
Bude sňato: 18.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772530

Vyvěšeno: 31.5.2021
Bude sňato: 21.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772529

Vyvěšeno: 31.5.2021
Bude sňato: 18.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.5.2021 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 31.5.2021
Bude sňato: 9.7.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772127

Vyvěšeno: 26.5.2021
Bude sňato: 15.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772130

Vyvěšeno: 26.5.2021
Bude sňato: 16.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021 Finance

Dražební vyhláška - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci,

Vyvěšeno: 26.5.2021
Bude sňato: 30.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.5.2021 Ostatní

Stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 27.5.2021
Bude sňato: 14.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 86 a 85, k. ú. Nový Bohumín

Vyvěšeno: 26.5.2021
Bude sňato: 11.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.5.2021 Ostatní

"Kanalizace + vodovod, ul. Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně" - společné povolení

Vyvěšeno: 25.5.2021
Bude sňato: 10.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2021 Uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Bačová

Vyvěšeno: 25.5.2021
Bude sňato: 10.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2021 Ostatní

Rozhodnutí o umístění stavby: "VO Skřečoň, garáže Halada" v Bohumíně

Vyvěšeno: 25.5.2021
Bude sňato: 10.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060772126

Vyvěšeno: 24.5.2021
Bude sňato: 14.6.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.5.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060769487

Vyvěšeno: 24.5.2021
Bude sňato: 14.6.2021
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 128

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad