Město Bohumín

Dotazník k Televiznímu informačnímu kanálu


Bohumín vysílá Televizní informační kanál (TIK) v digitální podobě (DVB-T2) na 31. kanále, v kabelových televizích a na videoportálu YouTube. Prosíme o zodpovězení krátkého dotazníku pro získání zpětné vazby a případného vylepšení vysílání.1. Sledujete Televizní informační kanál?


2. Ulice a číslo popisné Vašeho bydliště (nepovinný údaj). Informace nám pomůže lépe monitorovat lokality, kde je signál méně dostupný.


3. Ve které městské části bydlíte?


4. Pokud TIK nesledujete, uveďte důvody. Můžete vybrat i více možností.

Špatný signál
Špatná kvalita obrazu
Nezajímá mě to
Jiný důvod, uveďte:


5. Pokud TIK sledujete, uveďte, jakým způsobem. Můžete vybrat i více možností.

Klasická televizní anténa či společná televizní anténa (DVB-T2 kanál 31)
Internetová televize Nordic Telecom IPTV
Internetová televize Poda IPTV
Kabelová televize Nej.cz
Internetové stránky města (www.mesto-bohumin.cz)
Videoserver YouTube (www.youtube.com/MestoBohumin)


6. Pokud TIK sledujete, jak jste s jeho vysíláním spokojeni (obsahová náplň, kvalita signálu, kvalita obrazu, délka a četnost vysílání ...)? Případně uveďte, co nejčastěji sledujete a zda něco ve vysílání postrádáte.


7. Kolik členů Vaší domácnosti TIK sleduje?


Kontrolní součet: *

2 + 5 =   (čísly)


Pokud potřebujete pomoc s naladěním TIKu, pište na tik@mubo.cz nebo volejte linku 596 092 202.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku. 


Radnice

    Městský úřad