Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 19.4.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 20.4.2021
Bude sňato: 6.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2021 Ostatní

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 20.4.2021
Bude sňato: 21.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.4.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Novostavba veterinární kliniky ABvet, Bohumín"

Vyvěšeno: 16.4.2021
Bude sňato: 3.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763579

Vyvěšeno: 14.4.2021
Bude sňato: 5.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2021 Ostatní

Mimořádné veterinární opatření - mor včelího plodu

Vyvěšeno: 14.4.2021
Bude sňato: 30.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "VO Skřečoň, garáže Halada" v Bohumíně

Vyvěšeno: 14.4.2021
Bude sňato: 30.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 14.4.2021
Bude sňato: 30.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2021 Ostatní

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764216

Vyvěšeno: 13.4.2021
Bude sňato: 3.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.4.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 13.4.2021
Bude sňato: 29.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.4.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 13.4.2021
Bude sňato: 29.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.4.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 13.4.2021
Bude sňato: 29.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.4.2021 Ostatní

"Kanalizace + vodovod, ul. Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně" - oznámení o zahájení společného řízení

Vyvěšeno: 9.4.2021
Bude sňato: 27.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.4.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 16. zastupitelstva města Bohumína dne 19.04.2021

Vyvěšeno: 8.4.2021
Bude sňato: 20.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 7.4.2021 Ostatní

Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Parkovací stání ul. Studentská v Bohumíně"

Vyvěšeno: 7.4.2021
Bude sňato: 23.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2021 Ostatní

Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 27.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2021 Ostatní

Známení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060757401

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 7.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2021 Ostatní

Vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku.

Vyvěšeno: 6.4.2021
Bude sňato: 30.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků a uzavření Dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě

Vyvěšeno: 6.4.2021
Bude sňato: 22.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2021 Rozpočet

Závěrečný účet města Bohumín za rok 2020

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 19.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.3.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení "Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část I.A"

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 16.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.3.2021 Ostatní

Záměr prodeje kanalizačních stok - pozemků a kanalizační čerpací stanice - Skřečoň

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 16.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 31.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje kanalizačních stok - pozemků a kanal izační čerpací stanice - Starý Bohumín

Vyvěšeno: 1.4.2021
Bude sňato: 16.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 31.3.2021
Bude sňato: 16.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 31.3.2021
Bude sňato: 16.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 29.3.2021 Ostatní

Monitorovací kalendář 2021

Vyvěšeno: 30.3.2021
Bude sňato: 15.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 29.3.2021 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje - určené školy

Vyvěšeno: 29.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 26.3.2021 Ostatní

Mimořádné opatření č. 1/2021

Vyvěšeno: 26.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.3.2021 Ostatní

Rozhodnutí o vyvlastnění věcné břemeno: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 26.3.2021
Bude sňato: 9.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu na bytovém domě v ul. Studentské č. p. 754

Vyvěšeno: 25.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2021 Ostatní

Vyhlášení licitace prodeje spoluvlastnického podílu na bytovém domě v ul. Studentské č. p. 754

Vyvěšeno: 25.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1052/302 ČSA

Vyvěšeno: 25.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 120, Ostravská Vrbice

Vyvěšeno: 25.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 23.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 165/2 v k. ú. Vrbice nad Odrou pro výstavbu RD.

Vyvěšeno: 24.3.2021
Bude sňato: 9.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 23.3.2021 Ztráty a nálezy

Nález č. 26/2021

Vyvěšeno: 26.3.2021
Bude sňato: 12.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.3.2021 Finance

Dražební vyhláška - Cínovi Pavlína a Ladislav

Vyvěšeno: 22.3.2021
Bude sňato: 27.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2021 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje - určené školy

Vyvěšeno: 22.3.2021
Bude sňato: 29.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2021 Ostatní

Společné povolení "Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205, Záblatí"

Vyvěšeno: 22.3.2021
Bude sňato: 6.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2021 Ostatní

Rozhodnutí o vyvlastnění věcné břemeno: "Výstavba nové sítě elektronických komunikací INSCZ_71402 Bohumín"

Vyvěšeno: 19.3.2021
Bude sňato: 6.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2021 Ostatní

Rozhodnutí o umístění stavby: "Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín - Záblatí, II. etapa"

Vyvěšeno: 19.3.2021
Bude sňato: 6.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1186/1 v k. ú. Starý Bohumín

Vyvěšeno: 18.3.2021
Bude sňato: 6.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru prodeje pozemku.

Vyvěšeno: 18.3.2021
Bude sňato: 6.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 16.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 16.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - G 7/405 nám. Svobody

Vyvěšeno: 15.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1067/366, Čáslavská

Vyvěšeno: 15.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1157/201 Nerudova

Vyvěšeno: 15.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.3.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1067/317 Čáslavská

Vyvěšeno: 15.3.2021
Bude sňato: 1.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.3.2021 Finance

Dražební vyhláška - Dagmar a Monika Paliderová

Vyvěšeno: 12.3.2021
Bude sňato: 28.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Skřečoň

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Záblatí

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Pudlov

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Vrbice

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Nový Bohumín

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Starý Bohumín

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Ostatní

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a objektů - část Šunychl

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 10.3.2021
Bude sňato: 26.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2021 Ostatní

Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Vyvěšeno: 8.3.2021
Bude sňato: 15.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 25.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 9.3.2021
Bude sňato: 25.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.3.2021 Ostatní

Oznámení o zahájení společného řízení "I 30154 Bohumín - Skřečoň, ul. Myslivecká - výměna vodovodního řadu"

Vyvěšeno: 1.3.2021
Bude sňato: 18.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 25.2.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 23 - 25/2021

Vyvěšeno: 26.2.2021
Bude sňato: 15.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.2.2021 Ostatní

Oznámení o skončení exekuce - Tomáš a Lucie Babiszovi

Vyvěšeno: 22.2.2021
Bude sňato: 11.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 22.2.2021 Ostatní

"I 3882 Bohumín - Skřečoň, ul. Myslivecká - rekonstrukce stok beta Aj1 a beta Aj2" - oznámení o zahájení společného řízení

Vyvěšeno: 22.2.2021
Bude sňato: 11.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.2.2021 Ostatní

Návrh změny č. 1 ÚP Bohumín - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě

Vyvěšeno: 20.2.2021
Bude sňato: 30.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.2.2021 Ostatní

Oznámení - SMOOK

Vyvěšeno: 19.2.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 19.2.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 22.2.2021
Bude sňato: 11.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 18.2.2021 Řízení

Závěr zjišťovacího řízení koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"

Vyvěšeno: 19.2.2021
Bude sňato: 8.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.2.2021 Ztráty a nálezy

Nálezy č. 2 - 22/2021

Vyvěšeno: 18.2.2021
Bude sňato: 8.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 17.2.2021 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory

Vyhlášení licitačního řízení na prodej nemovitostí v ul. Zborovské ve Starém Bohumíně.

Vyvěšeno: 18.2.2021
Bude sňato: 9.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 16.2.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 17.2.2021
Bude sňato: 5.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 15.2.2021 Ostatní

Rozhodnutí hejtmana kraje - určené školy

Vyvěšeno: 15.2.2021
Bude sňato: 1.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.2.2021 Finance

Dražební vyhláška - Tomáš Gabčo

Vyvěšeno: 15.2.2021
Bude sňato: 3.5.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.2.2021 Finance

Dražební vyhláška - Romana Jakvidová

Vyvěšeno: 15.2.2021
Bude sňato: 28.4.2021
 - zobrazit celou zprávu 12.2.2021 Ostatní

Usnesení - Jan Šichor

Vyvěšeno: 12.2.2021
Bude sňato: 15.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.2.2021 Zastupitelstvo

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 08.02.2021

Vyvěšeno: 11.2.2021
Bude sňato: 1.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 11.2.2021 Řízení

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Parkovací stání ul. Studentská v Bohumíně"

Vyvěšeno: 11.2.2021
Bude sňato: 1.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.2.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1070/306 Alešova

Vyvěšeno: 11.2.2021
Bude sňato: 1.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 10.2.2021 Ostatní

Sdělení o změně rozpočtu

Vyvěšeno: 11.2.2021
Bude sňato: 31.12.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.2.2021 Ostatní

"Kanalizační řád splaškové kanalizace ul. 5.května, Čs.legií, Kosmonautů, J.Koczura, Okrajní" - rozhodnutí

Vyvěšeno: 9.2.2021
Bude sňato: 26.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 8.2.2021 Ostatní

"Kanalizační řád splaškové kanalizace Bohumín - Záblatí, ulice Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování II. etapa"

Vyvěšeno: 9.2.2021
Bude sňato: 26.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 5.2.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 1157/201 Nerudova

Vyvěšeno: 8.2.2021
Bude sňato: 26.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 5.2.2021 Ostatní

Zveřejnění záměru pronájmu - NP 361/201 Štefánikova

Vyvěšeno: 8.2.2021
Bude sňato: 26.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 5.2.2021 Ostatní

Usnesení - Mgr. Josef Duda

Vyvěšeno: 8.2.2021
Bude sňato: 8.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 5.2.2021 Finance

Dražební vyhláška - Turek Miloslav

Vyvěšeno: 8.2.2021
Bude sňato: 10.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 4.2.2021 Finance

Dražební vyhláška - Adriana Cieslarová

Vyvěšeno: 5.2.2021
Bude sňato: 9.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.2.2021 Finance

Dražební vyhláška - Štefan Novák

Vyvěšeno: 3.2.2021
Bude sňato: 2.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.2.2021 Opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 4.2.2021
Bude sňato: 22.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.2.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka k veřejnému projednání A5 ZÚR MSK

Vyvěšeno: 3.2.2021
Bude sňato: 23.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 3.2.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 3.2.2021
Bude sňato: 19.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 2.2.2021 Ostatní

Konkursní řízení na ředitelku/ředitele ZŠ a MŠ Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, p. o.

Vyvěšeno: 2.2.2021
Bude sňato: 9.3.2021
 - zobrazit celou zprávu 1.2.2021 Ostatní

Rozhodnutí - monitoring vlka

Vyvěšeno: 1.2.2021
Bude sňato: 17.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 29.1.2021 Ostatní

Záměr pronájmu tlakového a gravitačního kanalizačního řadu v ul. Rychvaldské v Bohumíně - Záblatí

Vyvěšeno: 1.2.2021
Bude sňato: 19.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 29.1.2021 Ostatní

Záměr pronájmu tlakového, gravitačního kanalizačního řadu a vodovodního řadu v ul. Úvozní v Bohumíně - Skřečoni

Vyvěšeno: 1.2.2021
Bude sňato: 19.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.1.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 29.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.1.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 29.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.1.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 29.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.1.2021 Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení trvalého dopravního značení

Vyvěšeno: 29.1.2021
Bude sňato: 15.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 28.1.2021 Veřejná vyhláška

Pozvánka na 15. zastupitelstva města Bohumína dne 08.02.2021

Vyvěšeno: 28.1.2021
Bude sňato: 9.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 27.1.2021 Ostatní

Záměr pronájmu tlakového, gravitačního řadu a čerpací stanice v ul. Trnkova

Vyvěšeno: 28.1.2021
Bude sňato: 12.2.2021
 - zobrazit celou zprávu 27.1.2021 Ztráty a nálezy

Nález - č. 1/2021

Vyvěšeno: 27.1.2021
Bude sňato: 12.2.2021
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 179

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad