Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Šarlota Kroščenová

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Robert Kuki

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Ludvík Kuki

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Petra Kyselová

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Anna Maslíková

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Ondřej Kysel

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Iveta Kukiová

Vyvěšeno: 31.1.2012
Bude sňato: 16.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 27.1.2012

Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku

Vyvěšeno: 27.1.2012
Bude sňato: 13.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 27.1.2012

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení koncepce Aktualizace Strategie rozvoje MSK

Vyvěšeno: 27.1.2012
Bude sňato: 15.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 27.1.2012

Prodej technologického zařízení plynových kotelen

Vyvěšeno: 27.1.2012
Bude sňato: 13.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 26.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení - Jaromír Panaš

Vyvěšeno: 26.1.2012
Bude sňato: 13.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 26.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení - Ladislav Oláh

Vyvěšeno: 26.1.2012
Bude sňato: 13.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 26.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení - Josef Panocha

Vyvěšeno: 26.1.2012
Bude sňato: 13.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 25.1.2012

Oznámení územního řízení: Dálnice D 47, stavba 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - SO 102.1 - oplocení dálnice, úsek 1

Vyvěšeno: 25.1.2012
Bude sňato: 10.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 24.1.2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení: Přístřešek

Vyvěšeno: 24.1.2012
Bude sňato: 8.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 24.1.2012

Stavební povolení: Dopravní a technická infrastruktura pro 3 rodinné domy Bohumín - Skřečoň - Dešťová kanalizace, plynovod pro 3 rodinné domy Bohumín - Skřečoň

Vyvěšeno: 24.1.2012
Bude sňato: 6.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 20.1.2012

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Garáž, připojení ke komunikaci (sjezd)

Vyvěšeno: 20.1.2012
Bude sňato: 6.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 20.1.2012

Rozhodnutí - stavební povolení - Dopravní a technická infrastruktura pro 3 rodinné domy Bohumín - Skřečoň

Vyvěšeno: 20.1.2012
Bude sňato: 8.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2012

Oznámení územního řízení - Bohumín - Skřečoň 3a - rozšíření kanalizace

Vyvěšeno: 20.1.2012
Bude sňato: 6.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2012

Dražba věcí movitých - Martin Bažo

Vyvěšeno: 19.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.1.2012

Usnesení - Milada Hladišová

Vyvěšeno: 19.1.2012
Bude sňato: 8.3.2012
 - zobrazit celou zprávu 18.1.2012

Územní rozhodnutí - Rodinný dům s garáží, vodovodní přípojka, elektrická přípojka, plynovodní přípojka, žumpa vč. venkovní kanalizace, dešťová kanalizace vč. retenční nádrže a vsakovací jímky, zpevněné plochy

Vyvěšeno: 19.1.2012
Bude sňato: 6.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska - Komunikace pro pěší v Rychvaldě na ul. Bohumínské - silnice II/471

Vyvěšeno: 18.1.2012
Bude sňato: 3.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Temíny zkoušek dle OZV č. 1/2005 a odborné způsobilosti pro taxislužbu

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Jakub Mirga

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Katarina Mirgová

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Viktor Mirga

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - František Michalík

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Josef Míča

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Daniela Mirgová

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 17.1.2012

Výzva k podání nabídky - Výměna oken v tělocvičně DDM Bohumín

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 3.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.1.2012

Oznámení územního řízení - Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Martin Lepcio

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Ondřej Řepa

Vyvěšeno: 17.1.2012
Bude sňato: 2.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.1.2012

Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení o podání odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kopytov - lokalita Mezi vodami

Vyvěšeno: 16.1.2012
Bude sňato: 1.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 13.1.2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Jan Holčík

Vyvěšeno: 13.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 13.1.2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Oldřich Krzemiński

Vyvěšeno: 13.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 12.1.2012

Oznámení územního řízení - Stezka ke kapli Pustyňa

Vyvěšeno: 13.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Ladislav Machel

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Radim Marcol

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Petr Maslík

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Ludvík Kuki

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Robert Kuki

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Jan Kroščen

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Ondřej Kysel

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Pavel Kysel

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Martina Lisztwanová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Šarlota Kroščenová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Anna Maslíková

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Iveta Kukiová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Petra Kyselová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Michaela Klempárová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Veronika Klempárová

Vyvěšeno: 12.1.2012
Bude sňato: 30.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 11.1.2012

Výzva k podání nabídky - Generální oprava kuchyně ZŠ Čs. armády

Vyvěšeno: 11.1.2012
Bude sňato: 31.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Stanislav Kasprzak

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Lenka Steigerová

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Tomáš Jendřejčík

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Patrik Babiarčík

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Michal Krejčí

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Anna Kokyová

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Michal Soloninka

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Stanislav Hradílek

Vyvěšeno: 10.1.2012
Bude sňato: 26.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 9.1.2012

Stavební povolení - Povodí Odry, státní podnik Ostrava v zast.C.S.C.spol.s r.o.Frýdek - Místek

Vyvěšeno: 9.1.2012
Bude sňato: 27.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2012

Návrh výroku ÚR - Terénní úpravy

Vyvěšeno: 6.1.2012
Bude sňato: 23.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Georgiev Grozdan Yordanov

Vyvěšeno: 6.1.2012
Bude sňato: 23.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Georgiev Grozdan Yordanov

Vyvěšeno: 6.1.2012
Bude sňato: 23.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 6.1.2012

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Georgiev Grozdan Yordanov

Vyvěšeno: 6.1.2012
Bude sňato: 23.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2012

Oznámení o koncepci

Vyvěšeno: 5.1.2012
Bude sňato: 3.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2012

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Ján Kropko

Vyvěšeno: 5.1.2012
Bude sňato: 23.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2012

Oznámení - Na úřední desku

Vyvěšeno: 5.1.2012
Bude sňato: 3.2.2012
 - zobrazit celou zprávu 4.1.2012

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bohumín a obci Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 4.1.2012
Bude sňato: 20.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2012

Vyhlášení licitace prodeje domu č.p. 157 v k.ú. Pudlov - Zveřejnění

Vyvěšeno: 4.1.2012
Bude sňato: 20.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 3.1.2012

Vyhlášení licitace prodeje domu č.p. 155 v k.ú. Pudlov - Zveřejnění

Vyvěšeno: 4.1.2012
Bude sňato: 20.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 30.12.2011

Dražební vyhláška - Zdeněk Chalupa

Vyvěšeno: 30.12.2011
Bude sňato: 16.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 29.12.2011

Nařízení KVS pro Moravskoslezký kraj č. 9/2011

Vyvěšeno: 30.12.2011
Bude sňato: 16.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2011

Návrh výroku ÚR - Rodinný dům,

Vyvěšeno: 29.12.2011
Bude sňato: 16.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 28.12.2011

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - REKO MS Bohumín, ul. Čáslavská

Vyvěšeno: 28.12.2011
Bude sňato: 16.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 23.12.2011

Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání - Terénní úpravy parc.č. 1194, 1195 k.ú. Záblatí

Vyvěšeno: 23.12.2011
Bude sňato: 9.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 22.12.2011

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - M.Velecký, R.Velecká, R.Vlček, P.Vlčková, M.Faltýnek, M.Fupšová H.Suchá

Vyvěšeno: 23.12.2011
Bude sňato: 12.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2011

Dražební vyhláška - Roman Ťapal

Vyvěšeno: 22.12.2011
Bude sňato: 9.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Lukáš Slavík

Vyvěšeno: 22.12.2011
Bude sňato: 9.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 21.12.2011

Veřejná vyhláška - vydání opatření obecné povahy změny č.5 ÚP Rychvald - Změna č. 5 územního plánu

Vyvěšeno: 22.12.2011
Bude sňato: 9.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 20.12.2011

Rozhodnutí změna umístění stavby - Stavební úpravy stávajícího objektu a rozšíření přístavbou a nástavbou střediska manipulační techniky - změna vzhledu stavby

Vyvěšeno: 20.1.2012
Bude sňato: 5.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.12.2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Patricie Fertöová

Vyvěšeno: 19.12.2011
Bude sňato: 4.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Radek Ligocki

Vyvěšeno: 19.12.2011
Bude sňato: 4.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 19.12.2011

Návrh změny umístění stavby - Opěrná zídka, terénní úpravy, zpevněné plochy

Vyvěšeno: 19.12.2011
Bude sňato: 5.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Usnesení z 8. zasedání ZM dne 12.12.2011

Vyvěšeno: 16.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Návrh komplexních úprav - k.ú. Kopytov

Vyvěšeno: 16.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Návrh výroku ÚR - Rodinný dům s garáží, vodovodní přípojka, elektrická přípojka, plynovodní přípojka, žumpa vč. venkovní kanalizace, dešťová kanalizace vč. retenční nádrže a vsakovací jímky, zpevněné plochy

Vyvěšeno: 16.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Stanislav Hradílek

Vyvěšeno: 13.12.2011
Bude sňato: 30.12.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Tomáš Jendřejčík

Vyvěšeno: 13.12.2011
Bude sňato: 30.12.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Veronika Krejčová

Vyvěšeno: 13.12.2011
Bude sňato: 30.12.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Ján Kropko

Vyvěšeno: 13.12.2011
Bude sňato: 30.12.2011
 - zobrazit celou zprávu 16.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Patrik Babiarčík

Vyvěšeno: 13.12.2011
Bude sňato: 30.12.2011
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Lenka Steigerová

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Stanislav Kasprzak

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Anna Kokyová

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Kateřina Krejčová

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Michal Soloninka

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
 - zobrazit celou zprávu 15.12.2011

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Michal Soloninka

Vyvěšeno: 15.12.2011
Bude sňato: 2.1.2012
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Počet nalezených záznamů: 9 989

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad