Město Bohumín

Úřední deska - archív

Přehled aktuálně platných a archivních záznamů elektronické úřední desky. U archivních záznamů úřední desky nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zobrazovány dokumenty.


Vyhledávání

 
 

 
 dle kategorií       chronologicky  

Úřední deska

 - zobrazit celou zprávu 4.5.2010

Záměr převodu nemovitosti - pozemek parc. č. 144/2, k. ú. Pudlov

Vyvěšeno: 4.5.2010
Bude sňato: 21.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 4.5.2010

Záměr pronájmu pozemku - parc. č. 1186/1, k. ú. Starý Bohumín

Vyvěšeno: 4.5.2010
Bude sňato: 21.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 30.4.2010

Návrh výroku ÚR- rodinný dům Macečkovi

Vyvěšeno: 30.4.2010
Bude sňato: 17.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - oznámení zahájení řízení - Milan Korub

Vyvěšeno: 29.4.2010
Bude sňato: 17.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2010

Oznámení o místě uložení písemností - Pietraszkovi

Vyvěšeno: 28.4.2010
Bude sňato: 14.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Straka

Vyvěšeno: 28.4.2010
Bude sňato: 14.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Marek Laník

Vyvěšeno: 29.4.2010
Bude sňato: 17.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 28.4.2010

Výběrové řízení - referent odboru majetkového

Vyvěšeno: 28.4.2010
Bude sňato: 13.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 26.4.2010

Usnesení z 22.ZM

Vyvěšeno: 27.4.2010
Bude sňato: 13.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 26.4.2010

oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí - Pavla Kolková

Vyvěšeno: 27.4.2010
Bude sňato: 13.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 26.4.2010

Výzva k doložení dokladů k přehodnocení dávky HN - Jiří Mrkva

Vyvěšeno: 26.4.2010
Bude sňato: 12.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 23.4.2010

Úřední deska - Sláma Rostislav

Vyvěšeno: 23.4.2010
Bude sňato: 10.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 23.4.2010

Úřední deska - Wrožyna Petr

Vyvěšeno: 23.4.2010
Bude sňato: 10.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 23.4.2010

Úřední deska - Cikrýt Michal

Vyvěšeno: 23.4.2010
Bude sňato: 10.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 22.4.2010

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - změna

Vyvěšeno: 23.4.2010
Bude sňato: 10.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 22.4.2010

Dodatečné otázky a odpovědi III. k veřejné zakázce - Server pro konsolidaci

Vyvěšeno: 22.4.2010
Bude sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2010

Oznámení o výběrovém řízení čís. OKA/035/2010/3

Vyvěšeno: 20.4.2010
Bude sňato: 6.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2010

Dodatečné otázky a odpovědi II. k veřejné zakázce - Server pro konsolidaci

Vyvěšeno: 20.4.2010
Bude sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 20.4.2010

Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MsK

Vyvěšeno: 20.4.2010
Bude sňato: 1.7.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Vyvěšeno: 19.4.2010
Bude sňato: 5.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2010

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2009

Vyvěšeno: 19.4.2010
Bude sňato: 5.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Emil Striha

Vyvěšeno: 19.4.2010
Bude sňato: 5.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2010

Územní rozhodnutí - Jiří Klich

Vyvěšeno: 20.4.2010
Bude sňato: 6.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.4.2010 Životní prostředí

Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje - posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí

Vyvěšeno: 20.4.2010
Bude sňato: 14.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 16.4.2010

Dodatečné otázky a odpovědi k veřejné zakázce - Server pro konsolidaci

Vyvěšeno: 16.4.2010
Sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.4.2010

Výzva k podání nabídky - Server pro konsolidaci

Vyvěšeno: 15.4.2010
Bude sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Horák

Vyvěšeno: 15.4.2010
Bude sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.4.2010

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Olga Brunclíková

Vyvěšeno: 15.4.2010
Bude sňato: 3.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2010

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - ČEZ Teplárenská, a.s.

Vyvěšeno: 14.4.2010
Bude sňato: 30.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2010

Oznámení projednání návrhu zadání změny č. 10 ÚP sídelního útvaru Bohumín

Vyvěšeno: 14.4.2010
Bude sňato: 14.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 14.4.2010

Oznámení o vyvěšení písemnosti - Alena Kubačáková

Vyvěšeno: 14.4.2010
Bude sňato: 30.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2010

Veřejná vyhláška PODA - MOS Bohumín - I. etapa a II. etapa

Vyvěšeno: 13.4.2010
Bude sňato: 29.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 13.4.2010

Volby - počet a sídla volebních okrsků

Vyvěšeno: 13.4.2010
Bude sňato: 29.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 9.4.2010

Pronájem nebytového prostoru - garáže v č.p. 1020-25, Osvoboditelů, Bohumín

Dne 26.4.2010 se v 14:00 koná licitace na pronájem garáže v č.p.1020-25, Osvoboditelů, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 9.4.2010 Ukaž na letecké mapě

Pronájem nebytového prostoru - č.p. 1067, Čáslavská, Bohumín

Dne 26.4.2010 se v 14:30 koná licitace na pronájem neb.prostoru v č.p.1067, Čáslavská, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 9.4.2010 Ukaž na letecké mapě

Pronájem nebytového prostoru - č.p. 131, tř. Dr.E.Beneše, Bohumín (SOLÁRIUM v pravé části)

Dne 26.4.2010 se v 15:00 koná licitace na pronájem neb.prostoru v č.p.131, tř. Dr.E.Beneše, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 8.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Ervín Holub

Vyvěšeno: 8.4.2010
Bude sňato: 26.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - David Baudyš

Vyvěšeno: 7.4.2010
Bude sňato: 26.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 7.4.2010

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města Bohumína, konané dne 19. dubna 2010

Vyvěšeno: 7.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 2.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Lucie Hojdyszová

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 2.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Hojdysz

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 2.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Marie Hojdyszová

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 2.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Stankov

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Kostas Konstantinidis

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2010

Závěrečný účet města Bohumín za rok 2009

Vyvěšeno: 2.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2010

Zjednodušené podlimitní výběrové řízení - zásahové požární dopravní a technické automobily

Vyvěšeno: 1.4.2010
Bude sňato: 14.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 1.4.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Zdenka Gáborová

Vyvěšeno: 1.4.2010
Bude sňato: 19.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 31.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Ivana Pompová

Vyvěšeno: 31.3.2010
Bude sňato: 16.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 31.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Jiřína Pompová

Vyvěšeno: 31.3.2010
Bude sňato: 16.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Marek Laník

Vyvěšeno: 30.3.2010
Bude sňato: 15.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pohlodka

Vyvěšeno: 30.3.2010
Bude sňato: 15.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 30.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Gabčo

Vyvěšeno: 30.3.2010
Bude sňato: 15.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 29.3.2010

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Ing. Lucie Řepková a Ing. Tomáš Vojtík

Vyvěšeno: 29.3.2010
Bude sňato: 14.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 29.3.2010

Veřejná vyhláška - rodinný dům Anabela Reichová

Vyvěšeno: 29.3.2010
Bude sňato: 14.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 25.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Adam Matušek

Vyvěšeno: 25.3.2010
Bude sňato: 12.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 25.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Marek Hubl

Vyvěšeno: 25.3.2010
Bude sňato: 12.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 25.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Pavla Kolková

Vyvěšeno: 25.3.2010
Bude sňato: 12.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 24.3.2010

Dražební vyhláška - Mgr. Jiří Barteček

Vyvěšeno: 24.3.2010
Bude sňato: 21.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 23.3.2010

Výzva k podání nabídky - Zásahové požární dopravní a technické automobily

Vyvěšeno: 23.3.2010
Bude sňato: 8.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 23.3.2010

Veřejná vyhláška - Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.

Vyvěšeno: 23.3.2010
Bude sňato: 8.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 22.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Vlastimil Šebesta

Vyvěšeno: 22.3.2010
Bude sňato: 7.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 22.3.2010

Oznámení o místě uložení písemnosti - Magdalena Zvalčáková

Vyvěšeno: 22.3.2010
Bude sňato: 7.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Radek Wenglarzy

Vyvěšeno: 19.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Pavla Buhlová

Vyvěšeno: 19.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Panocha

Vyvěšeno: 19.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2010

Usnesení - Lenka Valkounová

Vyvěšeno: 19.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 19.3.2010

Oznámení - výběrové řízení čís. OKA/035/2010/02

Vyvěšeno: 19.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2010

Veřejná vyhláška - ČEZ Teplárenská, a.s. - Vyvedení tepla z EDĚ

Vyvěšeno: 18.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Olah

Vyvěšeno: 18.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Paździora

Vyvěšeno: 18.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Januš

Vyvěšeno: 18.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 18.3.2010

Oznámení o vyvěšení písemnosti - Alena Kubačáková

Vyvěšeno: 18.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2010

Veřejná vyhláška - ČEZ Teplárenská, a.s. - připojení nových odběratelů na CZT Bohumín

Vyvěšeno: 17.3.2010
Bude sňato: 2.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Strouhal

Vyvěšeno: 17.3.2010
Bude sňato: 6.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 17.3.2010

Veřejná vyhláška - Cyklotrasy K, S, V Bohumín - část trasy K, S, V

Vyvěšeno: 17.3.2010
Bude sňato: 2.4.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010 Ukaž na letecké mapě

Pronájem nebytového prostoru - č.p. 542, Bezručova, Bohumín

Dne 31.3.2010 se v 14:00 koná licitace na pronájem neb.prostoru v č.p.542, Bezručova, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010

Pronájem nebytového prostoru - garáže č.16 v domě č.p. 982, Čáslavská, Bohumín

Dne 31.3.2010 se v 15:00 koná licitace na pronájem neb.prostoru-garáže v č.p.982-16, Čáslavská, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010 Ukaž na letecké mapě

Pronájem nebytového prostoru - č.p. 1071, Tř.Dr.E.Beneše, Bohumín

Dne 31.3.2010 se v 14:30 koná licitace na pronájem neb.prostoru v č.p.1071, Tř.Dr.E.Beneše, Bohumín. Info na 596 092 212
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Rudolf Bogusz

Vyvěšeno: 15.3.2010
Bude sňato: 31.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Rostislav Sláma

Vyvěšeno: 15.3.2010
Bude sňato: 31.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010

Veřejná vyhláška - Tomáš Dík

Vyvěšeno: 15.3.2010
Bude sňato: 31.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 15.3.2010

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

Vyvěšeno: 15.3.2010
Bude sňato: 31.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 12.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Panocha

Vyvěšeno: 12.3.2010
Bude sňato: 29.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 11.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Renáta Gáborová

Vyvěšeno: 11.3.2010
Bude sňato: 29.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 11.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Németh

Vyvěšeno: 11.3.2010
Bude sňato: 29.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.3.2010

Zveřejnění nálezu opuštěného vozidla

Vyvěšeno: 10.3.2010
Bude sňato: 10.5.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.3.2010

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - stavební úpravy bytových domů 289, 290

Vyvěšeno: 10.3.2010
Bude sňato: 31.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.3.2010

Územní rozhodnutí - stavební úpravy bytových domů čp. 289, 290

Vyvěšeno: 10.3.2010
Bude sňato: 26.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 10.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Straka

Vyvěšeno: 10.3.2010
Bude sňato: 26.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 9.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Jan Čoupek

Vyvěšeno: 9.3.2.2010
Bude sňato: 25.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2010

Veřejná vyhláška - PhDr. Šimkovi

Vyvěšeno: 8.3.2.2010
Bude sňato: 24.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Michal Koždoň

Vyvěšeno: 8.3.2.2010
Bude sňato: 24.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 8.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Stankov

Vyvěšeno: 8.3.2.2010
Bude sňato: 24.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 4.3.2010

Záměr převodu nemovistostí - pozemků

Vyvěšeno: 4.3.2.2010
Bude sňato: 22.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 4.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - ALEXANDRE Praha, spol. s r.o.

Vyvěšeno: 4.3.2.2010
Bude sňato: 22.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 3.3.2010

Stanovisko - Strategie rozvoje MsK na léta 2009-2016

Vyvěšeno: 3.3.2.2010
Bude sňato: 19.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 3.3.2010

Veřejná vyhláška - PODA optická síť III. etapa

Vyvěšeno: 3.3.2.2010
Bude sňato: 19.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 3.3.2010

Veřejná vyhláška - PODA Metropolitní optická síť Bonatrans

Vyvěšeno: 3.3.2.2010
Bude sňato: 19.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 3.3.2010

Veřejná vyhláška - PODA optická siť Bohumín nadzemní vedení 4. etapa

Vyvěšeno: 3.3.2.2010
Bude sňato: 19.3.2010
 - zobrazit celou zprávu 3.3.2010

Oznámení o uložení písemnosti - Eduard Suchánek

Vyvěšeno: 3.3.2.2010
Bude sňato: 19.3.2010
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Počet nalezených záznamů: 10 127

V dané rubrice nenalezen žádný záznam

Radnice

    Městský úřad