Město Bohumín

Dotazník k velkým investicím v Bohumíně na období 2022-2030


Sběr dat z dotazníku byl 30.6.2022 ukončen.Ovlivněte, jakým směrem se má v příštích letech Bohumín ubírat. Aktualizujeme strategický plán města a zajímá nás, jaké oblasti naši obyvatelé upřednostňují. Přinášíme Vám seznam 13 okruhů s konkrétními plány. Zakřížkujte v seznamu maximálně 5 okruhů, které považujete za nejdůležitější. Podle Vaší volby pak budeme směrovat naše investice. Kliknutím na fotku zobrazíte její detail. Pokud se Vaše preference neshodují s nabízenými možnostmi, máte možnost připsat do okénka níže i vlastní podněty. I Váš dobrý nápad se může záhy proměnit v konkrétní investici. 🙂1. Rozvoj služeb Bohumínské městské nemocnice

Zubní klinika se čtyřmi ordinacemi v Nerudově ulici, nový ambulantní trakt s velkým parkovištěm, modernizace lůžkových oddělení, klinika dlouhodobé péče, investice do nejmodernějších přístrojů,


2. Rekreace u Kališova a Vrbického jezera

Výstavba mola a sociálního zázemí u Kališova jezera, cyklostezka k jezeru od Ovocné ulice, další rozšíření parkování. Nové sociální zázemí na hřišti ve Vrbici, úprava parkovací plochy u Vrbického jezera, dokončení cyklookruhu kolem jezera a provozování půjčovny lodí v plnohodnotném režimu.


3. Bezpečnost v dopravě

Spolupráce na přípravě výstavby obchvatu Skřečoně, příprava okružní křižovatky na rychvaldském rozcestí, okružní křižovatky ulic Štefánikova a tř. dr. E. Beneše (»u Vangela«), studie 2 okružních křižovatek ulic Štefánikova a Masarykova (u evangelického kostela) a ulic Šunychelská a Mírová (u Lidlu), výstavba nových chodníků v městských částech, záliv pro autobusy a rozšíření chodníku ke Kauflandu, minimálně tři nové přechody a nasvětlení deseti stávajících přechodů pro chodce.


4. Atraktivnější veřejná prostranství

Modernizace plochy u lávky pro pěší u nádraží, dále parčíku naproti hlavní pošty, vnitrobloku za elektro Palka, parčíku u evangelického kostela a parkoviště u smuteční síně ve Starém Bohumíně. Obnova autobusových zastávek do jednotného vzhledu, LED veřejné osvětlení ve všech městských částech.


5. Péče o seniory a sociální služby

Nový domov pro seniory v areálu nemocnice, podpora služeb umožňujících stárnout doma (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba apod.), rozvoj dobrovolnictví, vznik chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v Husově ulici.


6. Podpora volnočasových aktivit

Modernizace areálu kuželny v centru města a fotbalového areálu v Záblatí, dokončení cyklookruhu kolem Vrbického jezera, prodloužení cyklostezky Na Panském, finanční podpora bohumínských spolků, kulturních akcí a K3.


7. Důstojný vstup do města od nádraží

Úpravy veřejného prostoru a podpora rekonstrukcí hodnotných budov v ulicích vedoucích do centra směrem od nádraží, eliminace tzv. vyloučených lokalit, program na podporu oprav fasád soukromých domů, případná dostavba proluky na pěší zóně.


8. Nové učebny a technologie ve školách

Nové odborné učebny jazyků, přírodních věd, polytechniky a digitálních technologií. Nové vybavení a zázemí školních družin a jídelen. Výkonnější a dostupnější internetové připojení. Modernizace sociálního zařízení a školních zahrad. Investice do úspor energií ve školách a do větrání a čištění vzduchu ve třídách (rekuperační jednotky).


9. Více sportu a lepší zázemí v Bosporu

Přístavba šaten a nová tribuna zimního stadionu, výstavba kryté tenisové haly, dostavba zázemí u zrekonstruovaných venkovních tenisových kurtů v parku P. Bezruče. Obnova a údržba celého areálu.


10. Kvalitní a moderní městské bydlení

Opravy bytových domů, dokončení zateplování, modernizace uvolněných bytů, udržitelné nájemné + ceny tepla a dalších služeb, úprava dvorů a dětských koutků, oprava přístupových chodníků, rozšiřování parkovišť.


11. Zelenější Bohumín

Izolační zeleň kolem dálnice, aleje kolem cyklostezek, rozšíření lesoparku Na Panském, biokoridory, likvidace jmelí, revitalizace parku P. Bezruče, založení Ottova parku, výsadba uličních pásů zeleně v městské zástavbě.


12. Proměna areálu na Faji

Rekonstrukce tělocvičny, zázemí pro judo, crossfit, vzpírání a taneční soubor Radost & Impuls, modernizace a přestavba ubytoven na hotelové bydlení, využití potenciálu celého areálu s fungujícím skate parkem, bikrosovou dráhou a workoutovým hřištěm.


13. Kanalizace pro rodinné domy

Dokončení kanalizace ve Skřečoni v ulici 1. máje, příprava tlakové kanalizace pro Pudlov a v Hraniční ulici v Záblatí, finanční podpora individuálního řešení a domácích ČOV.


Nenašli jste mezi výše uvedenými investicemi tu, o níž se domníváte, že je pro Bohumín důležitá? Uveďte ji:Váš věk: *  

Vaše pohlaví: *   muž    žena

Vaše město a městská část, ve které bydlíte: *     Jiné město:

Kontrolní součet (čísly):   1 + 7 = 


Radnice

    Městský úřad