Město Bohumín

Dotazník k velkým investicím v Bohumíně (2018–2023)

Ovlivněte budoucí podobu Bohumína. Zjišťujeme, jakým směrem by se mělo město v příštích pěti letech ubírat. Přinášíme Vám seznam 14 velkých investiční akcí. Zakřížkujte v seznamu Vašich 5 nejlepších, nejzajímavějších. Podle Vaší volby pak budeme zvolené investice realizovat. Kliknutím na fotku zobrazíte její detail.--- SBĚR DAT Z DOTAZNÍKU BYL 31.12.2017 UKONČEN ---Vyhodnocení ankety

 • 1. místo (839 hlasů) - rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického jezera
 • 2. místo (806 hlasů) - zachování služeb v Bohumínské městské nemocnici
 • 3. místo (764 hlasů) - dopravní terminál
 • 3. místo (764 hlasů) - nový lesopark Na Panském
 • 5. místo (637 hlasů) - vybudování in-line stezky kolem Vrbického jezera
 • 6. místo (520 hlasů) - proměna červené kolonie v Okružní ulici
 • 7. místo (431 hlasů) - nové chodníky a cyklotrasy
 • 8. místo (388 hlasů) - rozvoj sportovně-rekreačního areálu Bospor
 • 9. místo (366 hlasů) - rozšiřování parkovišť
 • 10. místo (348 hlasů) – proměna lokality Petra Cingra
 • 11. místo (343 hlasů) – modernizace a vylepšování škol
 • 12. místo (320 hlasů) - zlepšování kvality bydlení v městských bytech
 • 13. místo (233 hlasů) – budování kanalizace v městských částech
 • 14. místo (215 hlasů) - další proměna areálu Faja1. Vznik nového lesoparku Na Panském za dálničním přivaděčem u areálu Bosporu

Do pěti let bychom chtěli založit nový lesopark, a to v lokalitě Na Panském. Druhá zelená plíce města vznikne v místech současné orné půdy za dálničním přivaděčem a železnicí (viz mapa). Bohumíňákům by měl nový lesopark sloužit k procházkám, odpočinku a klidovým aktivitám. V plánu je výsadba stromů a keřů, založení mokřadů a tůněk a také cyklistická propojka mezi skřečoňským přivaděčem a Novou Vsí.


2. Rozšiřování rekreace u Kališova jezera a následně Vrbického jezera

Chceme, aby rekreace u Vrbického a Kališova jezera byla atraktivnější. U obou jezer plánujeme v příštích letech nejen úpravy břehů, ale také umístění mol pro plavce a cykloboxů pro úschovnu kol v těsné blízkosti vody. Přibude i půjčovna lodiček a šlapadel s přístavištěm pro rekreační lodě či plovárna s odpočinkovými plochami. Nebude chybět ani plocha pro pikniky. U Kališova jezera bychom rádi vyřešili i dopravní napojení pro cyklisty a parkování.


3. Vybudování cyklostezky a in-line stezky kolem Vrbického jezera

Podporujeme cyklodopravu a rozšiřujeme síť cyklostezek, a to nejen k dopravě do zaměstnání, škol či za službami, ale i pro turisty k výletům do přírody. Proto bychom chtěli propojit stávající úseky cyklostezek u Vrbického jezera tak, aby vznikl okruh ještě delší, než je kolem přehrady Olešná na Frýdecko-Místecku (vysvětlivky ke snímku: modrá a zelená - hotovo, žlutá - plánuje Ostrava, červené - náš záměr).


4. Další proměna areálu Faja

Kdysi slavný sportovní areál Faja a jeho širší okolí bohužel zchátralo. Pustili jsme se proto do postupné proměny. Je tu nová izolační zeleň, bikrosová dráha i skatepark. Zbývá si poradit se zanedbanými plochami s ubytovnou, bývalým koupalištěm a dalšími objekty. V plánu je rozšiřování sportovních aktivit pro všechny generace, například by mohlo přibýt workoutové hřiště.


5. Proměna červených domků v Okružní ulici v nadstandardní bydlení

Postupná proměna vzhledu města je díky zateplování obytných domů i revitalizaci vnitrobloků patrná. Chtěli bychom se vypořádat i s červenými cihlovými domky v Okružní ulici naproti zdejších malometrážek. Ty by si zasloužily modernizaci v nadstandardní bydlení, a to včetně jejich okolí. Po celkové estetizaci prostoru včetně vybudování atraktivních předzahrádek by tak zmizela další lokalita, která teď hyzdí město. Záměrem je zachovat původní ráz 'červené kolonie'.


6. Revitalizace lokality Petra Cingra včetně nových stavebních parcel, parčíku a jezírka

Plánovaná proměna lokality Petra Cingra dá prostor nejen modernímu individuálnímu bydlení, mezi budoucími rodinnými domy hodlá město ponechat i nezastavěnou plochu, kde vznikne parčík pro relaxaci. Architektonicky by měla vzniknout atraktivní část města, v níž se propojí stávající zástavba se zcela novou. Přidanou hodnotou tohoto urbanistického celku bude dostupnost občanského vybavení a dopravního napojení.


7. Vznik nových chodníků a cyklotras v městských částech

Naše plány v oblasti pěší dopravy počítají se vznikem nových chodníků v městských částech v celkové délce zhruba 8 km, a to do roku 2022. Cílem je zvýšit komfort chodců a bezpečně oddělit automobilovou dopravu od té pěší. Do pěti let bychom také chtěli vybudovat až 12 km nových cyklostezek či vyhrazených pruhů pro cyklisty napříč všemi městskými částmi.


8. Zachování zdravotnických služeb v Bohumínské městské nemocnici

Zdravotní služby v Bohumíně zřejmě do budoucna doznají některých nutných změn, ale nechceme dopustit, aby lidé museli za diagnostikou a ošetřením cestovat do jiného města. Chtěli bychom zachovat potřebný rozsah a kvalitu zdravotních služeb a udržet v Bohumíně specializované odborníky. Současně sloučíme sociální služby do jednoho místa.


9. Rozšiřování parkovišť

Zvyšování počtu osobních aut nás nutí přemýšlet o statické dopravě a plánovat, kde by mohla vzniknout větší parkoviště a odstavné plochy. Posílit o nová parkovací místa chceme prostor okolo vlakového nádraží a sídlištní celky, jako například sídliště v Tovární ulici. V místech, kde není parkování možné řešit velkokapacitně, plánujeme alespoň dílčí změny tak, aby vznikala nová jednotlivá parkovací místa bez zásahů do zeleně.


10. Modernizace prostoru před vlakovým nádražím i autobusového terminálu

Veřejný prostor spojený s hromadnou dopravou, a to jak autobusovou, tak i vlakovou, si zaslouží investice. Připravíme návrhy, jak přestavět obě plochy, odkud lidé míří do jiných měst a obcí. Naším cílem je vybudovat příjemné, bezpečné a praktické terminály, zpříjemnit čekání na spoj všem cestujícím a umožnit jim například úschovu jízdních kol. U nádraží by měla přibýt možnost bezproblémově zastavit vůz a vyložit či naložit cestujícího se zavazadly.


11. Budování kanalizace pro rodinné domy v městských částech

Nejekologičtější, nejpohodlnější a z dlouhodobého hlediska i nejekonomičtější varianta likvidace odpadních vod je kanalizace. Do budoucna hodláme napojovat další ulice s rodinnými domy. Chtěli bychom, aby se na kanalizaci mohli napojit téměř všichni domkaři v Bohumíně. Přispějeme tím ke zlepšení stavu životního prostředí a zjednodušíme podmínky života lidí, kteří v daných lokalitách bydlí.


12. Vylepšování prostředí ve školách

Modernizovali jsme školní budovy i jejich dvory, stále je však ve školách co vylepšovat. Zaměříme se na zázemí, kuchyně i vybavení učeben. I nadále budeme koncepčně podporovat a rozvíjet doplňkové aktivity dětí, jako jsou nadstavbová výuka (šachy, plavání), exkurze, ozdravné pobyty, podpora ekologických programů i protidrogové prevence.


13. Zkvalitňování bydlení v městských domech

Poctivou údržbou a investicemi do staršího stavebního fondu se nám podařilo vytvořit kompaktní vzhled panelových bytových domů. I když jsou nyní prakticky všechny paneláky zatepleny, budeme i nadále vkládat peníze do zlepšování kvality obecního bydlení. Kvalita bydlení v městských bytech reprezentuje vztah města ke svým lidem a my chceme, aby měla vysoký standard.


14. Rozvoj sportovně-rekreačního areálu Bosporu

Z areálu Bosporu je místo, které obdivuje celá republika. Obří sportovní hala, aquacentrum, saunový svět, atraktivní penzion, bezplatné lanové centrum, ranč se zvířaty, to vše na jednom místě. I do budoucna o něj chceme pečovat, rozvíjet jej a doplňovat jeho služby tak, aby se z něj radovali nejen Bohumínští, ale aby i nadále lákal návštěvníky z širokého okolí.

Nenašli jste mezi výše uvedenými investicemi tu, o níž se domníváte, že je pro Bohumín důležitá? Uveďte ji:Váš věk: *  

Vaše pohlaví: *   muž    žena

Vaše město a městská část, ve které bydlíte: *     Jiné město:

Kontrolní součet (čísly):   5 + 3 = 


    Městský úřad