Město Bohumín

3.9.
2018

Červená kolonie na ulici Okružní

Jednostupňová projektová dokumentace stavby Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně v rozsahu pro spojené stavební a územní řízení a v podrobnosti realizační dokumentace vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části. Dokumentace bude řešit stavební úpravy osmi stávajících menších cihlových bytových domů tradičního charakteru včetně nových přípojek technické infrastruktury a okolních zpevněných ploch.

 

  • Druh:  Služby
  • Zadávací řízení:  Veřejná zakázka malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota:  1 000 000 bez DPH
  • Identifikátor veřejné zakázky:  -
  • Zodpovědná osoba:  Ing. arch. Jan Hock
  • Datum zahájení zadávacího řízení:  22.8.2018
  • Datum ukončení příjmu nabídek:  10.9.2018, 13:00

 


Dokumenty
Počet zhlédnutí: 7 385

Zpět

Radnice

    Městský úřad