close google translator menu
Dnes je Úterý 22.10., svátek má Sabina.
Sabina - jméno latinského původu. Znamená svoji lidé.

Osobnosti narozené dnes:


  • Georges Brassens (*1921, +31.10.1981) - Francouzský písničkář
  • Doris Lessingová (*1919) - Britská spisovatelka
  • Ivan Alexejevič Bunin (*1870, +8.11.1953) - Ruský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
  • Ferenc Liszt (*1811, +31.7.1886) - Maďarský klavírní virtuóz a skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Poskyt. informací - Odpovědi

 - zobrazit celou zprávu

Aktivní správci technické infrastruktury v rámci ORP Bohumín (5.10.2019)

Aktivní správci technické infrastruktury v rámci ORP Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Cena za implementaci GDPR (3.10.2019)

Cena za implementaci GDPR.

 - zobrazit celou zprávu

Mzdové náklady na památkovou péči za rok 2018 (19.9.2019)

Mzdové náklady na památkovou péči za rok 2018.

 - zobrazit celou zprávu

Veřejné zakázky (21.8.2019)

Veřejné zakázky.

 - zobrazit celou zprávu

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika) (16.8.2019)

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika).

 - zobrazit celou zprávu

Přijímání podnětů podle § 17 zákona o ochraně ovzduší (8.8.2019)

Přijímání podnětů podle § 17 zákona o ochraně ovzduší.

 - zobrazit celou zprávu

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika) (26.7.2019)

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika).

 - zobrazit celou zprávu

Spolky obesílané dle zákona o ochraně přírody a krajiny (23.7.2019)

Spolky obesílané dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

 - zobrazit celou zprávu

Vypouštění fekálních odpadů (22.7.2019)

Vypouštění fekálních odpadů.

 - zobrazit celou zprávu

Informace k přestupkům (19.6.2019)

Informace k přestupkům.

 - zobrazit celou zprávu

Oprava gravitační kanalizace (11.4.2019)

Oprava gravitační kanalizace v lokalitě Starý Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Informace o platech (26.3.2019)

informace o platech za období 2010 – 2019.

 - zobrazit celou zprávu

Informace o městském mobiliáři a zeleni (7.3.2019)

Informace o městském mobiliáři a zeleni.

 - zobrazit celou zprávu

Metodický pokyn pro projednávání přestupků (19.2.2019)

Existence metodického pokynu pro projednávání přestupků

 - zobrazit celou zprávu

Dokumentace k silničním rychloměrům (8.2.2019)

Kompletní dokumentace k silničním rychloměrům.

 - zobrazit celou zprávu

Vyvlastňovací řízení (24.1.2019)

Vyvlastňovací řízení.

 - zobrazit celou zprávu

Využití služeb moderátora (14.1.2019)

Využití služeb moderátora.

 - zobrazit celou zprávu

Řešení situace toulavých koček ve městě (7.1.2019)

Řešení situace toulavých koček ve městě.

 - zobrazit celou zprávu

Platná územní rozhodnutí pro uložení sítí elektronických komunikací (2.1.2019)

Platná územní rozhodnutí pro uložení sítí elektronických komunikací.

 - zobrazit celou zprávu

Obsah správního spisu (14.11.2018)

Obsah správního spisu.

 - zobrazit celou zprávu

Řešení stížnosti na hromadění odpadu (15.10.2018)

Řešení stížnosti na hromadění odpadu.

 - zobrazit celou zprávu

Náklady na zajištění souladu s GDPR (25.5.2018)

Náklady na zajištění souladu s GDPR.

 - zobrazit celou zprávu

Užívání lokality Glinoč rybářskými kroužky (23.5.2018)

Užívání lokality Glinoč rybářskými kroužky.

 - zobrazit celou zprávu

Zpracování osobních údajů (27.2.2018)

Zpracování osobních údajů.

 - zobrazit celou zprávu

Výpočetní technika na volby (15.2.2018)

výpočetní technika na volby.

 - zobrazit celou zprávu

Výstavba pergoly, kácení dřevin (9.2.2018)

Výstavba pergoly, kácení dřevin.

 - zobrazit celou zprávu

Investiční plán města na rok 2018 (7.2.2018)

Investiční plán města na rok 2018.

 - zobrazit celou zprávu

Šetření ve věci vypouštění splaškových vod (18.12.2017)

Šetření ve věci vypouštění splaškových vod.

 - zobrazit celou zprávu

Zpracování osobních údajů (12.12.2017)

Zpracování osobních údajů.

 - zobrazit celou zprávu

Uvolnění zastupitelé města (10.11.2017)

Jména příjmení uvolněných zastupitelů města.

 - zobrazit celou zprávu

Znečišťovatelé ovzduší (26.10.2017)

Znečišťovatelé ovzduší na území města Bohumín

 - zobrazit celou zprávu

Ochrana před ptačími škůdci (23.8.2017)

Ochrana před ptačími škůdci.

 - zobrazit celou zprávu

Výpověď z nájmu pozemků (15.8.2017)

Výpověď z nájmu pozemků.

 - zobrazit celou zprávu

Stížnost na nevyřízení žádosti o informace (15.8.2017)

Stížnost na nevyřízení žádosti o informace.

 - zobrazit celou zprávu

Informace o kontrolách (8.8.2017)

Informace o kontrolách prováděných podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 - zobrazit celou zprávu

Podnikatelský subjekt s předmětem podnikání hostinská činnost (8.8.2017)

Informace ohledně podnikatelského subjektu s předmětem podnikání hostinská činnost.

 - zobrazit celou zprávu

Způsob vymáhání daňových nedoplatků (24.7.2017)

Způsob vymáhání daňových nedoplatků.

 - zobrazit celou zprávu

Zajišťování odběru a využití odpadů z obalů (19.7.2017)

Zajišťování odběru a využití odpadů z obalů.

 - zobrazit celou zprávu

Kopie policejního spisu (5.6.2017)

Kopie policejního spisu.

 - zobrazit celou zprávu

Seznam právnických osob (31.5.2017)

Seznam právnických osob dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 - zobrazit celou zprávu

Budovy pronajímané městem (2.5.2017)

Budovy pronajímané městem včetně budov užívaných příspěvkovými organizacemi města.

 - zobrazit celou zprávu

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu (3.4.2017)

Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016.

 - zobrazit celou zprávu

Hospodaření s bytovým fondem (17.3.2017)

Hospodaření s bytovým fondem.

 - zobrazit celou zprávu

Investiční plán města na rok 2017 (2.3.2017)

Investiční plán města na rok 2017.

 - zobrazit celou zprávu

Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016 (27.2.2017)

Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016, evidence šikanózních stížností.

 - zobrazit celou zprávu

Dotace na službu Senior Taxi (7.2.2017)

Dotace na službu Senior Taxi.

 - zobrazit celou zprávu

Rozhodnutí ve věci stavebních úprav (30.1.2017)

Rozhodnutí ve věci stavebních úprav.

 - zobrazit celou zprávu

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení Přestavba restaurace U Haladů na Penzion (17.1.2017)

Zaslání rozhodnutí ve věci vydání stavebního povolení „Přestavba restaurace U Haladů na Penzion“ na ul. 1. máje 184 v Bohumíně.

 - zobrazit celou zprávu

Počet žádostí o vyjmutí ze ZPF za období r. 2014 - 2016 (17.1.2017)

Počet žádostí o vyjmutí ze ZPF za období r. 2014 - 2016.

 - zobrazit celou zprávu

Poskytnutí dotací (4.1.2017)

Poskytnutí dotací mimobohumínským subjektům.

 - zobrazit celou zprávu

Poskytnutí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (25.11.2016)

Poskytnutí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rozhodnutí o udělení kolaudačního souhlasu.

 - zobrazit celou zprávu

Výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016 (21.10.2016)

Výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016; kopie darovací smlouvy, která byla uzavřena jako poslední.

 - zobrazit celou zprávu

Informace o objektu zdravotního zařízení (2.9.2016)

Informace o objektu zdravotního zařízení, ve kterém je provozováno dialyzační středisko.

 - zobrazit celou zprávu

Informace týkající se narušování veřejného pořádku (2.8.2016)

Informace týkající se narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. za období let 2010 až 2015.

 - zobrazit celou zprávu

Finanční instituce a čísla účtů (1.7.2016)

Finanční instituce a čísla účtů, kde má Město Bohumín uloženy své finanční prostředky (stav k 31.5.2016).

 - zobrazit celou zprávu

Odměňování osob (28.6.2016)

Odměňování osob zapojených do řízení následujících obchodních společností.

 - zobrazit celou zprávu

Výčet všech zakázek zadaných společnosti VANESTA reklama, s. r. o. (17.6.2016)

Výčet všech zakázek (včetně plateb za ně) zadaných městem Bohumín společnosti VANESTA reklama, s. r. o. za posledních 5 let

 - zobrazit celou zprávu

Dopravní zatíženost (30.5.2016)

Dopravní zatíženost u domu čp. 586 na 1. máje v Bohumíně – Skřečoni.

 - zobrazit celou zprávu

Informace vyplývající ze starého a nového územního plánu Rychvaldu (20.5.2016)

Potvrzení informací vyplývajících ze starého a nového územního plánu města Rychvald.

 - zobrazit celou zprávu

Vydané lovecké lístky cizincům (9.5.2016)

Počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu.

 - zobrazit celou zprávu

Software pro vedení spisové služby (20.4.2016)

Software používaný pro vedení spisové služby.

 - zobrazit celou zprávu

Počet úředních sňatků (13.4.2016)

Počet úředních sňatků v Bohumíně za rok 2015.

 - zobrazit celou zprávu

Uchovávání datových zpráv (13.4.2016)

Uchovávání datových zpráv odeslaných prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

 - zobrazit celou zprávu

Kopie usnesení o odložení přestupku (24.3.2016)

Poskytnutí kopie usnesení o odložení přestupku proti veřejnému pořádku.

 - zobrazit celou zprávu

Seznam došlých faktur (23.3.2016)

Seznam všech došlých faktur za období let 2010 až 2015.

 - zobrazit celou zprávu

Plánovaný příjem z dopravních pokut (23.3.2016)

Plánovaný příjem z dopravních pokut v rozpočtu města Bohumín na rok 2016.

 - zobrazit celou zprávu

Penalizační faktura (4.3.2016)

Komu byla udělena penalizační faktura v souvislosti s investiční akcí Stavební úpravy Národního domu čp. 37, Starý Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Exekuční memento (4.3.2016)

Exekuční memento

 - zobrazit celou zprávu

Národní dům čp. 37 - kopie vybraných stránek stavebního deníku (29.2.2016)

Stavební úpravy Národního domu čp. 37, Starý Bohumín - kopie vybraných stránek stavebního deníku.

 - zobrazit celou zprávu

Poskytnutí dotace pro sportovní účely (26.2.2016)

Jakým subjektům město Bohumín poskytlo dotace pro sportovní účely v souvislosti s provozováním beachvolejbalu v letech 2012, 2013 a 2014.

 - zobrazit celou zprávu

Stavební úpravy Národního domu čp. 37 (25.2.2016)

„Stavební úpravy Národního domu čp. 37, Starý Bohumín“ - fotografie jeviště a sálu ke dni 20.5.2015 a 3.6.2015.

 - zobrazit celou zprávu

Informace tykající se postoupení přestupku (24.2.2016)

Informace tykající se postoupení přestupku podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů České inspekci životního prostředí.

 - zobrazit celou zprávu

Stavební úpravy Národního domu čp. 37, Starý Bohumín (18.2.2016)

Stavební úpravy Národního domu čp. 37, Starý Bohumín - kopie předávacího protokolu, kopie stránek stavebního deníku.

 - zobrazit celou zprávu

Investiční plán města Bohumína pro rok 2016 (17.2.2016)

Investiční plán města Bohumína pro rok 2016.

 - zobrazit celou zprávu

Rušení nočního klidu (16.2.2016)

Vyřízení podnětu na rušení nočního klidu postoupeného PČR na podezřelého z přestupku.

 - zobrazit celou zprávu

Zveřejnění záměru pronájmu zrekonstruovaného objektu Pod Zeleným dubem a dotace na mzdy a režijní náklady (15.1.2016)

Zveřejnění záměru pronájmu zrekonstruovaného objektu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně a dotace na mzdy a režijní náklady poskytnuté Místní akční skupině Bohumínsko, z. s.

 - zobrazit celou zprávu

Seznam fungujících stanic měření emisí (15.1.2016)

Seznam fungujících stanic měření emisí

 - zobrazit celou zprávu

Upřesnění jmen a vyčíslení konkrétních částek schválených pro odměny za rok 2015 (15.12.2015)

Dle usnesení z 16. zasedání rady města Bohumín, ze dne 7. prosince 2015 a dále dle bodu 382/16, 384/16, 385/16 žádáme o upřesnění jmen a vyčíslení konkrétních částek schválených pro odměny za rok 2015 a to u každé jednotlivé osoby zvláště.

 - zobrazit celou zprávu

Informace tykající se postoupení přestupku (30.11.2015)

Informace tykající se postoupení přestupku podle § 69 odst. 2 písm. a, c), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů České inspekcí životního prostředí.

 - zobrazit celou zprávu

Seznam členů rady města (12.11.2015)

Seznam členů rady města a jejich politická příslušnost a to od roku 2002.

 - zobrazit celou zprávu

Oznamovací povinnost (5.10.2015)

Oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění.

 - zobrazit celou zprávu

Realizace objektů na pozemku parc. č. 6618/9 (5.10.2015)

Informace o realizaci objektů na pozemku parc. č. 6618/9 v k.ú. Rychvald a v blízkém okolí.

 - zobrazit celou zprávu

Územní souhlas nebo vydáno kolaudační rozhodnutí v souvislosti s provozem předzahrádky (5.10.2015)

Sdělení, zda byl společnosti VítVes Trade s.r.o., provozující hostinskou činnost v restauraci u Haladů na ul. 1. máje v Bohumíně – Skřečoni udělen územní souhlas nebo vydáno kolaudační rozhodnutí v souvislosti s provozem předzahrádky.

 - zobrazit celou zprávu

Výběr nejvhodnější nabídky zakázky Bohumín - Šunychl - ulice Mlýnská - tlaková kanalizace (30.7.2015)

Informace ve věci Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zakázky Bohumín – Šunychl - ul. Mlýnská - tlaková kanalizace (zápis z otevírání obálek s cenou a pořadím jednotlivých uchazečů).

 - zobrazit celou zprávu

Informace o platech a odměnách (22.7.2015)

Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 (tajemníka městského úřadu a vedoucích odborů).

 - zobrazit celou zprávu

Externí dodavatel právních služeb (10.7.2015)

Informace, zda město využívá externího dodavatele právních služeb.

 - zobrazit celou zprávu

Předložení projektových námětů podaných na Státní fond životního prostředí (2.6.2015)

Předložení projektových námětů, podaných na Státní fond životního prostředí v rámci výzvy NPŽP 2015 na odstranění černých skládek či akutních havarijních stavů nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí.

 - zobrazit celou zprávu

Změna doručovací adresy žadatele (19.5.2015)

Zaslání rozhodnutí o změně doručovací adresy žadatele.

 - zobrazit celou zprávu

Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění (13.5.2015)

Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Bohumín, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám.

 - zobrazit celou zprávu

Titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc (24.4.2015)

Informace, zda existuje ve městě titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

 - zobrazit celou zprávu

Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů (24.3.2015)

Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou vydanou Vaší obcí.

 - zobrazit celou zprávu

Počítačový systém pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů (4.3.2015)

Informace týkající se počítačového systému pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů a právních předpisů.

 - zobrazit celou zprávu

Investiční plán města Bohumína pro rok 2015 (2.3.2015)

Investiční plán města Bohumína pro rok 2015.

 - zobrazit celou zprávu

Počet zaměstnanců města (27.1.2015)

Počet zaměstnanců města zařazených do  městského úřadu za roky 2006 - 2014.

 - zobrazit celou zprávu

Investiční plán města Bohumína pro rok 2015 (20.1.2015)

Investiční plán města Bohumína pro rok 2015.

 - zobrazit celou zprávu

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení ve městě Bohumín (20.1.2015)

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení ve městě Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Poskytnutí dotace soukromému subjektu městem Bohumín (23.12.2014)

Informace, týkající se poskytnutí dotace soukromému subjektu městem Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Informace pozemků v k.ú. Kopytov (17.12.2014)

Informace, týkající se dnes již právně neexistujících pozemků v k.ú. Kopytov.

 - zobrazit celou zprávu

Sdělení členů představenstva a členů dozorčí rady Bohumínské městské nemocnice, a.s. (30.9.2014)

Sdělení členů představenstva a členů dozorčí rady Bohumínské městské nemocnice, a.s., sídlem Slezská 207, 73581 Bohumín.

 - zobrazit celou zprávu

Služby pojišťovacího makléře (27.9.2014)

Informace, týkající se subjektů, které pro město Bohumín v posledních 3 letech poskytovaly služby pojišťovacího makléře.

Strana: 1 2 

Počet nalezených záznamů: 151
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.65 sekund