Město Bohumín

5.1.
2024

Odbor rozvoje a investic

Odbor zajišťuje komplexní rozvojové aktivity města Bohumína a to jak v rámci samosprávy města, tak výkonem státní správy. V oblasti samostatné působnosti obce odbor zabezpečuje strategické a investiční plánování města – strategický plán, investiční koncepci, zpracování žádostí o dotace a jejich následnou administraci, přípravu a realizaci investičních akcí a rekonstrukcí pro město Bohumín. Odbor organizuje výběrová řízení na veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek). V rámci státní správy zajišťuje odbor agendu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a agendu památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon) a to pro správní území obce s rozšířenou působností Bohumín (Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně).  

 

Vedoucí odboru

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA

 • číslo dveří:  A233
 • telefon:  596 092 147
 • e-mail:  traskos.dalibor@mubo.cz
   
 • koordinace činnosti odboru rozvoje a investic
 • předkládání materiálů orgánům města (rada, zastupitelstvo, komise)
 • strategický plán a investiční koncepce města Bohumín

 

Oddělení investiční výstavby

 • zajišťování projektových dokumentací investičních akcí a velkých oprav
 • zajišťování potřebných povolení
 • organizace výběrových řízení
 • provádění technického dozoru staveb
 • zajišťování podkladů pro čerpání a vyúčtování investičních dotací
 • sestavování plánu investic a investiční koncepce

Ing. Hana Kaspřáková

 • číslo dveří:  A214
 • telefon:  596 092 195
 • e-mail:  kasprakova.hana@mubo.cz
 • vedoucí oddělení investiční výstavby
 • zástupkyně vedoucího odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock

  Lenka Jochimová, DiS.

    Eva Mrázková

    Eliška Pecháčková

    Ing. Jana Slívová

     

    Referenti rozvoje a územního plánování

    • koordinace územně plánovací činnosti
    • územní plán Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně
    • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

     

    Ing. Miroslava Veselková

    • číslo dveří:  A234
    • telefon:  596 092 153
    • e-mail:  veselkova.miroslava@mubo.cz
    • územní plán Rychvaldu
    • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 
    • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
    • státní památková péče (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)

    Ing. Petra Kišková

    • číslo dveří:  A234
    • telefon:  596 092 176
    • e-mail:  kiskova.petra@mubo.cz
      
    • územní plán Dolní Lutyně
    • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
    • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

     Ing. Lukáš Lička

    • číslo dveří:  A234
    • telefon:  596 092 250
    • e-mail: licka.lukas@mubo.cz
      
    • územní plán Bohumína
    • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
    • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

     

    Dotace

    • příprava a zpracování žádostí o dotace za město Bohumín
    • příprava potřebných podkladů k žádostem o dotace
    • administrace a monitoring dotovaných projektů
    • zajišťování čerpání a vyúčtování investičních dotací

    Ing. Hana Gonsiorová

    Karolína Acksteiner

     


    Radnice - Odbor rozvoje a investic


    Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
    Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
    Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
    Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
    Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
    Počet zhlédnutí: 46 823

    Zpět

    Radnice

        Městský úřad